Életcélunk a mennyei meghívó kézbesítése – Istentisztelet

Életcélunk a mennyei meghívó kézbesítése - Istentisztelet

Életcélunk a mennyei meghívó kézbesítése – 2017. január 8.

Hack Péter prédikációjának rövid összefoglalója:

A kulcskérdés, hogy mi az ember, mi a létezésünk célja és értelme? A mai korban Isten ellensége sikeresebben végzi tevékenységét, mint néhány évtizeddel ezelőtt. Működésének fő célja az, hogy elidegenítse az embereket Istentől, és attól, hogy keressék életük célját. Különösen igaz ez a fiatalokra. Az internetfüggőség az oka annak, hogy az emberek nem akarnak valós kapcsolatokat kialakítani. Aki internetfüggővé vált, az már kívülről vezérelt ember. A világ el akarja veled hitetni, hogy a sok pénz megszerzése, az ismertség, a hírnév a legfontosabb, és ha ezek meglesznek, akkor boldog ember leszel. Ez azonban nem így van. Erre a bizonyíték az, hogy a híres, sikeres, gazdag emberek között nagyon sok a drogos, és gyakran korán halnak meg.

A földi kincsek gyűjtésével kapcsolatban Jézus elmondta az álláspontját: bolond az az ember, akinek ez a legfontosabb célja. Egyetlen dolog értékes: kincseket gyűjteni a Mennyben. Isten a teremtett világba helyezte az embert, mégpedig úgy, hogy csak kevéssel tette kisebbé Önmagánál. Arra teremtette, hogy uralkodjon, de nem embertársai fölött, hanem a többi teremtmény fölött, és a bűn, a gonoszság fölött. Aki Istennel jár, csak az lehet győztes. Fölötte nem fognak uralkodni a körülmények, hanem ő fog uralkodni a körülmények fölött. Aki még nincs fejpozícióban, az ne elégedjen meg ezzel a helyzettel.

Isten akarata több annál, hogy tudjál uralkodni a körülményeiden: találjon téged alkalmasnak a szolgálatra. Az a fő kérdés, hogy mit akar Isten az életemmel? Tedd céloddá, hogy Isten akarata legyen meg az életedben! Nagyon sokszor szükségünk van arra, hogy Jézus Krisztus velünk legyen. Feltétele is van ennek: azt tenni, amit Ő parancsolt. Őneki adatott minden hatalom, és Ő ezzel a hatalommal mellettünk van, ha engedelmesek vagyunk Neki. Ennek megfelelően éltél-e 2016-ban? Hoztál-e valakit az elmúlt évben az Úrhoz? Megduplázódna a gyülekezet létszáma, ha mindenki csak egyetlen embert hozna.

Mi nem tudhatjuk természetes módon, hogy kit vonz az Atya, de ha közösségben vagy Istennel, akkor kaphatsz erről kijelentést. Van olyan ember, akinek a meghívója a te zsebedben van. Ha a meghívottak között vagy, akkor menjél be a Bárány menyegzőjébe! Ne hivatkozzál semmire se, hanem menjél el, nehogy lemaradjál! Nem járt le az evangelizálás kora! Tudni kell, hogy az emberek nem fognak maguktól bejönni az egyházba, csak akkor, ha hívják őket. Pál apostol ellenséges volt Jézus tanítványaival, de megjelent neki a Megváltó, hogy elküldje feladatra. Neked is megjelent Jézus, mégpedig abban az emberben, aki bizonyságot tett neked. Feladatod, hogy megnyisd a pogányok szemeit. Azért adja Isten a jó életet, hogy meg tudd menteni az embereket a veszélytől.

Amikor azt látod, hogy egy embernek jó reménysége van, és vonzónak találja azt, amiben te már benne vagy, akkor kezdjél el imádkozni, böjtölni érte. Amikor hirdeted az evangéliumot, akkor Isten szeretetének csatornájává válsz. Létezésünk célja, hogy eljussunk a Bárány menyegzőjére, és minél több embernek segítsünk abban, hogy ő is oda juthasson. Mindezt Szent Szellem vezetésével kell tenni. Aki mindig csak a világi dolgokkal foglalkozik, az nem hallja meg Isten szavát, hogy most pedig ennek az embernek kellene átadnia a meghívóját.

Használd ki az időt, mert életmentésre hívott el téged Isten. Imádkozzál, hogy legalább egy embert tudjál az Úrhoz vezetni ebben az évben, aki meg is marad és tanítvánnyá válik.

Elhangzott igék:

  • Zsoltárok könyve 8:1-10
  • Lukács evangéliuma 12:19-21
  • Máté evangéliuma 28:18-20 és 22:1-14
  • János evangéliuma 6:44
  • Ezékiel próféta könyve 33:7-9
  • Jelenések könyve 19:5-9

Hrabovszki György jegyzete