Feladatunk az életmentés – Dr. Hack Péter

Feladatunk az életmentés - Dr. Hack Péter

Feladatunk az életmentés – 2019. február 3

DR. HACK PÉTER PRÉDIKÁCIÓJÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA:

Az Istenhez tartozó embereknek kötelessége, hogy igyekezzenek megmenteni azokat, akik a halálra vitetnek. Van felelősségünk embertársaink iránt, ahogyan az Káin és Ábel történetében is kiderült már: igen, az ember őrizője az atyjafiának.

Nem lehet független az ember, hanem vagy az igazság szolgája, vagy a bűné. Az emberi életből két kijárat van: az egyik az örök élet felé, a másik a kárhozat felé. Ebből adódik a helyes hozzáállás az életidőnkhöz, mégpedig az, hogy ki kell használni az időt arra, hogy az üdvösségünket munkáljuk és életeket mentsünk.

Feladatunk az életmentés - Dr. Hack Péter

Az Istenhez tartozó embereknek kötelessége, hogy igyekezzenek megmenteni azokat, akik a halálra vitetnek

A materializmus hazug ideológia. Azzal hiteti el, hogy nincs tétje az emberi életnek, hogy a halál után a megsemmisülés következik. Egy másik hibás elmélet szerint szintén nem baj, ha az ember élete nem jól sikerült, mert majd a reinkarnáció következtében egy új létformában folytathatja, javíthat. Nem mondhat le a kereszténység életmentő feladatának végzéséről; nem nézhetjük passzívan, hogy embertársaink a pokol felé haladnak.

Az Egyház feladata az, hogy a világgal szemben alternatívát nyújtson – nem elég az, hogy karitatív tevékenységet folytasson.

A világ azt várja el az Egyháztól, hogy csak a betegekkel és az elhagyatottakkal foglalkozzon, semmi másba ne szóljon bele. Mi viszont tudjuk, hogy nem ez az Egyház fő küldetése, hanem az, hogy a halálra tántorgókat megmentse. Ezékiel prófétát felszólította az Úr, hogy intse meg a hitetlent, mert ha nem, a vérét a kezéből kéri számon. Ha nem tér meg, csak a bűnöst terheli a felelősség. Tudatnunk kell, hogy van lehetőség a megtérésre, és ez által az örök élet elnyerésére.

Megtérés után a Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye képes megszabadítani mindenkit a bűn és a halál törvényétől.

A magzatok élete védelmében is komoly felelősségünk van, mert ők a legkiszolgáltatottabbak. A Biblia szerint a magzat emberi lény már fogantatásától kezdve. Sámson szüleinek megmondta az angyal, hogy a majd megfoganó gyermekük Istennek szentelt lesz. Azt is mondta, az édesanya vigyázzon magára, hogy a terhesség alatt ne fogyasszon semmi károsat. Dávid arról beszél a zsoltárában, hogy Isten formált neki testet az anyaméhben. Jeremiásnak azt mondta az Úr, hogy már anyja méhétől fogva ismerte, megszentelte és prófétának rendelte. A magzatok is be tudnak töltekezni Szent Szellemmel. Tudjuk az evangéliumból, hogy Erzsébet és Mária találkozásakor Keresztelő János és Názáreti Jézus így reagáltak egymásra, pedig még az anyaméhben voltak.

A MAGZAT ISTEN SZEMÉBEN UGYANOLYAN SZEMÉLYNEK MINŐSÜL, MINT AZ, AKI MÁR VILÁGRA JÖTT.

A mózesi törvény a magzatot ugyanolyan életvédelemben részesítette, mint a már megszületetteket. Isten szigorú ítélettel sújtja azokat, akik megölik a magzatokat. A meggyilkolt ártatlanok vére Istenhez kiált, és a gyilkosság nem marad bosszú nélkül. A Baál-kultuszt gyakorlók a gyermekeiket áldozták fel, noha Isten ezt szigorúan megtiltotta. Baál imádatába Jézabel és Akháb vezette bele Izraelt. Jéhu volt az, aki gyökerestől kiirtotta e hamis isten kultuszát, amit Isten úgy jutalmazott, hogy fiainak adta további négy generációra Izrael trónját.

Feladatunk az életmentés - Dr. Hack Péter

A Biblia szerint a magzat emberi lény már fogantatásától kezdve

Nem maradhat közömbös egy keresztény a magzatok meggyilkolásával kapcsolatban, hanem tudni kell megindulni ezen. A statisztikák szerint évente a világon több mint 40 millió abortusz történik. Ma hazánkban évente 35-40 ezer magzatot gyilkolnak meg. Nem nézhetjük ezt szótlanul! Imádkoznunk is kell, és tennünk kell az ártatlan életek érdekében, mivel egy magzat a legkiszolgáltatottabb, nem képes tenni önmagáért semmit, mikor halálra viszik. Akik abortuszt követnek el, azok gyilkosok, és vétkes az a férfi is, aki erre veszi rá a hozzá tartozó nőt.

Arról tudjuk, hogy Krisztus bennünk él, ha a gyilkosságokon ugyanúgy felháborodunk, ahogyan Isten felháborodik.

Fel kell emelnünk a szavunkat az abortuszok ellen.

Imádkozzunk azért, hogy a magzatok életét védő törvényeket hozzanak hazánkban. Ha legalább a szívhang meghallgatása kötelező lenne, talán többen megtartanák a gyermeküket. Soha nem kell attól tartani, hogy a megfogant gyermek szegénységbe sodor egy családot, hiszen a Biblia azt állítja, hogy nem lesz az igaznak a gyermeke kenyérkéregetővé. Tegyünk ezért bátran bizonyságot, és képviseljük az igazságot minden időben.


Szabadítsd meg azokat, akik a halálra vitetnek, és akik a megöletésre tántorognak, tartóztasd meg! Ha azt mondanád: ímé, nem tudtuk ezt; nemde, aki vizsgálja az elméket, ő érti, és aki őrzi a te lelkedet, ő tudja? és kinek-kinek az ő cselekedetei szerint fizet.”


ELHANGZOTT IGÉK:

 • Példabeszédek könyve 24:10-12
 • Róma levél 6:16-18, 6:23, 1:21-32, 8:2
 • Korinthusi I. levél 6:9-12
 • Jelenések könyve 21:7-8, 22:14-15
 • Bírák könyve 13:1-5, 2:11-13, 3:7-8
 • Zsoltárok könyve 139:13-15
 • Jeremiás próféta könyve 1:5, 7:9, 19:5-7, 32:35-37, 31:20
 • Lukács evangéliuma 1:5-17, 1:24-47
 • Mózes II. könyve 21:22-23
 • Mózes III. könyve 20:2-5, 18:21
 • Máté evangéliuma 9:36-38

(Fotók: Fekete Eszter)

Hrabovszki György jegyzete