Dr. Szabó András – Biblia és egészség

Dr. Szabó András - Biblia és egészség

Biblia – prevenció – egészség

Az emberiség történelmét és életterének változásait tanulmányozva tisztán kirajzolódik az utókor számára egy örök tanulság: egy személy vagy népcsoport, akkor tud tartósan sikeres és fejlődő ívet leírni a történelemben, akkor képes értéket teremteni, maradandót alkotni, s a környezetére pozitív hatást gyakorolni, ha harmóniába tud kerülni azokkal az isteni törvényekkel, törvényszerűségekkel, melyek ezt a világot létrehozták és jelenleg fenntartják.

Nemcsak a történelem alakulásában, a környezet változásában érhető tetten ez az igazság, de egyéni szinten, egy ember egészségi állapota is ki van szolgáltatva ezen láthatatlan, de annál valóságosabb  törvényeknek, törvényszerűségeknek.

A Biblia Isten igazságainak kinyilatkoztatása, mely mintegy használati utasításként képes helyes útmutatót adni a fentebb említett útvesztőkben, s egyénkén – egy rendszer részeként – képes az ember – a Szentírás által – egészségesen, teljes életet élni, olyan életmód, életvezetés, szokások bevezetése által, melynek nem végcélja, de része a prevenció, a betegségmegelőzés.

Felelősség a test karbantartásával kapcsolatban

Az I. Korintus 6: 19-20–ban Pál apostolon keresztül Isten egy teljesen új szemléletet oszt meg testünkkel kapcsolatban. Azt állítja, hogy testünk a Szent Szellem temploma, amit Istentől nyertünk, s a megváltás megtörténte miatt, immár az Isten számára elkötelezett ember teste nem a sajátja, hanem Jézus Krisztus drága vére árán való megvásárlás által Isten tulajdona.

Érdekes tény az, hogy a testünk, mint „ingatlan” (templom) nem a fekvése, vagy a felhasznált, jó minőségű építőanyag miatt képez értéket, hanem a kifizetett ár, valamint a birtokba került tulajdonos miatt vált felbecsülhetetlen vagyon, kincs hordozójává.

A kifizetett ár is gondolkodásra kell hogy késztesse azon embertársainkat, akik a testükről, mint szükséges rosszról gondolkodnak, hiszen a drága fizetőeszköz is felhívja a figyelmet annak értékére.

Az I. Korintus 3: 16 – 17–ben szintén Isten templomaként beszél Pál apostolon keresztül az Ige a testről, és annak használójaként, mint jó sáfárt emlékeztet arra, hogy a tulajdonos nagyon odafigyel drága áron szerzett tulajdonára, s számon kéri használóját annak állagával kapcsolatban. Az a tény, hogy egy felbecsülhetetlen érték, Isten Szellemének hordozója, Isten temploma a testem, valamint az a tény, hogy nem vagyok annak tulajdonosa, s számot kell adnom állagának fenntartásáról, az újjászületett szellemi (belső) emberem építésének fontosságát nem lebecsülve, munkálkodva a lelkem üdvösségén, törekednem kell a külső emberem, mint Isten templomának szakszerű, Isten útmutatása szerinti karbantartásáról, állagának tőlem telhető legmagasabb színvonalon való fenntartásáról.

Dr. Szabó András - Biblia és egészség

“A kifizetett ár is gondolkodásra kell hogy késztesse azon embertársainkat, akik a testükről, mint szükséges rosszról gondolkodnak” – Dr. Szabó András

A bűneset után az ember isteni integritása, egysége felbomlott, s a szellemi halál hatására az ember lelke is (érzelme, értelme, akarata) kiszakadt az isteni harmóniából, a test kívánsága, szem kívánsága az élet kevélysége olyan hatással van magára a testre, mely rombolja annak Istentől elrendelt funkcióját. Tömegek élnek testi kívánságaik fogságában, s az emberi lét a romlott vágyak beteljesítésének kényszerébe szűkült.

Mértékletesség

Orvosi ténykedésem alatt megfigyeltem, ha egy belgyógyászati osztályon fekvő betegeket betegségeik kiváltó oka alapján szeretném csoportosítani, akkor legalább a fele olyan kórban szenved, amely valamely hosszú éveken keresztüli abúzus folyamán, rossz életmód következtében uralkodott el az életükön. A tragédia gyakran az, hogy a szokások, életmód annyira beépül az ember életébe, hogy bár következményeiket gyógyszeresen kezeljük, életmódbeli változtatásokat azonban nagyon nehezen lehet bárkinél is kivitelezni. Ezen magatartásminták, ízvilág apáról (anyáról) fiúra szállva, gyermekként épül be az ember személyiségébe, s azt onnan nagy energiabefektetéssel lehet csak kimozdítani.

Keresztény emberként, a megtérés után, a cégéres bűnök elhagyását követően elindul a lélek tökéletesedése, de meglapulhatnak olyan kompenzáló lelki mechanizmusok, étkezési szokások, (vagy éppen maga a rendszertelenség) melyek káros hatással vannak az egészségre és túlsúlyhoz, obezitáshoz, valamint ennek szövődményeihez vezethetnek.

A másik veszélyforrás keresztényként az, hogy a szellemi életre való ráhangolódás – a külső ember kívánságainak a visszaszorítása – során teljesen elterelődik a figyelem a test karbantartásáról, a ”templom” ápolásáról.

A testi vágyak kordában tartásának a leghétköznapibb módja lehet a mértékletesség, melynek fontosságára a Példabeszédek 23–ban is találunk utalást. Ez nem azonos azzal a kalóriaszámláló őrülettel, amely során az ember még egy jóízűt sem tud enni, hanem egyfajta tudatosság, szellemi és lelki intelligencia az étkezéssel kapcsolatban. XXI. századi rohanó világunkban, amikor minden dolog felgyorsult és zaklatott körülöttünk, nekünk a nélkülözhetetlen szellemi élet mellett (után) a kellően megtervezett étkezés is kulcsfontosságú, nem az örökkévalóság, hanem testünk földi pályafutásának, s ezáltal szolgálatunk effektivitásának szempontjából.

Itt térnék ki a böjt szerepére, bár tisztában vagyok annak elsősorban szellemi céljaival, Isten felé való fordulásunk egyik leghathatósabb eszközeként. Mivel azonban az ember nem választható szét szellemre, lélekre és testre, ezért a szellemi felfrissülés, Isten jelenlétének, a belső ember megerősödésének időszakában, amikor a testi kívánságok legyőzése során a lélek akarata erősödik az értelemben hozott erős döntések által, akkor a test, az emésztés, a hasnyálmirigy (pld) pihen, a vér inzulinszinje csökken, mely igen jótékony hatással van az egész szervezetre.

Földi viszonylatokban változott meg, torzult el a fogyasztott ételek összetevőinek aránya a világon, s míg a normális 12% fehérje, maximum 30% zsír (ez az érték a szénhidrát javára legyen kevesebb), és 58%-át szénhidrát tartalmú étkezés, a szénhidrátok túlzott fogyasztásának aránya felé tolódott, mely elhízáshoz, mint világméretű járványhoz vezetett. A túlsúly pedig számos társbetegség okozója, s csak magyarországi viszonylatokban számolva kb 57 milliárd forintba kerül évente a Magyar Államnak, nem beszélve egyéni szinten arról az árról, amelyet a személynek kell megfizetni megromlott életminősége, csökkent terhelhetősége miatt.

Dr. Szabó András - Biblia és egészség

“A testi vágyak kordában tartásának a leghétköznapibb módja lehet a mértékletesség, melynek fontosságára a Példabeszédek 23–ban is találunk utalást.” – Dr. Szabó András

A mindennapok kellően megtervezett étkezése kulcsfontosságú az elhízás visszaszorításában. Kimutatták, hogy csak a napi 3x-i, 4-6 óránkénti étkezés, a kellő folyadékbevitel a testsúly kontrollját, illetve testsúlycsökkenést eredményez.  Fontos kitétel a rendszeres nyers zöldség, gyümölcs fogyasztása, mely nemcsak megfelelő vitamin – és nyomelem bevitelt eredményez, hanem a gyomorban az étellel összekeveredve csökkenti a táplálék glicaemiás indexét (a vércukor megemelkedését).

Mozgás

Pál apostol Timóteusnak írt első levelének 4. részében arról tesz bizonyságot, hogy a kegyesség, az örökkévalóság szempontjából a mozgásnak nem sok haszna van, de én most nem az örökkévalóság szempontjából hívnám fel a figyelmet a mozgás fontosságára, hanem a földi, testben eltöltendő élet szempontjából.

Civilizációnk elkényelmesedett polgáraként egyre többet ülünk, vezetünk, s izmaink nemcsak a kevesebb fehérje bevitel miatt, hanem a csökkent izomhasználat miatt is elsorvadtak.

A kevesebb izomzattal élő emberek ízületei hamarabb kopnak, nem beszélve az izomhasználat keringésre gyakorolt jótékony hatásáról, mely minden életfontosságú szerv tartósan jó működése szempontjából nélkülözhetetlen. Izommunka során fogyasztjuk a legtöbb energiát, mely során a bevitt táplálékkal szervezetbe került kilojoule itt ég el, ennek hiányában mindez a zsírszövetben tárolódik hormonális egyensúly felborulását, inzulinrezisztenciát, hipertóniát okozva (annak végzetes szövődményeivel).

Elutasítva a hellén, római birodalom és a jelen kori testkultuszt, felhívnám tehát újból a figyelmet a rendszeres, hetente legalább 3x 20-30 perces, 120/min szívfrekvenciát elérő testmozgásra, mely nem az örökkévalóság, hanem a földi jól-lét szempontjából kihagyhatatlan. A kényelmes megoldások helyett ragadjuk meg az adandó alkalmat egy lépcsőzésre, gyalogos munkába menetelekre, megfelelő idő esetén kerékpárral való közlekedésre!

Nem beszélve a sport léleknemesítő, akaraterősítő, közösségformáló hatásairól, mely egy keresztény, élő szellemű ember számára segítséget nyújthat lelkének tökéletesedésében.

Időbeosztás – a szombat törvénye

Civilizált kultúránk tele van psychoszomatikus betegségekben szenvedő emberekkel, akik materialista világszemléletük csapdájában szorongva úgy gondolják, hogy képesek mindent a saját két kezükkel elérni, megvalósítani, vagy éppen kötelességük teljesítésének szigorú, maguk és környezetük számára is könyörtelen világában élnek. Szeretném újból megerősíteni azt a tényt, hogy az embernek akkor a legjobb, ha az isteni törvényszerűségek, törvények mentén éli az életét. Nemcsak az Univerzum, hanem az emberi szervezet is így készült egy tökéletes Tervező elképzelései alapján.

Isten még a mózesi kőtáblák előtt megmutatott több olyan törvényt az embernek, melynek alkalmazása során használója rájöhetett arra, hogy nem jó neki Istentől függetlenül élnie a Földön. Ilyen a szombatnak a törvénye is. Az emberi lény számára a szombat (nem feltétlenül szombaton) az Isten felé való odafordulás, kommunikáció, Isten felé való érdeklődés, figyelem ideje, amikor a földi élet forgatagában materializálódott szív újból isteni szikrát kap, szellemi dimenziók nyílnak, spirituális motivációk erősödnek meg az emberi szívben. Idegrendszere lenyugszik abból a zaklatottságból, amit a mindennapok feladatai, felelőssége, megoldatlan problémái terhelnek rá. Ebben az állapotban az emberi test pihen. Helyreáll az emésztés, van idő a nyugodt étkezésre, lecsökken a vérnyomás, csökken a szívfrekvencia: az ember is megnyugszik „saját cselekedeteiből”.

A pihenési idő egyre nagyobb mérvű lecsökkenése nemcsak az Istennel való kapcsolatot ássa alá (elvesztvén a hitet abban, hogy Isten pénteken dupla annyi mannát képes adni), hanem a szervezet regeneráló funkcióinak a működését is meggátolja, a test hamarabb elhasználódik, nem tudja az Istentől eredetileg kijelölt idejét, feladatát elvégezni, beteljesíteni.

Ezért a prevenció utolsó, talán legfontosabb feladata a szombat törvényének bekalkulálása az emberi életbe, hiszen Isten szerint akkor működik ez a világ megfelelően, ha mint gazdasági, társadalmi, egyéni szinten a szombat törvényének alárendeljük magunkat!

A teljes cikket ide kattintva olvashatod el: http://www.hitkresz.hu/event-items/dr-szabo-andras-biblia-es-egeszseg/

Dr. Szabó András