Hack Péter: Szellemben és igazságban imádjuk az Atyát!

Hack Péter: Szellemben és igazságban imádjuk az Atyát!

Szellemben és igazságban imádjuk az Atyát! – 2019. június 9.

Amikor Jézus Szamariában járt és a tanítványok elmentek ennivalót venni, a Mester egy szamariai asszonnyal elegyedett beszélgetésbe. Rendhagyó eset volt ez, mert a zsidók nem társalogtak a szamariaiakkal. Mikor Jézus megmondta neki, hogy öt férje volt, és a mostani sem férje, akkor a beszélgetést az asszony teológiai irányba terelte. Azt a kérdést helyezte középpontba, hogy hol kell Istent imádni. A Biblia más helyein is találkozunk ezzel a kérdéssel. Pál apostol Athénban azt mondta a görögöknek, hogy Isten kézzel csinált templomokban nem lakik.

AZ ÚJSZÖVETSÉGBEN MÁR A HÍVŐK TESTE VÁLIK A SZENT SZELLEM TEMPLOMÁVÁ.

Jézus korában viszont még csak egyetlen imádásra alkalmas fizikai hely volt, a jeruzsálemi Templom. Az asszony azt a kijelentést kapta Jézustól, hogy változás fog történni. Nem kell már Jeruzsálembe utazni, hanem mindenhol lehet szellemben és igazságban imádni az Atyát, hiszen Ő ilyen embereket keres az imádóiul.

Hack Péter: Szellemben és igazságban imádjuk az Atyát!

Jézus korában még csak egyetlen imádásra alkalmas fizikai hely volt, a jeruzsálemi Templom

Az ember romlott természetében erős a késztetés, hogy valami megfoghatót készítsen, és azt imádja. Jeroboám, Izrael királya is ezt tette önző célból, amivel súlyos bűnbe vitte Izraelt. Ezt úgy valósította meg, hogy két aranyborjút állított fel országában, nehogy a nép Jeruzsálembe járjon vissza Isten imádására, és a király uralma ezzel meggyengüljön. A bálványok miatt hiszik azt az emberek, hogy csak a szent helyen kell megtartani Isten törvényeit, mert  onnan kilépve már eltávolodtak Istentől.

Isten mindenható, mindenütt jelenlevő szellemi lény. Az ember legbenső, legfontosabb alkotórésze a szelleme, amivel kapcsolódni tud Isten Szelleméhez. Azok, akik szellemben és igazságban imádják az Atyát, gyakran ütköznek Isten erejével. Ennek fizikai jelei is vannak, amit pszichikai emberek nem érthetnek.

ISTEN SZEMÉLYE IS, ÉS AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁG IS FELFOGHATATLAN A PSZICHIKAI EMBEREK SZÁMÁRA, EZÉRT AZ ÉRTELMI ALAPON VALÓ KÖZELEDÉS ISTENHEZ ELEVE KUDARCRAVAN ÍTÉLVE.

A legfontosabb, hogy az emberi szellem a halál állapotából jusson el az élet állapotába. Nagyon figyelni kell arra, hogy a szellemünk képes legyen Istennel kommunikálni. Ez gyakran csak küzdelem árán valósulhat meg, hiszen a fizikai fáradtság és a cikázó gondolatok is ez ellen hathatnak. A Szent Szellem szólni kíván hozzánk, át akarja venni a vezérlést az életünk fölött, és segíteni akar abban, hogy szellemben és igazságban imádjuk az Atyát.

KÜLÖNÖS KIVÁLTSÁGNAK KELL LÁTNUNK AZT, HOGY A TEREMTŐ IMÁDÓKAT KERES ÖNMAGÁNAK, ÉS KÖZÜLÜNK KERES IMÁDÓKAT. A SZENT SZELLEM SEGÍT NEKÜNK, HOGY ILYEN SZEMÉLYEKKÉ VÁLHASSUNK.

Jézus földi szolgálatának befejezése előtt beszélt erről tanítványainak, hogy eljön a Vigasztaló, aki elvezeti őket minden igazságra. Aki aláveti magát a Szent Szellemnek, az Isten által tanított személy lesz. Az isteni oldal tehát adott a tanulási folyamatban, az eredmény innentől az emberi oldaltól függ: aki szellemben járul Isten elé, az tud Tőle tanulni. Tudni kell, hogy a Szent Szellem  nem erőszakosan vezeti az embereket, hanem rendkívül finoman, és jelzéseit meg kell értenünk.

A SZENT SZELLEMET JÉZUS PÁRTFOGÓKÉNT IS JELLEMZI, AKI MEGISMERTETI ŐT VELÜNK ÉS ŐT DICSŐÍTI. JÉZUST MEGISMERNI CSAK A SZENT SZELLEM ÁLTAL LEHET.

A Szent Szellem Vígasztaló: a Paraklétosz szó ügyvédet is jelent. Az ügyvéd azért áll mellénk a természetes életben is, hogy ha hallgatunk rá, ügyeinkben a lehető legjobban járunk.

Mivel csak a szellemünk képes Istennel kommunikálni, ezért vigyázni kell, nehogy ez a részünk ismét halottá váljon a bűn által. A Szent Szellem képes a jövőre vonatkozó ismereteket is megadni, és ez különösen nagy érték, hiszen nincs ember, aki ezzel a képességgel rendelkezne. A legfontosabb, hogy a Szent Szellemmel legyünk állandó kapcsolatban; ez tökéletes életbiztosítás önmagunk és családunk számára is.

Hack Péter: Szellemben és igazságban imádjuk az Atyát!

Az ember legbenső, legfontosabb alkotórésze a szelleme, amivel kapcsolódni tud Isten Szelleméhez

A tanítványok Jézus feltámadásáig bizonytalanok voltak, de testben való feltámadásakor kicsit megnyugodtak. Teljes bizonyosságra viszont csak Pünkösdkor jutottak. Ekkor nem csupán Péter apostol, hanem mindannyian betöltekeztek Szent Szellemmel. Az apostol bátran szólt Jézus feltámadásáról. A kívülállók azt érzékelték, hogy ők meg vannak fosztva egy különleges lehetőségtől, az Istennel való közösségtől, ezért azt kérdezték kétségbeesetten, hogy mit kell cselekedniük. Péter apostoltól meg is kapták a választ:


„Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatjára; és veszitek a Szent Lélek ajándékát.”


A megtérés, a megkeresztelkedés az Úr Jézus nevében a bűnök bocsánatára, és a Szent Szellem-keresztség a kereszténnyé válás három alaplépése. Ilyen módon válhat az ember szellemi  emberré, akit nem a romlott kívánságai irányítanak, hanem Isten Szelleme vezérli.

ELHANGZOTT IGÉK:

  • János evangéliuma 4:21-24, 14:6-21, 14:26, 15:26, 16:13-14
  • Apostolok cselekedetei 2:1-18, 2:37-39

(Fotók: Horváth Norbert)

Hrabovszki György jegyzete