Dr. Hack Péter: Vegyünk személyes kijelentést Istentől!

Dr. Hack Péter: A vér a benne lévő élet által szerez engesztelést

Dr. Hack Péter 2021.06.13-i prédikációjának összefoglalója

A mai világban sokan állítják, hogy imádkoznak a szükségben lévőkért. Fontos, hogy az ima lényegével egyre többen tisztában legyenek, hiszen az a természetes és a természetfölötti közötti átjárás módja. Ima nélkül lehetetlen belépni a természetfölöttibe és ott változásokat létrehozni.

NEM MI HOZZUK LÉTRE A VÁLTOZÁSOKAT, HANEM ISTEN TESZI AZT AZ IMÁINKRA VÁLASZUL. ILYENKOR AZT KÉRI AZ IMÁDKOZÓ, HOGY ISTEN VÁLTOZTASSA MEG AZ Ő MAGA ÁLTAL LÉTREHOZOTT HATÁROKAT A TERMÉSZETES ÉS A TERMÉSZETFÖLÖTTI KÖZÖTT.

Nagy megtiszteltetés az, hogy megszólíthatjuk Istent, és kérhetünk tőle bizalommal. Istent értelemmel nem lehet megragadni, mert az emberi értelem nem képes erre. Isten gondolatai és útjai az evilágban élő ember számára elérhetetlenek, Ő viszont képes ezt a szakadékot áthidalni. A Szentírás Isten beszédét az eső és a hó képével mutatja be, mert amint a csapadék fentről lefelé indul, Isten beszéde is ilyen. Kell, hogy személyes érintést kapjon minden ember Istentől, mert ember nem tudja másik ember számára Őt kijelenteni, csakis Isten képes erre. Ezért fontos imádkozni egymásért, és azzal is segíteni a másikat, hogy amikor jön Istentől az eső, akkor ne tartsunk föléje ernyőt.

TERMÉSZETFÖLÖTTI BEAVATKOZÁS HIÁNYÁBAN NEM VAGYUNK KÉPESEK MEGÉRTENI ISTENT, SEM AZ ELHÍVÁSUNK  REMÉNYSÉGÉT, SEM AZ ÖRÖKSÉGÜNK DICSŐSÉGÉNEK GAZDAGSÁGÁT. UGYANÍGY ÉRTHETETLEN ISTEN HATALMÁNAK NAGYSÁGA IS, AMIT A FELTÁMADÁS ÁLTAL MUTATOTT MEG.

Személyes érintés után viszont már a nehézségeinken természetfölötti segítséggel lehetünk úrrá. Az Atyához csak akkor tudunk közeledni, ha megtapasztaljuk az Ő vonzását, hiszen Jézus azt mondta, hogy senki nem mehet az Atyához, csak akit Ő vonz.


  „Senki sem jöhet én hozzám, hanemha az Atya vonja azt, aki elküldött engem; én pedig feltámasztom azt az utolsó napon.
Meg van írva a prófétáknál: És mindnyájan Istentől tanítottak lesznek. Valaki azért az Atyától hallott, és tanult, én hozzám jő.”


Vannak akadályok, amik megnehezítik a közeledést Őhozzá. Egy ilyen akadály az, ha értelmi szinten, vagy érzelmeinkkel akarjuk Istent megragadni, vagy ha csak élményt keresünk. Az Ő megismeréséhez egy olyan érzékszervre van szükségünk, ami egyedül képes „venni az adást” Istentől: ez pedig a szellemünk.

ENGEDJÜK MŰKÖDNI A SZELLEMÜNKET! ÉRJÜK EL, HOGY LEGYEN SZEMÉLYES KIJELENTÉSÜNK ISTENTŐL, ÉS KÜZDJÜK LE AZ AKADÁLYOKAT, AMELYEK ISTEN ÉS MI KÖZÉNK AKARNAK ÁLLNI!

Aki az utóbbi nehéz időszak alatt olyan helyzetbe került, hogy akar közeledni Istenhez, de nem tud, az kiáltson Hozzá, hogy adjon neki friss kijelentést. Jézus Krisztus azt mondta: „Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják.” – nemcsak meg fogják látni a mennyben, hanem már most kaphatnak kijelentést.  Ebben a folyamatban az embernek is meg kell tennie a maga részét, azaz imádkozzon, olvassa Isten Igéjét odaszántan, figyelmesen. Isten megígérte, hogy aki kér, az kap. Hittel, bizalommal kell kérni, és Isten meg fogja adni a kérésre a választ, ami felbecsülhetetlen nyugalommal, békességgel fog minket eltölteni.

AZ ELHANGZOTT IGÉK:

  • Efézusi levél 1:16-23, 2:5-7
  • Ésaiás próféta könyve 55:8-11
  • János evangéliuma 6:44-45
  • Galata levél 1:11-12

Hrabovszki György jegyzete