Hack Péter: Ha Isten elküld Ninivébe, ne Társisba fuss!

Hack Péter: Ha Isten elküld Ninivébe, ne Társisba fuss!

Ha Isten elküld Ninivébe, ne Társisba fuss! – 2019. július 7.

Jónást Isten prófétának rendelte. Nem mindenkit prófétának hívott el, de minden embernek van feladata az életben, amihez tálentumokat is kapott. Mai szóval a talentum készségeket, képességet, tehetséget jelent, ami általában hajlammal is együtt jár. Fontos ezért, hogy az ember folyamatosan figyeljen a szellemében, hogy megtalálja az Istentől származó elhívását. Isten ellenségének ez persze nem tetszik, ezért meg akarja hiúsítani Isten tervének megvalósulását, halálban akarja tartani az ember szellemét. Az ördög eszköze, hogy bűnök elkövetésére csábít, ami által benne marad az ember szelleme a halál állapotában. Nekünk viszont legyen hitünk arra, hogy megismerjük Istennek az életünkre vonatkozó célját, tehát nem a saját célunkat, hanem Istenét. Amikor valaki szembesül azzal a ténnyel, hogy nem azon a helyen van, ahová Isten helyezni akarta, és nem azt teszi, amit tennie kellene, akkor se csüggedjen, ez még mindig jobb állapot, mint ha nem érzékelne semmit.

AZÉRT KELL A SZELLEMI ÉRZÉKENYSÉGÜNKET FEJLESZTENI IMÁVAL, HOGY MEGÉRTSÜK AZ ÚR SZAVÁT, MEGTALÁLJUK ISTENNEK RÁNK VONATKOZÓ AKARATÁT.

Jónás Izraelben kapta meg elhívását, ami Ninivébe szólt, de ő Társisba, éppen ellenkező irányba indult el, mégpedig tudatosan, azaz lázadva. Ezáltal nem csak ő került bajba, hanem a hajón lévők mind. Így van ez velünk is, bármely kötelékben is vagyunk más személyekkel. Isten megengedi, hogy rossz döntéseket hozzunk, de nem örül neki. Számára fontos volt Jónás, de Ninive is. Nem tudjuk, hogy miért csak Jónás prófétán keresztül működött az üzenet, de van ilyen. Amikor a próféta eldöntötte, hogy nem fogad szót Istennek, akkor egyfajta kómás állapotba került, és elaludt. A kóma és az erőtlenség lehet a depresszió jele; ilyenkor közömbössé válik az ember számára Isten terve, és közömbössé válik a környezete is.

MA A VILÁG NEM MEGSZÜNTETNI AKARJA A KÓMÁS ÁLLAPOTOT, HANEM OLYAN PÓTCSELEKVÉSEKRE ÖSZTÖNZI AZ EMBEREKET, AMIK NEM KREATÍVAK. NEM ALKOTÁS  MÁSOK ALKOTÁSÁNAK NÉZÉSE.

Jónás lefeküdt a hajó aljában, de ébredése után rögtön tudta, hogy miatta van a vihar. A hajósok tapasztaltak voltak, ekkora vihart viszont nem láttak, hogy az elemek szinte összeesküdtek ellenük. Megkeresték, ki miatt van ez. A próféta öncsalásba is belekerült, mert amikor a sorsvetés őt hozta ki felelősként, azt vallotta önmagáról, hogy ő az Urat féli, noha pont nem ezt tette, hanem éppen lázadásban volt. Jónás rossz döntésének következményeként a hajón lévőknek komoly anyagi káruk keletkezett. Minden dolgot ki kellett dobálni a hajóról, de nem segített. A humánus hajósok végül megpróbálták partra tenni Jónást, de az se ment. Ha nincs valaki a helyén, semmi nem működik! Amikor viszont a hajósok Jónás utasítására, bedobták őt a tengerbe, akkor megmenekültek, és az Úrnak adtak hálát.

Hack Péter: Ha Isten elküld Ninivébe, ne Társisba fuss!

Isten nem mindenkit prófétának hívott el, de minden embernek van feladata az életben, amihez tálentumokat is kapott

Jónás teljesen kilátástalan helyzetben volt, és nemcsak az volt kérdés, kikerül-e a cethalból,  hanem   az is, hogy hová kerül utána. A történet  azt bizonyítja, hogy szélsőségesen nehéz helyzetben is van kegyelem. Jónás számára is volt, és ő a lehető legnyomorultabb helyzetben tudott Istenhez kiáltani. Jézus hivatkozik erre az esetre, hogy így lesz ő a mélységben, ahogy Jónás volt a cethal gyomrában három nap és három éjjel, és ezt a feltámadásáról mondta.

Ha benne van valaki a „cethal gyomrában”, kiáltson Istenhez! Jónás nem magát sajnálta és nem másokat hibáztatott, hanem hálát adott, ÉS ELISMERTE, HOGY az Úré a szabadítás.

Az Úr belevitte a prófétát egy nagyon nehéz szituációba, hogy megpróbálja őt. Isten először kipróbál, mielőtt feladatot bíz ránk. A megpróbáltatások alakítják a jellemet és felkészítenek a szolgálatra, Isten akaratának teljesítésére. Nem kell a Miatyánkot kijavítani, mert Isten – ha úgy látja szükségesnek – igenis beleviszi az embert a kísértésbe. Nem Ő kísért, de átenged a kísértőnek, hogy megpróbáljon.

Ninivében sok olyan ember volt, akikről nehéz volt elképzelni, hogy megtérnek; ezzel a jelenséggel mi magunk is gyakran találkozunk. Ninive vezetői jó döntést hoztak, mert böjtre szólították fel az egész népet, sőt – a Bibliában példátlan módon – még az állatokat is. Jó, ha ilyenek a vezetők, ezért imádkozzunk, hogy istenfélő vezetői legyenek a városunknak.

Hack Péter: Ha Isten elküld Ninivébe, ne Társisba fuss!

Jónás története azt bizonyítja, hogy szélsőségesen nehéz helyzetben is van kegyelem

Jónás a prédikációja után azt várta, hogy Isten végrehajtja ítéletét, ahogyan ő azt megprófétálta, de csalódottan tapasztalta az ellenkezőjét. Továbbra is önközpontú volt, az érdekelte, vele mi van. Isten csodát tett egy tökkel, ami gyorsan felnőtt, és árnyékot adott Jónásnak a hőségben, aminek örült. Aztán jött egy bogár és elvágta az indát, amitől az elszáradt. Ezzel mutatta meg az Úr, hogy ha Jónás sajnálja a tököt, amiért semmit nem csinált, akkor Ő hogy ne sajnálná a 120 ezres várost, ahol állat is sok van!?

Az is tanulság, hogy olyanokkal társuljunk, olyan házasársat válasszunk, aki miatt nem kerül a hajónk viharba, hanem együtt haladunk az Istentől rendelt cél felé.

ELHANGZOTT IGÉK:

  • Jónás könyve 1-4. fejezet

(Fotók: Horváth Norbert)

Hack Márta és Hrabovszki György jegyzete