Dr. Hack Péter: Világosságban járjunk!

HACK PÉTER PRÉDIKÁCIÓJÁNAK RÖVID ÖSSZEFOGLALÓJA:

Dr. Hack Péter 2021.08.15-i prédikációjának összefoglalója

A bibliai történetek a mi tanulságunkra írattak meg. Az emberek megérthetik e történetekből, hogy miben, miként kell megváltozniuk. Nem önmagát változtatja meg az ember, hanem a Szent Szellem hozza létre a változást. Isten Szelleme erős, de nem erőszakos; meghagyja az ember szabad akaratát. Nekünk, embereknek érdemes együttműködni Vele.

Gedeon nagyon reális dolgokat említett az Úrnak meglátogatásakor: „Ha velünk van az Úr, miért ért minket mindez? Hol vannak az Ő csodái?” Néhány évtizeddel az Ígéret Földjének elfoglalása után nem mindig voltak jó vezetők Izraelben. Amikor nem volt jó vezető, akkor gonoszul cselekedtek Izrael fiai, és ilyen időszakokban Isten rájuk engedte ellenségeiket. Engedelmességük idején pedig béke és nyugalom volt.

TÖBB BIBLIAI TÖRTÉNET IS MUTATJA, HOGY A BÉKE ÉS A JÓLÉT SORÁN LÉTREJÖHET EGYFAJTA HAMIS BIZTONSÁGÉRZET AZ EMBEREKBEN.

Mivel Isten nem változik, ezért tudhatjuk, hogy úgy fog bánni velünk is, ahogyan Izrael népével bánt. A siker vagy kudarc az Isten Igéjéhez való viszonyulásunktól függ. A ma embere is megtapasztalhatja, hogy kiválthat akár egy járvány is olyan helyzetet, melynek következtében a szabadságunk jelentős mértékben korlátozódik. Mi is megkérdezhetnénk azt, amit Gedeon kérdezett: „Miért van ez így?”

MA AZ EGYHÁZRA IS RÁNEHEZEDIK ISTEN KEZE. A JÁRVÁNYHELYZET MEGOSZTOTTSÁGOT HOZOTT BE KÖZÉNK, ÉS SAJNOS MEGDÖBBENTŐ INDULATOKAT VÁLTOTT KI EGYESEKBŐL.

Az „oltani vagy nem oltani” kérdésnél is súlyosabb, hogy a karantén idején még nagyobb szerepet kapott okoseszközök függőséget hoznak létre, különösen a fiatalok között. Ha az oltás emberkísérletnek mondják, akkor van egy sokkal nagyobb kockázat, ezt pedig ott tartjuk a kezünkben.

Régen az egész közösség összefogásával aratták le a gabonát. Utána egy nyílt térségen, a szérűn történt a cséplés és a szórólapáttal szórás, amikor enyhe szél fújt estefelé. Így tisztították meg a kicsépelt gabonát. A pajtában nincsen szél. Gedeon viszont a pajtába visszahúzódva csépelt, ami arra utal, hogy kilépett a világosságból. Márpedig csak a világosságban járás biztosítja Isten népe számára a megtisztulást. Igen, Isten akarata az, hogy világosságban járjunk! Amikor valaki a pajtában van, és nem világosságban jár, akkor beszennyeződik. Gedeon tisztelettel kérdezte az angyalt, mert csak értetlen volt, de az ördögnek az a trükkje, hogy szembefordítja a bűnöket elkövető személyt Istennel.

A SÖTÉTSÉG ÉS A VILÁGOSSÁG EGYIDEJŰLEG VAN JELEN A FÖLDÖN. AZZAL, HOGY JÉZUS ELJÖTT A VILÁGBA, NEM SZŰNT MEG LÉTEZNI A SÖTÉTSÉG. A DÖNTÉSEINKTŐL FÜGG, HOGY SÖTÉTSÉGBEN, VAGY VILÁGOSSÁGBAN JÁRUNK-E.

Aki bűnöket akar elkövetni, az sötétségben teszi, mert ez számára létrehoz egy következmény nélküliség érzetet. Isten ereje nem működik ott, ahol sötétség van, de ez nem azt mutatja, hogy Istennel van baj, hanem éppen ellenkezőleg: megmutatja, hogy a sötétségben járás mellett nem működik az Ige.

A VILÁGOSSÁG ÉS A SÖTÉTSÉG A CSELEKEDETEKBEN MUTATKOZIK MEG. AMIKOR AZ EMBEREK VILÁGOSSÁGBAN JÁRNAK, AKKOR A SZENT SZELLEM KÖNNYEBBEN FELSZABADUL EGY KÖZÖSSÉGBEN, ÉS AKTÍVAN CSELEKSZIK.

A világosságban járás azt jelenti, hogy átlátható az életünk, azaz nincs olyan tevékenységünk, amit rejtegetnünk kellene mások előtt. Gedeont arra szólította fel az Úr, hogy tegye a kősziklára a húst, a kovásztalan kenyeret és öntse rá a hús levét. A hús a testünket jelképezi, a kovásztalan kenyér a bűn nélküli istentiszteletünket, a hús leve pedig az életidőnket. Ezt kell rátennünk a Kősziklára, azaz felajánlani az Úrnak.

Nem állítja a Biblia, hogy ne lenne szabad például filmet néznünk, hanem azt tanítja, hogy amit teszünk, azt világosságban tegyük, és hagyjuk el azokat a tevékenységeket, amelyek csak a test romlott vágyait szolgálják.

AZ ÉLETIDŐNK FELHASZNÁLÁSÁT AZ MINŐSÍTI, HOGY MI VONZÓBB SZÁMUNKRA: A SZELLEMI TEVÉKENYSÉGEK-E, VAGY A TEST SZOLGÁLATA.

A földi élet drámai kérdése, hogy az idő múlásával betelünk-e élettel, vagy elfolyik az élet belőlünk. Azt kell keresnünk, hogy mi kedves az Úrnak! Kedves dolog az Úr előtt a testvérek buzdítása, vigasztalása, a szeretet kifejezése. A testvéri szeretet gyakorlása a közösség építését eredményezi. A közösségek épülése pedig egy társadalom sikerének a záloga. Ma ez nagy támadások alatt áll. A közösségi média csak a nevében közösségi, mert éppen az ellenkezőjéről szól, nem a valódi emberi közösségekről, hanem az egyén elszigeteléséről.

ÚGY ÉLJÜNK, HOGY A CSELEKEDETEINKET BÁTRAN TUDJUK VÁLLALNI AZ ÚR ELŐTT IS. MINDENKI A SAJÁT CSELEKEDETEIVEL FOGLALKOZZON, NE MÁSOKRA MUTOGASSON AZÉRT, HOGY ÖNMAGÁT FELMENTSE.

Tegyük le az Úr oltárára a testünket, a bűntelen istentiszteletünket és az életidőnket; ekkor egyre több élet lesz bennünk, mert a világosság a sötétséget menekülésre kényszeríti. Jézus Krisztus megjelent, hogy világosságra hozza az életet és a halhatatlanságot. Ő azt mondta, hogy mi vagyunk a világ világossága, a hegyen épített város, a meggyújtott gyertya, amit nem szabad elrejteni, véka alá tenni, hanem világítania kell a sötétben.

AZ ELHANGZOTT IGÉK:

  • Bírák könyve 6:11-21
  • János apostol I. levele 1:4-10
  • János evangéliuma 1:4-10, 3:19-21, 8:12, 9:5
  • Timótheushoz írt II. levél 1:10-11
  • Péter apostol I. levele 4:3
  • Róma levél 13:12-14
  • Efézusi levél 5:8-14
  • Thesszalonikai I. levél 5:4-10

Hrabovszki György jegyzete