Hack Péter: A bibliai család atyaközpontú

Hack Péter: A biblia család atyaközpontú

A biblia család atyaközpontú – 2019. szeptember 1.

Ma olyan korban élünk, amikor azt az igazságot is meg kell védeni, hogy Isten az embert férfiúvá és asszonnyá teremtette. Ő hozta létre a házasság intézményét és a családot. Uralkodásra teremtette Isten az embert, de ezt a küldetését elrontotta az ember, amikor az ördög kísértésének engedve átjátszotta a Földet Isten ellenségének kezére. Kapott viszont az ember lehetőséget a javításra: újjászületéssel helyreállítható Isten és ember kapcsolata.

OLYAN VILÁGBAN SZERETNÉNK ÉLNI, AMELYBEN A FIATALOKNAK VAN KEDVÜK HÁZASODNI, GYERMEKEKET VÁLLALNI. AZ EMBER ÉLETÉBEN AZ SZÁMÍT SIKERNEK, AMIT A CSALÁD ÉPÍTÉSE SORÁN ELÉR.

Semmilyen más eredmény nem ér fel azzal, mint ha valakire büszke a gyermeke! Ennek érdekében vonzóvá kell tenni a családokat. Az isteni mintát kell követni ahhoz, hogy a szülők jól lássák el feladataikat, és a gyermekek bibliai módon képesek legyenek engedelmesek lenni szüleiknek. Krisztusi természetű szülők akkor lehetnek a hívők, ha alárendelik magukat Isten Igéjének. Kezdetben férfit és nőt teremtett Isten, rájuk bízta azt a feladatot, hogy gyermekeket vállaljanak, és utódaikkal töltsék be a Földet. Nem iskoláról olvasunk a teremtés könyvében.

A HÍVŐKNEK TUDNIUK KELL, HOGY ELSŐSORBAN A SZÜLŐK FELADATA A NEVELÉS, NEM AZ ISKOLÁÉ.

Az iskola feladata, hogy a szülői nevelést kiegészítse, nem az, hogy helyettesítse. Ma sok olyan irányzat van jelen a világban, ami a bibliai igazságokat relativizálni igyekszik. Többek között az áldozatszerep felvállalása is jellemzővé vált, ami által előnyöket akarnak szerezni az önmagukat áldozatként feltüntetők. Ez a manipuláció egy módja, hiszen erre hivatkozva semmi korrekciónak nem adnak helyet.

A BIBLIAI CSALÁD ALAPVETŐEN ATYAKÖZPONTÚ. JÉZUS ARRÓL BESZÉLT, HOGY Ő MÁSOLJA AZ ATYJÁNAK A CSELEKEDETEIT. EZZEL ELLENTÉTES IRÁNYBA MEGY A NYUGATI CIVILIZÁCIÓ, AMELY ROMBOLJA AZ ATYÁK TEKINTÉLYÉT.

Sajnos, ma nem elfogadható módon beszél sok gyermek az apjáról, és a feleségek is a férjükről. A mai modern kultúra ezt erősíti. A bibliai családban viszont az apa nem „biodíszlet”, nem „bankautomata”; szerepe nem helyettesíthető semmi mással. Az apák fő feladata, hogy szeressék gyermeküket, és jó mintát adjanak számukra. Ennek egyik aspektusa az, hogy az atya legyen jó kapcsolatban Istennel, és ezt a mintát mutassa gyermekeinek. A munkához való hozzáállás is sokat mond el egy ember jelleméről. A házasságkötés előtt érdemes a másik felet ebből a szempontból is megnézni. Amikor Ábrahám elküldte szolgáját, hogy feleséget keressen a fiának, Izsáknak, akkor a szolga Isten vezetését kérte, és szorgalmas lányt kért gazdája fiának menyasszonyként; és Isten meg is hallgatta kérését. Ha a házaspárok tudnak szorgalmasan dolgozni, nem kell félniük a jövőtől.

Hack Péter: A biblia család atyaközpontú

Az isteni mintát kell követni ahhoz, hogy a szülők jól lássák el feladataikat, és a gyermekek bibliai módon képesek legyenek engedelmesek lenni szüleiknek

Motiválni sokkal jobban lehet dicsérettel, mint a szidástól való félelemre építve. Családon belül fontos még az is, hogy imádkozzunk egymásért. Természetesen meg is említhetünk egymásnak olyan dolgokat, amikkel kapcsolatban változást szeretnénk a másik részéről, de az alkalmas voltunk igazából az Istentől van.

FONTOS FELADATA AZ ATYÁKNAK ISTEN HŰSÉGÉT HIRDETNI ÉS DEMONSTRÁLNI A FIAKNAK.

Továbbra is Isten beszédét megtartva mutasson az atya mintát, és akkor ő maga is, gyermekei és unokái is hosszú életűek lesznek. A gyermekkel beszélgetni nem elég akkor, „amikor majd nagy lesz”. Már az anyaméhben szólni kell hozzá, megvallani igéket az életére vonatkozóan. Mindig  tudnunk kell időt szánni a gyermekre. Közös tevékenységekkel tudja a szülő elérni, hogy beszéljen a gyermek, és bármikor hozzá tudjon fordulni a gondjával-bajával, örömével. Ennek feltétele, hogy rendszeresen szóljuk hozzá Isten Igéjét. Nem úgy, hogy folyton ige-idézetekben beszélünk, hanem úgy, hogy az élményeket, vagy eseményeket bibliai szemszögből értelmezzük.

Hack Péter: A biblia család atyaközpontú

Semmilyen más eredmény nem ér fel azzal, mint ha valakire büszke a gyermeke

Előfordul az is, hogy még jó keresztények gyermekei is fellázadnak. Sőt, előfordulhat, hogy a gyermek rossz mintákat kezd el követni, és a bűnökben élő embereket tartja példaképének, azt vélve, hogy a bűnök juttatnak el a boldogságra. Nagy kérdés ez, de azt mutatja a tapasztalat, hogy akkor nem fordul ez elő, ha az elsődleges információforrás a szülő. Tény, hogy nem könnyű ezt úgy megvalósítani, hogy a hétköznapi teendőket is sikerüljön elvégezni, de törekedni kell erre. Nagy a tét, mert a nagyon elrontott nevelés családon belül nagy megosztást okozhat.

A SZÜLŐK BESZÉLGESSENEK GYERMEKÜKKEL ÉLETKORUKNAK MEGFELELŐEN, ÉS SOSE ÁLLÍTSÁK ŐKET OLYAN KÖVETELMÉNYEK ELÉ, AMIKNEK NEM KÉPESEK MEGFELELNI, NEHOGY ELMENJEN AZ ÉLETKEDVÜK.

Hogy megismerjük, mire képesek, mire nem, vagy milyen tehetségük van, beszélgetni kell a gyermekekkel. Így tudnak a szülők reális követelményeket támasztani velük szemben. Amikor a nevelő munkájában elront valamit a szülő, akkor ezt el kell ismerni, és kérni Isten segítségét a helyreállításban. Ígéretünk van arra, hogy Isten az atyák szívét a fiakhoz fordítja és a fiak szívét az atyákhoz.

ELHANGZOTT IGÉK:

  • Mózes I. könyve 1:27-31
  • János evangéliuma 5:19-23,6:44-46
  • Lukács evangéliuma 11:11-13, 1:16-17
  • Ésaiás próféta könyve 38:19
  • Mózes V. könyve 6:1-2, 7-11, 11:18-21
  • Példabeszédek könyve 10:1, 15:20, 19:13, 22:6, 17:6
  • Efézusi levél 6:4
  • Kolossé levél 3:21
  • Malakiás próféta könyve 4:6
  • Korinthusi II. levél 3:5

(Fotók: Fekete Eszter)

Hrabovszki György jegyzete