Hack Péter: Jézabel szelleme ellen csak a kenet erejével védekezhetünk

Hack Péter: Jézabel szelleme ellen csak a kenet erejével védekezhetünk

Jézabel szelleme ellen csak a kenet erejével védekezhetünk – 2019. március 3.

DR. HACK PÉTER PRÉDIKÁCIÓJÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA:

Pál apostol prófétikusan látta az utolsó időket. Felismerte, hogy lesznek olyanok, akik megelégszenek a kegyesség látszatával, de elutasítják annak erejét. Tudatta a későbbi idők hívőivel, hogy helyes döntés volt ugyan a megtérés, de önmagában még kevés, hiszen olyan erők igyekeznek az üdvözülésüket megakadályozni, amelyek nagyobbak a saját erejüknél. Szabadságot kell szerezni, ehhez pedig szellemi erőre van szükség.

Jamnes és Jambres késői képviselői gonosz, okkult szellemi erőket szabadítanak fel. A gonosz erők boszorkányságra, okkultizmusra igyekeznek rávenni az embereket. Jézabel szelleme ma is jelen van, és nem csupán a világban, hanem az egyházban is. Ellene küzdeni kell, és csakis szellemi erővel lehet ezt megtenni. Aki küzd, annak tudnia kell, hogy ki ellen küzd.

Hack Péter: Jézabel szelleme ellen csak a kenet erejével védekezhetünk

Jézabel szelleme ma is jelen van, és nem csupán a világban, hanem az egyházban is

Azért veszélyes, ha az egyházban tanul valaki Isten akaratával ellentétes dolgot, mert abból nagyon nehéz megtérnie.

Jézabel a Baál kultuszt honosította meg Izraelben. Akháb király a felesége által Isten ellenségévé vált, mivel állami eszközökkel kényszerítették Izrael népét arra, hogy Baált szolgálják, és az Úr szolgáit üldözték, gyilkolták.

NAGY DOLOG AZ, HA EGY ORSZÁGBAN SZABADON LEHET ISTENT SZOLGÁLNI. MA A MI HAZÁNKBAN ÍGY VAN, ÉS EZT TUDNUNK KELL ÉRTÉKELNI.

Jézabel szelleme nem csak nőkben lehet. Arról ismerhető fel ez a szellem, hogy gyűlöli a kenetet, és azokat az embereket is, akiken keresztül megnyilvánul Isten ereje.

Akháb király nem Isten vezetése szerint élt, hanem a romlott vágyai vezérelték. Akit a szerzés vágya vezet, az értse meg ebből, hogy vele van a baj, és meg kell ebből térnie. Legyen példa előttünk Ábrahám, aki képes lett volna az egyszülött fiát is feláldozni Isten számára. Meg kell vizsgálnunk önmagunkban azt, hogy szabadok vagyunk-e a vágyainktól. Nem lehet olyan vágyunk, amit nem tudunk letenni. Tudnunk kell, hogy Isten sosem akarja az akaratát senkire sem rákényszeríteni; tehát, ha valaki kényszerítő erő uralma alatt áll, akkor az nem Istentől van, hanem az ördögtől.

Nábót a törvény szerint nem adhatta el a szőlőjét, ezért Akháb vágya Isten törvényével ellentétes volt. Akháb elpanaszolta feleségének, hogy Nábót nemet mondott neki az üzletre, és nem evett, depressziós lett.

A ROMLOTT VÁGYAK NEM LEHETNEK ISTENTŐL, MERT AZ ISTENTŐL LÉVŐ DOLGOK FELEMELIK AZ EMBERT, ÉS NEM TESZIK BETEGGÉ, FRUSZTRÁLTTÁ.

Aki mégis ilyen tüneteket tapasztal önmagán, annak tudnia kell, hogy ez általában varázslás következménye. Ennek lényege, hogy valaki rákényszeríti az akaratát egy másik személyre.

Jézabel jellemzője volt, hogy belépett egy olyan pozícióba, amihez nem volt joga; ő sosem lehetett volna Izraelben királyné. Nem elégedett meg azzal, hogy belépett ebbe a pozícióba, hanem a férje tekintélyét, pecsétjét is magához ragadta. Úgy szerezte meg Nábót szőlőjét, hogy hamis tanúkkal istenkáromlónak nevezte, holott Nábót igaz ember volt. Nem csak őt, hanem fiait is megölette, hogy ne legyen a birtoknak örököse.

Hack Péter: Jézabel szelleme ellen csak a kenet erejével védekezhetünk

Jézabel szelleme arról ismerhető fel, hogy gyűlöli a kenetet, és azokat az embereket is, akiken keresztül megnyilvánul Isten ereje

Akháb Illés próféta intésére megalázkodott, megtért, de csak átmenetileg. Akin nincs rajta a kenet, annak menekülés-érzése támad, és nem akar konfrontálni ezzel az erővel. Még Illést is menekülésre késztette Jézabel üzenete, holott előző napon tüzet hívott le a mennyből és imájára az igaz Isten tűzzel felelt, és a tömeg erre azt kiáltotta: az Úr az Isten!

Egy próféta tanítvány királlyá kente Jéhut. Figyelemre méltó, hogy ugyanazt mondta neki a fiatal próféta, amit régen Illés mondott. Jéhu a felkenetés eredményeképpen megbosszulta Nábót és fiai vérét Jézabelen.

A TÖRTÉNELMI JÉZABEL CSÚFOS VÉGET ÉRT UGYAN, DE A SZELLEME BENN MARADT AZ EGYHÁZBAN, AMINT ARRÓL OLVASHATUNK A JELENÉSEK KÖNYVÉBEN.

Jézabel szelleme ellen a védekezés csak a kenet által lehetséges. A Szent Szellem erejével kell szembeszállni a kényszerítő erővel, és nem engedni, hogy ember uralkodjon rajtunk; és ez a harc eredményes lesz!

A mai hívők számára ennek a történetnek az az üzenete, hogy ne hagyják, hogy emberek uralkodjanak az életükön, hanem csak Isten uralkodjon. Az Úr Jézus Krisztus a Szabadító, aki a sötétség uralma alól megszabadított és átvitt Isten országába.

Mások számára is meg kell adni a szabadságot, tiszteletben kell tartva szabad akaratukat. Saját akaratunkat ne kényszerítsük manipulációkkal az embertársainkra!

ISTEN A SZABAD EMBEREKET AKARJA EGYBEGYŰJTENI, HOGY A SZABADSÁG ÖRÖME JELENJEN MEG RAJTUK.

ELHANGZOTT IGÉK:

  • Timótheushoz írt II. levél 3:1-9, 4:17-18
  • Galata levél 5:19-20
  • Jelenések könyve 2:18-29
  • Királyok I. könyve 16:30-34, 18:4, 18:19, 21:1-26
  • Királyok II. könyve 9:1-10, 9:30-37
  • Ésaiás próféta könyve 38:18-20
  • Korinthusi II. levél 1:10-11
  • Kolossé levél 1:12-14

(Fotók: Horváth Norbert)

Hrabovszki György jegyzete