Hack Péter: A szellemi ember – Regionális ifjúsági alkalom

Hack Péter: A szellemi ember – Regionális ifjúsági alkalom

Regionális ifjúsági alkalom – 2018. május 18.

Több, mint kétszáz fiatal gyűlt össze ismét a pécsi Hit Gyülekezete regionális ifjúsági összejövetelére május 18-án pénteken, ahol Hack Péter a szellemi élet megújítására buzdította a fiatalokat.

HACK PÉTER PRÉDIKÁCIÓJÁNAK RÖVID ÖSSZEFOGLALÓJA:

Róma 1:1-2

Megtérésünk után változtatnunk kell a gondolkozásmódunkon. A tapasztalat azt mutatja, hogy hosszú évtizedek óta gyülekezetbe járó keresztények között is vannak olyanok, akik világi módon gondolkodnak. Márpedig ha evilági módon gondolkodunk, úgy is fogunk cselekedni. Ennek oka az, hogy az embert nap mint nap érő információk világi keretrendszerbe illeszkednek.

Kétféle világi ember van: az egyik büszkén hirdeti magáról, hogy világi, a másik pedig azt vallja magáról, hogy hívő, de valójában világi.

A világ szerint az anyag az alap, az anyag mindennek a kezdete. A materialista ember (az az ember, aki az anyagban hisz), egyben abban is hisz, hogy az élet az anyag elváltozása következtében jött létre.

Az evolucionizmus is az anyagot veszi alapul. Azt hirdeti, hogy a világ folyamatosan fejlődik, és ennek a fejlődésnek a csúcsán az ember áll. Így mindent, ami új, felmagasztal és értéknek tekint, a régiben pedig a fejlődés ellenségét látja. Ez az oka annak, hogy a keresztényeket egy alacsonyabb értékrend képviselőinek tartják az evolucionisták, és az élet értelmét abban látják, ha a mának élhetnek. A test és lélek vágyainak minél teljesebb kiszolgálását tűzik ki célul, és figyelmen kívül hagyják azt, hogy az ember elsősorban szellemi lény.

Hack Péter: A szellemi ember – Regionális ifjúsági alkalom

Az ember azonban nem egy intelligens állat, hanem egyedi lény a mindenségben, akit erőteljesen meg lehet különböztetni az állatoktól és a szellemi lényektől. Ha elváltozunk a mi elménk megújulása által (Róma 12:2), felnyílik a szemünk bizonyos igazságokra, például arra, hogy a világ egy jó állapotból indult ki, de a bűnbeeséssel elkezdődött a degeneráció.

1 Mózes 1:10, 12, 18, 21, 25, 31; 2:14; 3:

Hat alkalommal mondja Isten, hogy amit létrehoz, az jó. A teremtés állapotában (a „generáció”, azaz a létrehozás, megteremtés állapotában) minden igen jó volt. Az ember bukása következtében nem a fejlődés nyílt meg, hogy még magasabb szintre jusson a jó, hanem elkezdődött a leépülés időszaka. A világban van bizonyos fajta technológiai fejlődés, de a világ bibliai értelemben a romlás, nem a fejlődés útján van.

Ma az emberiség rosszabb állapotban van, mint bármelyik másik korszakban, folyamatosan leépül erkölcsileg.

1 Mózes 1:26-29; 2:7

Amit Isten kiformált a földből, csak alakjában különbözött a körülötte lévő portól. Mivel azonban csak az emberbe lehelte az orrán keresztül az élet leheletét, az ember teremtése különleges. Amikor ugyanis Ádám kinyitotta a szemét, Istent közelről látta. Az Úr tökéletes akarata az, hogy ebben a közelségben legyen az ember az Istennel. Az anyagban Isten teremtő ereje következtében létrejött az ember szelleme. A szellem és a test találkozásakor pedig létrejött a lélek.

1 Thessalonika 5:23

Az ember részei:

1) Pneuma (szellem)

2) Psziché/ pszüché (lélek)

3) Szóma (test)

Hack Péter: A szellemi ember – Regionális ifjúsági alkalom

A szellem a legfontosabb részünk, mert az örökkévaló. A földi lét után nem a nemlét következik, hanem az ember szelleme oda jut, ahová Isten kijelölte. A bűn zsoldja a halál (Róma 6:23). Az élet tétje az, hogy a szellemünkkel mi történik. Az istenfélő ember célja, hogy a mennybe kerüljön, és hogy a kapcsolata ne szűnjön meg az Élettel, ahogy biológiai értelemben cél, hogy ne álljon le a szívünk. Élő emberként tudunk életet adni! Ha nem figyelünk egymásra a gyülekezetben, némelyek szellemi halottakká válhatnak.

Az életben a legnagyobb siker, ha életeteket menthetünk.

1 Korintus 15:44-49

Isten szelleme általi vezetés úgy történik meg, ha mindenkor élő kapcsolatunk van az Úrral. Ha ez hiányzik, a szellemi tankunk, mint a kocsiknak, kifogy. Az az ember, aki nem tud a böjtben megállni, az gyakran azt is jelentheti, hogy képtelen ellenállni a bűnnek. Az életadás mellett az ember másik nagy célja az, hogy uralkodjon a teste, a lelke és a szelleme ellen irányuló támadásokon. A szellemünkön keresztül tudjuk a lelkünket is erősíteni. A legjobb lejtőn lefelé harcolni.

Zsoltárok 8:5-10

Az ember kreatív társas lény: szüksége van arra, hogy a benne levő szeretetet megossza. Isten az embert tiszteletre méltó lénynek teremtette.

Pasitka Janina jegyzete