” Ha az Úr építi a házadat, akkor nem hiába építed” – Dr. Hack Péter prédikációjának összefoglalója

Dr. Hack Péter: A szeretet átalakítja az embert

Dr. Hack Péter 2023.09.10-i prédikációjának összefoglalója

A ház képe a Bibliában az otthont, a családot is jelenti. Az Ige arra buzdít minket, hogy bármilyen természetes tevékenységet végzünk, vonjuk be abba Istent, hogy legyen rajta a kenet azon, amit teszünk. A 127. Zsoltár első verseit a ház építéséről megvallhatjuk hittel a természetes tevékenységeinkre nézve is, de az otthon, a család építésére, működtetésére különösen igaz ez.

Az első emberi intézmény, amit Isten a teremtés után létrehozott, az a család. Isten minden teremtményére azt mondta, hogy jó, egyetlen dologra mondta csak, hogy nem jó, mégpedig arra, hogy Ádámnak nem volt jó egyedül.

AZ EMBERNEK ADOTT ELSŐ PARANCS AZ VOLT, HOGY SZAPORODJATOK ÉS SOKASODJATOK. ENNEK KERETÉÜL ALAPÍTOTTA ISTEN A HÁZASSÁGOT ÉS A CSALÁDOT.

A megtérés után az embernek radikálisan változtatni kell az életformáján; ez a megmaradás legfőbb kulcsa. Isten Országában más törvények vannak, mint a természetes világban. Nagyon jó, hogy ma a magyar törvények olyanok, hogy az isteni törvényekkel nem ütköznek. Egy kereszténynek tehát nincs oka arra, hogy elmulassza otthonában az isteni rend megteremtését. A családon belül a kapcsolatok az Úr tanításán és intésén kell alapuljanak. Ennek feltétele, hogy a szülők a gyermekeket – az Ige tanítása szerint – jutalomnak tekintsék. Sikerülhet ez, ha a család életét az isteni törvényekre alapítjuk. Ehhez meg kell ismerni Isten akaratát, amit segíthet a hívő böjtöléssel, imádkozással.

ISTENI PARANCS A SZÜLŐK TISZTELETE, AMINEK JUTALMA A HOSSZÚ ÉLET, MÉGPEDIG ÚGY, HOGY JÓLÉTBEN, NEM PEDIG FÁJDALMAKKAL KÜZDVE TELIK EL A HOSSZÚ ÉLET.

Az isteni törvények és az emberiek több esetben eltérő hangsúlyt kapnak. A nyugati kultúra a felvilágosodás kora óta a hagyományok lerombolásában és az előző nemzedékkel szembeni lázadásban látja a fejlődést. A Tízparancsolatban viszont az emberek egymás közötti kapcsolatát szabályozó törvények között első helyen szerepel a szülők tisztelete.

A Tízparancsolatnak minden pontja fontos, mégis kijelenthető, hogy azok között van egy fontossági sorrend. Abból tudhatjuk ezt, hogy a sorban elöl lévőkkel kapcsolatos bűnök büntetése nagyobb, mint a sorban később lévőké. A második kőtáblán lévő parancsok között bizonyára azért szerepel első helyen a szülők tisztelete, mert Isten szerint ez az emberi kapcsolatok alapja.

A tiszteletadásnak mind más emberi kapcsolatban is meg kell nyilvánulnia, sőt a tiszteletadásban egymást megelőzőknek kell lennünk az Ige szerint. Akkor fogják gyermekeink ezt gyakorolni, ha a családban ezt látják. Ők akkor képesek elfogadni a szülők tekintélyét, ha megtapasztalják, hogy ők is elfogadják az Ige abszolút tekintélyét. Akkor az Úr építi a családot és házasságot, és nem omlik össze. Nehézségek közepette is megmaradnak azok a házasságok, amelyeket igei alapra építettek, és kölcsönös a tisztelet.

A TISZTELET NEM VÁLASZTÁSI LEHETŐSÉG, HANEM KÖTELESSÉG. A TESTVÉRI KAPCSOLATOKBAN IS EZ IGAZ.

A tiszteletünket azzal is kifejezzük, hogy semmi rothadt beszéd nem jön ki a szánkból, mert ennek nincs helye egy keresztény otthonban.  „Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek: a nap le ne menjen a ti haragotokon!” – mondja a Biblia.  Sem a becsmérlő, káromkodó beszédeknek, sem az ordítozásnak nincs helye, a verekedésnek meg végképp nincs, sőt azt tenni nagyon veszélyes. A hívő házastárs teste is a Szent Lélek temploma. „Ha valaki megrontja Isten templomát, megrontja azt az Isten.” (1 Kor 3:17a) Úgy bánjunk egymással, ahogy szeretnénk, hogy Krisztus bánjon velünk.

Építő legyen a beszédünk, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. Akik ilyen családban nőttek fel, azok felnőttként is szívesen térnek vissza a szülők meglátogatására. Magányos embernek jó tanács lehet az, hogy vizsgálja meg a beszédét. Kijelenthető, hogy az ember környezete valamiképp lenyomata a beszédének.

A TISZTELET AZT IS JELENTI, HOGY MÉLTÓSÁGGAL VISELJÜK AZT, AMIVEL ISTEN MINKET FELRUHÁZOTT. KIRÁLYI NEMZETSÉG TAGJAI VAGYUNK, ÉS EZT MINDIG SZEM ELŐTT KELL TARTANUNK.

A közeli hozzátartozók több hibát fedezhetnek fel egymásban, de ezekhez a hibákhoz irgalmassággal, jó szándékkal, megbocsátással kell viszonyulnunk. Aki a családban ezt látta, annak sikerülhet ez.

FONTOS, HOGY A SZÜLŐK TISZTELHETŐK LEGYENEK, ELLENKEZŐ ESETBEN NEHÉZ A GYERMEKEKET RÁVENNI A TISZTELETRE. A SZÜLŐK EGYSÉGBEN LEGYENEK, NE ROMBOLJÁK EGYMÁS TEKINTÉLYÉT A GYERMEKEK ELŐTT.

A modern kultúrában mindent megtesznek a tekintélyek lerombolására. A keresztény családban viszont ez nem járható út. Az isteni rend alapja a családban, hogy a férj feje a feleségének, ahogy Krisztus a feje az egyháznak. A férjek úgy szeressék feleségüket, ahogyan a Krisztus szerette az Egyházat. „Az asszony pedig meglássa, hogy félje a férjét.” Ez utóbbi félelemmel vegyes tiszteletet jelent. Amelyik családban kölcsönös a tisztelet, ez másokra is hatással van, és a környezetükben lévők azt fogják kutatni, hogy mi a titkuk, és ők is ezen az úton akarnak majd járni.

AZ ELHANGZOTT IGÉK:

  • Zsoltárok 127:1-5
  • Efézusi levél 6:4, 4:29-32, 5:24-33
  • Mózes V. könyve 5:16
  • Róma levél 12:10

Jegyzet: Hack Márta, Hrabovszki György