Hack Péter: Útmutatás az utolsó idők egyháza számára

Hack Péter: Útmutatás az utolsó idők egyháza számára

Útmutatás az utolsó idők egyháza számára – 2019. június 2.

Az utolsó idők egyháza számára fontos üzeneteket írt le Péter apostol. Ezek közül az első, hogy ne emberek akarata szerint éljünk, hanem Isten akaratát követve. A társadalmi együttélés szabályait természetesen figyelembe kell venni, amelyekkel kapcsolatban Isten Igéje is ad útmutatást, például a tiszteletadást illetően. A továbbiakat tekintve pedig azt érdemes szem előtt tartanunk, hogy egy bizonyos tett közelebb visz-e Istenhez, vagy eltávolít Tőle.

AZT TEGYÜK MEG MINDIG, AMIT ISTEN VÁR TŐLÜNK AZ ADOTT HELYZETBEN, NEM PEDIG AZT, AMIT A VILÁG VÁR.

Nem igazak azok az állítások, hogy az utolsó időkben minden könnyen fog menni, hiszen Jézus arról szólt, hogy aki mindvégig kitart, az üdvözül. A mai kor rendkívüli: vannak ugyan harcaink, de alapvetően nyugalom és békesség van. Ne legyenek viszont illúzióink; ne gondoljuk, hogy ez mindig így marad, sőt ma sincs mindenhol így, hanem sok-sok keresztény testvérünk szenved súlyos üldöztetésektől. Hálásaknak kell lennünk azért, hogy mi békességben élhetünk, és használjuk ki ezt az időt arra, hogy hallassuk hangunkat akkor, amikor erre szükség van. És szükség van erre akkor, amikor az abortuszról megengedő módon beszél valaki, vagy az azonos neműek számára engedélyeznék gyermekek örökbefogadását, vagy arról esik szó, hogy az emberek nemi hovatartozása megválasztható.

BÁTOR HITVALLÓKNAK KELL TEHÁT LENNÜNK AZ UTOLSÓ IDŐKBEN, ÉS A TAPASZTALAT AZT MUTATJA, HOGY AZ ILYEN KERESZTÉNYEK MARADNAK MEG AZ ÚRBAN.

Arra is felhívja a figyelmet az apostol, hogy józan és mértékletes életet éljünk, hiszen közel van e világkorszak vége; az Úr eljövetelére pedig készen kell lennünk.

AZ OKOS ÉS BALGA SZÜZEK PÉLDÁZATÁBAN AZ VAN, HOGY A VŐLEGÉNY ÉRKEZÉSEKOR NAGYON SÖTÉT LESZ; OLYANNYIRA, HOGY HALLHATÓ LESZ UGYAN AZ ÉRKEZÉSE, DE LÁTNI CSAK VILÁGÍTÁSSAL LEHET.

Amiatt is fontos a józan és mértékletes életvitel, hogy képesek legyünk imádkozni, sőt életformává kell tennünk az imádkozást. Így tudunk a Szent Szellem vezetésére folyamatosan ráhangolódni.

Hack Péter: Útmutatás az utolsó idők egyháza számára

Nem igazak azok az állítások, hogy az utolsó időkben minden könnyen fog menni, hiszen Jézus arról szólt, hogy aki mindvégig kitart, az üdvözül

Hajlandóknak kell lennünk az egymás iránti szeretetre. Ezt a képességet ki kell munkálnunk magunkban. El nem múló, soha ki nem hűlő szeretetre utal itt az apostol, amely szeretetet ki is kell fejeznünk. A világban ezt nehezen merik vállalni az emberek, mert félnek a kiszolgáltatottságtól, de egy hívőt ne a félelem vezérelje, hanem a szeretet. Isten szeretete kiáradt a szívünkre, amikor Jézus Krisztust befogadtuk.

VILÁGÍTANAK AZ EMBEREK KÖZÖTT AZOK, AKIK A SZERETET ATMOSZFÉRÁJÁBAN ÉLNEK.

Akiket szeretet vesz körül, magabiztosak, sokkal kevésbé sebezhetők, mint akiknek nem ilyen környezetben telik az életük. A tökéletesség kötelének nevezi az apostol a szeretetet.

Az Istentől kapott kegyelmi ajándékokkal bölcsen kell sáfárkodnunk. Érdemes képességeinket, tudásunkat odaszánni a közösség javára.

A szolgálatunk isteni erővel történjen, mert a harcot saját erőnkkel nem lehetünk képesek megnyerni.

Aki ezeket az intéseket megszívleli, az nem fog megijedni a jövőben bekövetkező eseményektől, hanem bátran megáll a próbákban is.

ÉPPEN ARRÓL LEHET MAJD MEGISMERNI A KERESZTÉNYEKET, HOGY A NEHÉZ IDŐKBEN IS BÁTRAK MARADNAK, ÍGY VÁLNAK TÁJÉKOZÓDÁSI PONTOKKÁ.

Örüljünk a megpróbáltatásoknak! Ne ijedjünk meg attól, hogy a hitünk miatt kigúnyolnak. Éljünk embereket szerető módon, és akkor nem fogunk egyedül maradni.

Hack Péter: Útmutatás az utolsó idők egyháza számára

Hálásaknak kell lennünk azért, hogy mi békességben élhetünk, és használjuk ki ezt az időt arra, hogy hallassuk hangunkat akkor, amikor erre szükség van

Bízzuk magunkat az Úrra minden időben! Az ítélet először az egyházon fog kezdődni. Bízzunk az Úrban, és Ő meg fog tartani bennünket, ha pedig Ő miatta ér minket gyalázat, akkor meg fog nyugodni rajtunk a kegyelem szelleme.

ELHANGZOTT IGÉK:

  • Péter apostol I. levele 4:1-19
  • Kolossé levél 3:14

(Fotók: Fekete Eszter)

Hrabovszki György jegyzete