Dr. Hack Péter: A vér a benne lévő élet által szerez engesztelést

Dr. Hack Péter: A vér a benne lévő élet által szerez engesztelést

Dr. Hack Péter 2020.09.27-i prédikációjának összefoglalója

A Biblia kijelenti, hogy vérontás nélkül nincs bűnbocsánat. A vér a benne lévő élet által szerez engesztelést. Az Édenben azt mondta Isten Ádámnak, hogy a kert minden fájáról ehetnek, csak a jó és rossz tudásának fájáról nem. Engedelmességet várt el Isten az embertől, mert az engedelmesség elválasztja az embert a bűntől, és ezzel együtt a haláltól is. Ez a parancs ma is érvényes, sőt még részletesebben tárja elénk azt az Ige.

ISTEN MEGHATÁROZTA A MENNYEI PROTOKOLLT, AZAZ A HOZZÁ VALÓ KÖZELEDÉS ILLENDŐ MÓDJÁT. AKKOR ADTA A RENDTARTÁST, AMIKOR KÖZEL ENGEDTE MAGÁHOZ AZ EMBEREKET.

Pontos és részletes utasításokat kapott Mózes a sátor elkészítését illetően is. Azt is megszabta, hogy  csak egy bejáraton, mosakodás és áldozat után lehet belépni a jelenlétébe. Az Újszövetségben is van az istentiszteletnek rendtartása. Az Újszövetségben azt a kijelentést kaptuk, hogy kézzel készített épületben Isten nem lakik, hanem a testünk a temploma Szent Szellemnek. A Sínainál az Atya, Fiú, Szent Szellem Isten a szellem, lélek, test  hármasságában létező embert a pitvar, szenthely, szentek szentje hármasságában bocsátotta Magához.

A külső szentélyben volt a hétágú gyertyatartó, amely megvilágította a szent kenyereket. Itt volt található az illatáldozati oltár is. A legbelső hely volt a szentek szentje. Ezzel a hellyel akar minket Jézus Krisztus kapcsolatba hozni. Az ószövetségi időkben még a főpap is csak egy évben egyszer mehetett be a szentek szentjébe az áldozati vérrel. Azért van szükség bűnbocsánatra, hogy el legyünk választva a haláltól.

A JÓM KIPPÚR, AZAZ AZ ENGESZTELÉS NAPJA E MIATT VOLT ÉS MARADT A ZSIDÓSÁG SZÁMÁRA A LEGFONTOSABB ÜNNEP. A TÉT UGYANIS AZ, HOGY MEGKAPTÁK-E A BŰNBOCSÁNATOT.

A salamoni Templommal kapcsolatban is Isten adta meg a pontos utasításokat, viszont ez az épület ma nem áll, ezért zsidó barátaink ilyen módon nem kaphatnak választ arra, hogy a bűneikre megkapták-e a bűnbocsánatot. Nekünk viszont megvan erre a lehetőségünk! Az ószövetségi korban a nép csendben várta, hogy a főpap a szentek szentjébe belépés után kijön-e onnan, azaz megtörtént-e az engesztelés.

A SZENTEK SZENTJÉBEN A FŐPAP A VÉRT RÁHINTETTE A FRIGYLÁDÁRA, ÉS HA ISTEN ELFOGADTA AZ ÁLDOZATOT, AKKOR A FŐPAP ÉLVE KI TUDOTT MENNI, ÉS A NÉP ÖRÜLT ÉS ÜNNEPELT.

Mai keresztények számára  az örök élet ígérete a legfontosabb. A  kereszténység középpontjában nem az erő van, nem a gyógyulás van, hanem Jézus Krisztus személye. Jézus Krisztus feltámadása után azt mondta az asszonynak, hogy „ne érints meg, mert még nem mentem fel az Atyámhoz”. Mikor felment az Atyához, a mennyei szentélybe vitte be vérét, ami szent, tiszta, bűntelen volt. A bűnös ember hiába adná áldozatul a vérét, az az ádámi természetet hordozza, Isten előtt nem elfogadható. Jézus vére viszont tökéletes engesztelést adott, mert a mi Főpapunk feltámadt. Jézus Krisztus második eljövetelekor már a Benne hívők bűn nélkül várhatják Őt üdvösségükre.

A Sátán minden ember cselekedetét pontosan ismeri és feljegyzi. Az ítéletkor ez a vádirat szól ellenünk. Az ellenünk szóló vádirat viszont oda lett szegezve a keresztfára. Jézus Krisztus vére a vádiratra hintve az olvashatatlanná teszi a vádiratot. Ezért maradjunk is meg Jézus vérének oltalma alatt, és ne tegyük semmissé, soha ne tapossuk meg!

AKINEK VAN BŰNE, AZ VALLJA MEG, ÉS UGYANOLYAN ÖRÖMÖT FOG MEGTAPASZTALNI, AMILYET A ZSIDÓSÁG TAPASZTALT MEG AZ ENGESZTELÉS NAPJÁN.

A főpap szentélyből történő kijövetele után már felszabadultan kezdtek ujjongó örömmel ünnepelni a sátorok ünnepén azok, akik megnyerték a bűnbocsánatot. A sátorok ünnepe arra emlékeztet, hogy Isten sátora egykor majd az emberek között lesz.

ELHANGZOTT IGÉK:

  • Zsidó levél 9:1-28
  • Mózes III. könyve 17:11
  • Mózes II. könyve 19:4
  • Galata levél 4:4-5
  • Kolossé levél 2:13-14
  • Kolosse 2:13-14

Hrabovszki György jegyzete