Hack Péter: Isten országa példázatokban

Hack Péter: Isten országa példázatokban

Isten országa példázatokban – 2019. március 17.

DR. HACK PÉTER PRÉDIKÁCIÓJÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA:

Jézus földi szolgálatában a központi üzenet az volt, hogy elközelített Isten Országa, ezért minden embernek meg kell térnie. Isten nagyon jó helyet készített az ember számára a Föld teremtésekor, sőt „igen jó”-nak minősítette azt. Az embernek őriznie és uralkodnia kellett rajta. Sajnos, az első emberpár nem őrizte azt, amit kapott Istentől. Ez az emberek döntése volt, és ma nekünk is döntési helyzetünk van; lehetőséget kaptunk arra, hogy boldogok legyünk, és jól legyen dolgunk. Az egyénenként változó, hogy kinek mi a jó, de Isten képes mindenki számára jót adni, és nagyon kell vigyáznunk, hogy amit kaptunk, nehogy átengedjük az ördögnek. Ádám és Éva esetében az volt a hiba, hogy inkább hittek az ellenség hazugságának, mint Istennek. Ma is fennáll ezen a területen minden hívőnek a felelőssége.

Jézus Krisztus Szabadítóként jött el, hogy a bűnös embereket megszabadítsa a bűntől és a haláltól, és elhozza Isten országát. Először a szívünkbe, majd hogy fokozatosan területeket foglaljon el, amíg el nem jön a teljes felszabadítás, Isten uralma.

AZ ÉLETÜNKBEN A LEGFONTOSABB CÉL, HOGY ISTEN ORSZÁGA JÖJJÖN EL, ÉS VEGYE ÁT AZ URALMAT.

Megtéréskor Jézus Krisztus elfoglalta személyiségünk fővárosát, a szívünket, de a harc akkor még nem ért véget, hanem akkor csak elkezdődött, és azóta is folytatódik, ha engedjük, hogy a gondolkodásunkon, akaratunkon, érzéseinken és a testünk fölött is fokozatosan uralmat vegyen a Szent Szellem. Ez a megszentelődés folyamata, ami által egyre inkább Krisztushoz hasonlóvá válunk.

Hack Péter: Isten országa példázatokban

Isten nagyon jó helyet készített az ember számára a Föld teremtésekor, sőt „igen jó”-nak minősítette azt

Jézus földi szolgálata kezdetén bejelentette, hogy eljött Isten Országa. Ez az ország nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szent Szellem által való öröm. Igazságnak ettől kezdve már az Ige igazságát fogjuk tekinteni, és nem a sajátunkat. Pál apostoltól tudjuk, hogy Isten Országa nem beszédben áll, hanem erőben. Kell az erő, hiszen az ellenség nem emelt fel fehér zászlót megtérésünkkor; nem mondott le azokról, akik döntöttek Jézus Krisztus mellett. A kenet adja az erőt, és ezért van, hogy imádkozáskor hirtelen tűnnek el a rossz életérzések.

JÉZUS A MAGVETŐ PÉLDÁZATÁBAN ELMONDJA, HOGY ATTÓL FÜGGŐEN KÜLÖNBÖZŐ LEHET A TERMÉS, HOGY UGYANAZ A JÓ MAG MILYEN TALAJBA KERÜL.

A talaj a magvető példázatában az emberi szív. A mag Isten Igéje. Volt olyan mag, amely az útfélre esett: olyan helyre, amit sokan letaposnak. Ez arról az emberről szól, akinek élete átjáróház, aki elnyomás alatt áll, mert teljesen az emberek véleményétől függ. Az ilyen szívbe, ami le van döngölve, nehezen jut be a mag, bármilyen jó is a mag.

Vigyázni kell, hogy kiket enged be az ember a szívébe, kiknek engedi meg, hogy nyomot hagyjon az életében.

Nem biztos, hogy a behulló mag gyorsan végzi el a munkáját. Nem feltétlen bombasztikus az igehirdetés. A mustármagról szóló példázatban a legkisebb magról van szó. Nem is koppan, ahogy lehullik, sőt lehet, hogy észre sem veszik. Akkor viszont, ha megöntözik, és hagyják működni, nagy fává nőhet. Az Ige és a Szent Szellem együtt működnek. Nagy kár, ha nem hirdetik az Igét, csak zene van, mondván, az igehirdetés megosztást hozna létre. De ez így van rendjén, hiszen az Ige kétélű kardhoz hasonló, megítéli a gondolatokat és a szív elrejtett titkait, ítél a jó és a rossz között. Igehirdetés nélkül nincs hit!

Hullhat a mag köves talajra is. A hívő életében a kövek a tradíciók, szokások, amik az ősöktől örökölt hiábavaló életből valók; ezeket ki kell dobálni, hogy termőtalajhoz jusson a mag, különben a próbákban azonnal elhervad.

Hack Péter: Isten országa példázatokban

Ez az ország nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szent Szellem által való öröm

A tövisek pedig a természetes élet gondjait jelképezik, továbbá a gazdagság csalárdságát. Önmagában az anyagi jólét nem probléma, de nem lehet fontosabb sem a jólét, sem a megélhetés gondja Isten Országánál. Előbb Isten Országát kell keresni, és annak igazságát, a szükségekre akkor megkapjuk a választ.

A konkolyperjés példázat arra utal, hogy még az Isten népe között is vannak olyan emberek, akik csak hasonlítanak a hívőkre – mint a konkolyperje a búzára –, de nem a mi dolgunk szétválogatni, ki búza, ki méreg, mert ezt az angyalok teszik meg a világkorszak végén, ahogyan a kerítőháló példázatában is. Ez a két példázat azt mutatja, hogy nem tökéletes, hibátlan emberek vannak az egyházban. Pál apostol azt mondja, mindenki az ő tulajdon urának áll vagy esik, és aki áll, vigyázzon, hogy el ne essék. (Róma 14:4; 1 Kor 10:12)

NEM LEHET SENKINEK KIFOGÁS A TÁVOLMARADÁSRA AZ, HOGY VANNAK OLYAN EMBEREK A GYÜLEKEZETBEN, AKIK NEM IGAZSÁGBAN JÁRNAK. EGYIKÜNK SEM KAPOTT ELHÍVÁST VÁLOGATÓ SZOLGÁLATRA!

A háló sokféle fajtát összefog, de mindegyikünknek elsősorban a saját életéért van felelőssége.

Másodlagos felelősségünk van a hozzánk tartozó személyekért; az ő üdvösségük munkálásában kell segítséget nyújtanunk. Hirdetnünk kell az igazságot, időt, esélyt, lehetőséget adni a változásra, és imádkozni azokért, akik valamely területen még nem jó állapotban vannak. A válogatást bízzuk Istenre és az angyalokra!

A szántóföldben talált kincs és az igazgyöngy példázata arra mutat, micsoda nagy érték, hogy hallhatjuk Isten beszédét.

IGEHIRDETÉSKOR TARTSUK LÁGYAN A SZÍVÜNKET ÉS NYITVA IS, HOGY BE TUDJON JUTNI ODA AZ IGE. TUDNUNK KELL, HOGY AZ IGE KINCS, IGAZGYÖNGY, EZÉRT NAGYON ÉRTÉKELJÜK AZT!

ELHANGZOTT IGÉK:

  • Márk evangéliuma 1:15
  • Róma levél 14:17-18
  • Korinthusi I. levél 4:20
  • Máté evangéliuma 13:1-52

(Fotók: Horváth Norbert)

Hrabovszki György jegyzete