Hack Péter: Légy készen az Úr eljövetelére!

Hack Péter: Légy készen az Úr eljövetelére!

Légy készen az Úr eljövetelére! – 2019. június 16.

Pál apostol életünk céljaként jelöli meg az Úr Jézus Krisztusra történő várakozást. Sok ember keresi az élet célját, értelmét. A Biblia válasza erre, hogy az a cél, hogy tisztán találjon bennünket az Úr a visszajövetelekor, illetve a vele való találkozáskor. Ez az állapot határozza meg majd a sorsunkat az örökkévalóságban. Mindenki találkozni fog Istennel. Nem igaz, hogy csak az találkozik vele, aki hisz benne, aki meg nem hisz, az elkerüli.

Az apostol felhívja a hívők figyelmét arra, hogy mit tartsanak szem előtt: lényünknek mindhárom részét meg kell szentelni ahhoz, hogy az Úrral való találkozás ne ítéletet, hanem üdvösséget hozzon.


“Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől; és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek feddhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.”


Egész valótok, lelketek és testetek: az Újszövetség eredeti nyelvében görögül pneuma, pszükhé és szóma. Amit mindenestül meg kell szentelni, az a szellem, lélek, és a test.

Hack Péter: Légy készen az Úr eljövetelére!

Az a cél, hogy tisztán találjon bennünket az Úr a visszajövetelekor, illetve a vele való találkozáskor

Isten nagyon részletesen bemutatja már az Ószövetségben azt, hogy hogyan lehet Őhozzá közeledni. Nincs helye tehát a magaválasztotta istentiszteleteknek. Az is megtalálható a Szentírásban, hogy nekünk milyennek kell ahhoz lennünk, hogy Isten elfogadjon tőlünk ajándékot, és befogadjon az Ő romolhatatlan dicsőségébe. Úgy kell élnünk, hogy az életünkkel kedvességet találjunk Isten előtt. Ezért fontos az egész lényünk megszentelése.

A KERESZTÉNY ÉLET AKKOR SIKERES, HA A SZEMÉLY HÁROM ALKOTÓ RÉSZE HARMÓNIÁBAN VAN EGYMÁSSAL. A HÁROM RÉSZ TALÁLKOZÁSI PONTJA A SZÍV, AHOL LAKOZÁST VETT AZ ÚR MEGTÉRÉSÜNKKOR. A LEGFONTOSABB RÉSZÜNK A SZELLEMÜNK, MERT EZ ÖRÖKKÉVALÓ RÉSZÜNK.

A szellem születéskor kerül bele az emberbe, és élő lélekké válik. Az embernek kezdetben vannak korlátai,de ha hagyják élni, akkor a korlátok fokozatosan megszűnnek. Az örökkévalóságban viszont már emlékezni sem fognak az emberek a korlátaikra. A testi és a lelki korlátok mellett a szellem is lehet korlátozott, és ennek a helyreállítása megy a leggyorsabban: amikor újjászületik valaki, a szelleme életre kel, és érzékelni tudja Istent. A belső öröm a szellemben gyökerezik. Nem élmények adják, hanem Istentől van. Pál apostol arra int, hogy mindig örüljünk; és erre az állapotra el is juthatunk, ha hálaadó életmódot folytatunk.

Jézus sokkal jobban ismeri a gyarlóságainkat, mint mi saját magunk. Ő olyan emberekért halt meg, akik természetes szinten nem voltak szeretetre méltók, ráadásul megfeszítésekor mindenki elhagyta Őt.

A JÉZUSBAN LÉVŐ SZERETET NEM HASZONELVŰ. EZÉRT MONDTA, HOGY HA CSAK AZOKAT SZERETJÜK, AKIK JÓT TETTEK VELÜNK, AKKOR NEM VAGYUNK KÜLÖNBEK A VÁMSZEDŐKNÉL. AZ ISTEN AKARATA, HOGY JÉZUS SZERETETE, AZ  ÖNZETLEN SZERETET LEGYEN BENNÜNK.

Ekkor leszünk képesek arra, amire szintén int az apostol: „szüntelenül imádkozzatok!” Az imádkozás szellemben történik, így tehát valóban lehet azt folyamatosan gyakorolni bármely fizikai vagy lelki tevékenység során is. Az öröm, az imádkozás és a hálaadás együtt lehet eredményes. Aki így él, az nem fogja megoltani Szent Szellemet, mert a szellemben történő imádkozás kontrollálni fogja a beszédét, a viselkedését, minden cselekedetét. A Szellem megoltása ellentmond jól felfogott érdekünknek, hiszen mi nem rendelkezünk az Ő képességeivel, amikre viszont nagy szükségünk van, ezért nagyon vigyázni kell, hogy ne némítsuk el, ne oltsuk meg a Szent Szellemet.

A MEGSZENTELŐDÉS FELTÉTELE, HOGY A HÍVŐ TUDJON KÜLÖNBSÉGET TENNI JÓ ÉS ROSSZ KÖZÖTT.

A Szent Szellem jelenlétében folyamatosan előre juthatunk a megszentelődés útján. Ő az, aki állandóan fenntartja az emberben a látást az Úrról, és az Ő visszajövetele iránti vágyakozást. Ezért mondja az Ige, hogy a Szellem és a menyasszony együtt mondja, hogy „Jövel, Úr Jézus!”. Az Úr eljövetele nagyon közel van, ezt sok szellemi ember érzi a szellemében: légy mindig készen!   A Szent Szellem mindig jelzi, mi a fontos számunkra az üdvösségünk szempontjából, és enek megfelelően vezet. A testvérek szeretete nagyon fontos, ezt mindig szem előtt kell tartanunk.  Jézus ezt új parancsolatként tanítványainak, és a világ ez által látja meg azt, hogy az Ő tanítványai vagyunk. Legyünk magunk is nyitottak Iasten szeretetére, hogy befogadjuk és továbbadjuk azt, önzetlenül, viszonzást sem várva. A legtöbb, amit adhatunk egy embernek, hogy az Úrhoz vezetjük őt.

Elhangzott igék:

  • Thesszalonikai I. levél 5:16-23, 4:3-7
  • Róma levél 1:4
  • János evangéliuma 13:34

(Fotók: Akaró Rafael)

Hrabovszki György jegyzete