Elindult az 1+1%-os kampány – utcára vonultak a pécsi JÓTEVŐK!

Elindult az 1+1%-os kampány – utcára vonultak a pécsi JÓTEVŐK!

Utcára vonultak a pécsi JÓTEVŐK!

A tavalyi sikeres kampányon felbuzdulva idén egy héttel korábban elkezdte az adó 1%-os felajánlások utcai gyűjtését a pécsi JÓTEVŐK csapata.

Az idei első megmozdulásunkra a tavalyi évhez hasonlóan a Domus Áruház melletti kis téren, a HISZ adományosztó akciója keretében került sor. A javarészt pécsi fiatalokból álló csapatunk a hideg és némileg zord időjárás ellenére az elmúlt másfél hétben Pécs terein és utcáin buzdította a jóérzésű embereket: legyenek ők is „Jótevők”, s élve a törvény biztosította lehetőséggel, adójuk felajánlható 1+1%-ával támogassák a Hit Gyülekezete, valamint a Hit és Erkölcs Kulturális Alapítvány közhasznú, karitatív, és sorsfordító munkáját.

Elindult az 1+1%-os kampány – utcára vonultak a pécsi JÓTEVŐK!

Az első megmozdulást hamarosan még további három követte: először a város központjában, majd Uránvárosban a Mecsek Áruháznál, valamint egy újabb HISZ-el közös akcióban a Pécshez közeli István-aknán.

Tapasztalatunk szerint a HISZ adományosztó akcióival párhuzamosan megvalósított felajánlás gyűjtések nagyban hozzájárulnak e szolgálat sikeréhez, hiszen egy-egy ilyen adományosztás szemléletesen mutatja a gyülekezetünk társadalmi hasznosságát, a közösségünkhöz tartozó emberek adakozó jószívűségét. Ennek ellenére az utca egy olyan harcmezőhöz hasonló, amelyen a kivonuló harcosnak célszerű minden eshetőségre felkészülnie, mert nem tudhatja: a barátságosan leszólított járókelőben „mi lakik”? Noha a városi emberek többsége a „Most nem érek rá!” – bő mondattal tova száguld, találkozni itt a társadalom minden rétegével, felfogásával, sokszínűségével: jóindulatúak, közömbösek, gyanakvók, ateisták, vallásosak, és vallás gyűlölők. Mint amilyenek mi is voltunk egykor: megmentendő emberek! Az 1% gyűjtés ehhez az embermentéshez nyújt egy nagyszerű lehetőséget!

Elindult az 1+1%-os kampány – utcára vonultak a pécsi JÓTEVŐK!

Az idei céljaink, az evangélium hirdetése, és a felajánlások számának növelése mellett, hogy a gyülekezetből minél többen próbára tegyék Istentől kapott talentumaikat ebben a szolgálatban, hisz a felajánlások gyűjtése mellett – ami már önmagában felér egy máshol drága pénzért kínált személyiségfejlesztő tréninggel – szinte minden alkalommal adódik lehetőség a bizonyságtevésre, a meggyőződésünk melletti érvelésre, az egyházzal, Isten embereivel szembeni előítéletek lerombolására, vagy akár csak egy kedves szóra.

Megköszönve az eddigi támogatásokat, ezúton kérünk mindenkit a további közbenjárásra, a fenti célok megvalósulásáért.


„Mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése” Jak. 5,16.


Hock Roland beszámolója