Hack Péter: Dávid sátorának helyreállítása

Hack Péter: Dávid sátorának helyreállítása

Dávid sátorának helyreállítása – 2018. május 6.

HACK PÉTER PRÉDIKÁCIÓJÁNAK RÖVID ÖSSZEFOGLALÓJA:

Jézus azt mondta tanítványainak, hogy Ő csak Izrael házának elveszett juhaihoz küldetett. Érthető az, hogy ezek után ők nagyon meglepődtek, amikor a nemzetekből valókra is kitöltetett a Szent Szellem. Ezt a megtapasztalást Péter apostolon keresztül adta Isten Kornéliusz százados házában.

HELYREÁLLÍTÁS KEZDETÉT JELENTETTE EZ, AMINEK KÖVETKEZTÉBEN AZ IZRAELEN KÍVÜLI EMBEREK IS ELKEZDTÉK ISTENT KERESNI. SZELLEMI ÉRTELEMBEN NAGYON JELENTŐS FORDULAT VOLT EZ.

Dávid királlyá kenetése után érezte, hogy valami még hiányzik a tartós sikerhez, és rá is jött, hogy a szövetség ládája távol van tőlük. Márpedig a siker vagy kudarc kulcsa éppen az, hogy hol van a Frigyláda. Dávid tudta, hogy Eben-Ezernél veszett el, és jutott a filiszteusok kezébe. Ennek előzménye az volt, hogy egy vesztes csata után a nép nem megtérni akart Istenhez, hanem Őt akarták belerángatni egy általuk létrehozott nehéz helyzetbe. Olyan helyzetbe, amely bűnökkel terhelt volt, elsősorban Éli pap fiainak haszonleső szolgálata miatt. E bűnök sok embert idegenítettek el az Úr szolgálatától.

A KORRUPT SZOLGÁLATOK SOK KÁRT OKOZNAK ISTEN ÜGYÉNEK. NEM JÓ MOTIVÁCIÓ A SZOLGÁLATHOZ AZ, HOGY EBBŐL HASZNOT HÚZZON A SZOLGÁLÓ.

Nem mehet a szolgáló a saját feje után, hanem csak akkor lehet sikeres, ha az Úr viszi győzelmekre őt. Ehhez szükséges, hogy dobálja ki a hamis motívumokat és a bűnöket az életéből. Ez esetben Isten fog neki erőt adni a próbákban.

Hofni és Fineás miatt viszont az emberek megutálták az Úr áldozatát. Éli pap nagyon későn figyelmeztette fiait, hogy térjenek meg; akkor, amikor már azok nem hallgattak rá. Istennek jó terve volt Izraellel, de a bűnök miatt ez megváltozott. Ilyen helyzetben került sor a filiszteusokkal a második csatára, amely előtt a filiszteusok nagyobb hittel és istenfélelemmel álltak a Frigyládához, mint Izrael fiai, amikor csatatérre vitték, hogy Isten segítsen nekik. A súlyos vereség a zsidók számára törvényszerű volt az Istennel megromlott és helyre nem állított kapcsolat miatt. A Frigyláda viszont sok bajt okozott az ellenségnek, ami miatt vissza is küldték azt Izrael területére.

Hack Péter: Dávid sátorának helyreállítása

Nem mehet a szolgáló a saját feje után, hanem csak akkor lehet sikeres, ha az Úr viszi győzelmekre őt

Dávidot félelem kerítette hatalmába, amikor az emberi erővel beavatkozó Uzzát az Úr megölte Nákhon szérűjén. A király ideiglenesen felhagyott a ládának Jeruzsálembe szállításával, és azt Obed Edom házában helyeztette el. Dávid nem maradt meg a félelem állapotában, hanem kereste az Urat, és az Ige alapján megértette, hogy Isten rendtartása mit mond az adott helyzetről. Azt, hogy csak a léviták vihetik a szövetség ládáját, nem vihetik ökrös szekéren, mint a filiszteusok. Másodszor már ennek megfelelően indult a menet. Akkor indította újra Dávid az akciót, amikor meghallotta, hogy Isten három hónap alatt nagyon megáldotta Obed Edomot. Ekkor már elfogadta Isten az áldozatokat, és az egész nép hálaadással, nagy örömmel követte a ládát vivő lévitákat.

AKI BŰNÖK NÉLKÜL ÉL, AZ BÍZHAT AZ ÚRBAN; NEM KELL FÉLNIE SEMMILYEN HELYZETBEN, MERT NEM FOG MEGSZÉGYENÜLNI, HA NEHÉZ HELYZETBE KERÜL AKÁR EGY EGYETEMI VIZSGA, AKÁR A MINDENNAPOKBAN ELÉNK KERÜLŐ SOK-SOK EGYÉB VIZSGA ALKALMÁVAL.

Az egyetemi vizsgán hirdetnek eredményt, az életben nem, az utóbbiak mégis nagyon komoly próbatételek, megmérettetések. Céljainkat érdemes Isten akaratának alárendelni, és az eredményekért Neki adni a dicsőséget. Ekkor az emberek azt fogják kérdezni, hogy „Hol van a te Istened?”, és ők is Hozzá akarnak majd tartozni.

A győzelemhez Isten dicsősége kell legyen a középpontban. Dávid ezt felismerve vitte a frigyládát Jeruzsálembe, hogy ott lakjon a népe dicséretei között az Úr.


„Pedig te szent vagy, aki Izráel dícséretei között lakozol.
Benned bíztak atyáink; bíztak és te megszabadítottad őket.
Hozzád kiáltottak és megmenekültek; benned bíztak és nem szégyenültek meg.”


ELHANGZOTT IGÉK:

  • Apostolok cselekedetei 15:15-18
  • Krónikák I. könyve 13:1-14, 15:1-2, 15:13-29
  • Sámuel I. könyve 4:1-6, 4:10-18, 2:12-18, 2:22-35
  • Zsoltárok könyve 95:1-11, 22:4-6

Hrabovszki György jegyzete