Ha egység és Istenfélelem van a gyülekezetben, csodák történnek – Dr. Hack Péter

Ha egység és Istenfélelem van a gyülekezetben, csodák történnek – Dr. Hack Péter

Ha egység és Istenfélelem van a gyülekezetben, csodák történnek – 2017. május 7.

Hack Péter prédikációjának rövid összefoglalója:

A Biblia Isten beszéde, igazság. Aki megismeri az igazságot, az megszabadul. A Bibliához vissza kell térnie annak, aki eltávolodott attól. Az eltávolodás több esetben úgy történt, hogy az emberek elkezdték felülbírálni Isten Beszédét.

A protestantizmus azzal kezdődött, hogy újra az emberek kezébe adták a Bibliát. Akik bálványimádásba vitték bele az embereket, azoknak ez nem tetszett, mert kiderült volna, hogy amit tesznek, az ellentétes az Igével, mert minden héten szobrok előtt borulnak le. Luther Mártonért hálásak lehetünk. Az anabaptisták a vízkeresztség igazságát is felismerték. Azt hirdették, hogy nem igei a csecsemőkeresztség, mivel ebben a korban még nem tud az ember hinni. Felismerték azt is, hogy a Bibliában benne van az újjászületés szükségessége is.

Ha egység és Istenfélelem van a gyülekezetben, csodák történnek – Dr. Hack Péter

Az eltávolodás több esetben úgy történt, hogy az emberek elkezdték felülbírálni Isten Beszédét

A pünkösdi-karizmatikus mozgalom felismerése, hogy nem csak vízben, hanem szellemben és tűzben is meg kell keresztelkedni. Azért kezdtek el emberek imádkozni, hogy Isten töltse be őket Szent Szellemmel, és Ő ezt megtette.

Utána még több igazságra már nem voltak nyitottak. Arra gondoltak, hogy az újjászületés pillanatában a démonok végleg elhagyják az embereket. Márpedig ez nem így van. Sokszor betegségnek, és más problémáknak is démonikus az eredete.

Jézus Krisztus egy utat jelölt ki. A keresztények ennek az útnak a követői. Az úton haladva folyamatosan ellenőrizni kell a haladás irányát, egybevetve azt a térképpel. Minél gyakrabban végzi el az ember az ellenőrzést, annál valószínűbb, hogy nem fog eltévedni.

Miután Jézus feltámadt, és találkozott tanítványaival, és mondta nekik, hogy „vesztek erőt, és lesztek nékem tanúim”. Ez történt: a Szent Lélek erejével történő betöltekezés után azt kezdték tenni, amit Jézus tett földi szolgálata során. Megmutatták, hogy az igazi evangélium nem az elviselhetetlennek az elviselésére való pótszer, hanem az elviselhetetlen megváltoztatásának lehetőségét nyújtja.

Az Apostolok cselekedeteiben leírt eset, Ananiás és Safira történetének egyik tanulsága, hogy Isten kenete felszabadult a gyógyításra, szabadításra, de az ítéletre is. A jeruzsálemi gyülekezet vagyonközösségben élt (sehol máshol nem volt így), de ők a javaikat a közösség javára fordították. Ez a házaspár szeretett volna jó színben feltűnni a gyülekezetben, de szerették a pénzt is. Az volt a probléma, hogy azt gondolták: emberi szervezethez tartoznak. Jó eséllyel számíthattak arra, hogy emberi módon nem ellenőrizhető a nyilatkozatuk, hogy a birtokuk egészét pénzzé téve odaadták. Ez egyáltalán nem volt kötelező, és Ananiás és Safira is szabad elhatározásból annyit adhatott volna, vagy tarthatott volna meg, amennyit akart, ahogy Péter apostol is megmondta. Azt hagyták ki a számításból, hogy a Péteren lévő kenet kijelenti neki az összeg valódi értékét. Hazudtak a Szent Léleknek, ezért meghaltak.

Ha egység és Istenfélelem van a gyülekezetben, csodák történnek – Dr. Hack Péter

Ananiás és Safira történetének egyik tanulsága, hogy Isten kenete felszabadult a gyógyításra, szabadításra, de az ítéletre is

Az ítélő csoda után növekedett az istenfélelem a gyülekezet tagjaiban és a környezetükben lévőkön is. Ennek rövidtávon két hatása lett. Cinikus, rosszindulatú emberek nem mertek közéjük elegyedni, nehogy úgy járjanak, mint Ananiás és Safira.

Másik következmény, hogy amikor a hitre jutás valódi módon megtörténik, annak nagy hatása van a kívülállókra. Így került a kereszténység erő pozíciójába, mert az emberek elkezdtek érdeklődni a hit iránt. Tudták, hogy ekkora mértékű változás egy emberben, amit a keresztényeken láttak, csak természetfölötti erő hatására jöhet létre. Sokan megtértek, a gúnyolódó emberek pedig elmaradtak.

Vissza kell térni a forrásokhoz! Ma az a helyzet, hogy a karizmatikus gyülekezeteknek nagy a támogatottsága, de nem mindegy, hogy ez együtt jár-e az Ige hirdetésével is, vagy csak a népszerűséget keresik, koncerteznek.

Kevés az, ha az istentiszteleteken csak olyan buzdítás van, hogy „Isten úgy szeret, ahogy vagy”, mert a kereszténységnek a lényegéhez tartozik a változásra való hajlandóság; nem elég arra divathullámként tekinteni.

Az Apostolok cselekedeteiben nem ez van, hanem az, hogy istenfélelemmel érkeztek az istentiszteletre, és mindenki abban hitt, hogy Jézus Krisztus köztük lesz.

A cél az, hogy Isten cselekedjen valamit az életedben. Isten képes szólni hozzád; megmutatni, hogy mi a gyökere annak, ami a rossz cselekedeteket eredményezi. Gyakran tele van az életünk a gyökérkezelés hiánya miatti problémákkal.

Ha egység és Istenfélelem van a gyülekezetben, csodák történnek – Dr. Hack Péter

Isten képes szólni hozzád; megmutatni, hogy mi a gyökere annak, ami a rossz cselekedeteket eredményezi

Istenfélelemmel, egy akarattal kell tehát egybegyűlnünk. Az legyen az egy akarat, hogy Isten cselekedjen az életünkben. Azzal a vággyal jöjjünk, hogy Isten változtasson meg minket, hogy krisztusi emberek legyünk. Szivacsként kell Isten jelenlétébe jönni, nem kőszívvel. A kőoszlopot, ha vízbe mártják, pár perc múlva megszárad. A szivacs viszont magába szívja a vizet. A keménység ezt gátolja. Így van ez a szívünkkel a Szent Szellem jelenlétében. Drámai módon felszabadul Isten ereje, ha megfelelő az emberek hozzáállása.

Az Isten által készített áldások átvételétől gonosz szellemek tartanak távol minket. Pál azt mondta az efézusi hívőknek, hogy régen halottak voltak, hiszen el voltak pecsételve a halál számára, noha fizikai dogokat képesek voltak cselekedni. Azért voltak halottak, mert a levegőbeli hatalmasság akarata szerint éltek, amikor a testi vágyaikat és gondolataikat valósították meg. A Biblia szerint a világban élő ember az evilág fejedelmének engedelmeskedik. Ennek következtében – akaratlanul ugyan – összeköti a sorsát a már legyőzött ellenségével.

Két fejedelemről beszél az Ige: van az evilág fejedelme, a Sátán, és az Élet Fejedelme, aki Jézus Krisztus. Kérdés az, hogy te melyikük oldalán állsz.

Krisztusról azt mondja az Ige, hogy az Atya mindeneket a lábai alá vetett. Ahhoz, hogy Krisztus a halálból kihozzon embereket, le kellett győznie bizonyos szellemi erőket. Jézus Krisztus legyőzte az evilág fejedelmét, mert kijött a halálból, feltámadt. A Sátán már legyőzött ellenség. Gyakran a világban a legyőzöttet ünnepli a világ. Neked viszont oda kell állnod a győztes oldalára. Ez nagy kihívás. A legyőzött világ le akarja magáról rázni Isten uralmát.

A legutóbbi Hetek egyik cikke szerint a kereszténység egyik nagy eredménye az emberi élet tiszteletének visszaállítása. A római korban, amikor az evangélium hirdetése elkezdődött, az életnek csekély értéke volt. A szexuális kicsapongás miatt a megfogant gyermekeket tömegével vetették el, a csecsemőket elhagyták. A római jogban egy gladiátor rabszolgának legfeljebb annyi értéke volt, mint ma egy autónak: csak bérleti díjat fizettek utána, ha életben maradt. Ma hasonló állapotok felé halad a világ, ami le akarja rázni magáról a keresztény értékrendet. Ma nagyon népszerűtlen az abortusz tiltása, a házasság szentségének hangsúlyozása – főleg azzal az állítással, hogy az egy férfi és egy nő szövetsége. Erről beszélni azzal jár, hogy magunkra ránthatjuk a legdurvább jelzőket. Ezt a rendszert nem emberek működtetik, hanem a Sátán. A saját tevékenységeddel kapcsolatban azt kell megvizsgálni, hogy Isten munkáját segíted-e elő, vagy a Sátánét. Aki keresztényként életeket ment, az nem lesz népszerű, de akkor is ezt kell tennünk.

Ha egység és Istenfélelem van a gyülekezetben, csodák történnek – Dr. Hack Péter

Aki keresztényként életeket ment, az nem lesz népszerű, de akkor is ezt kell tennünk

Azért kell a szentség kenete, mert csupán emberi akarattal nem lehet ellenállni a világ nyomásának. A világ ugyanis arra akar kényszeríteni, hogy ne vállald a Krisztushoz tartozást. Az

emberek több szélsőséget is tolerálnak, de a kereszténységet a legkevésbé. Azért van ez, mert amit tolerálnak, az mind ugyanattól az úrtól van. Aki viszont Isten erejével, személyével van közösségben, hisz a gyógyulásban, csodákban, abban, hogy Jézus Krisztus nem változik, arra azt a nyomást helyezik, hogy tartsa ezt kínosnak, szégyellnivalónak. Nem kell ezt szégyellni!

Igenis vállald azt, hogy te Jézus Krisztust szolgálod! Ekkor az ellenségeid a lábaid alá fognak kerülni Krisztusban. Az egy úton jövő ellenségek hét úton fognak menekülni.

Isten kifejezetten szereti a reménytelennek tűnő helyzeteket, amelyeket saját erőből nem tudunk megoldani. Akkor jön egy kéz fentről, és egyszercsak az Atya felemel. Ez csak akkor működik, ha hiszel Benne, és olyan állapotban vagy, hogy Ő beavatkozhat. Isten keze itt van közöttünk. Jézus azt mondta, hogy ha Ő Isten ujja által űzi ki a démonokat, akkor kétség nélkül elérkezett Isten Országa. Ahogy elindulnak a szabadulások, elindulnak a gyógyulások is, és egyre inkább fejpozícióba kerülünk. Ezért küldte el Isten a Fiát.

Elhangzott igék:

  • Apostolok cselekedetei 5:12-16
  • Efézusi levél 2:1-7, 1:21

(Fotók: Horváth Norbert)

Hrabovszki György jegyzete

Mentés