Dr. Hack Péter: Többen vannak velünk, mint ellenünk!

Dr. Hack Péter: Többen vannak velünk, mint ellenünk!

Dr. Hack Péter 2020.08.02-i prédikációjának összefoglalója

Elizeus próféta idején megtámadta a szíriai király azt a földet, amelyet Isten Izrael népének adott. Ennek a mai keresztények számára is van üzenete. Az ellenség vágyik arra, hogy elfoglalja azt, amit Isten nekünk adott. Ő megtervezte az életünket, de az ördög meg akarja akadályozni, hogy birtokba vegyük az örökségünket, amit nekünk Isten elrendelt. Szellemi segítségre van szükségünk ahhoz, hogy mégis sikerüljön megvalósítani Isten tervét.

A KIJELENTÉS SZELLEME SEGÍT ABBAN, HOGY MEGLÁSSUK, HONNAN TÁMAD AZ ELLENSÉG ÉS HOGYAN VÉDEKEZHETÜNK ELLENE.

Látni kell, hogy nem személyek az ellenségeink, hanem az őket irányító, mögöttük lévő szellemek. Ezért mondja az Ige, hogy szellemiekhez szellemieket szabjunk. A problémákat nem természetes szinten kell kezelnünk. Amikor az ördög rávesz valakit arra, hogy ember ellen harcoljon, például a házastársával veszekedjen, vele szemben legyen agresszív, akkor már elérte a célját. Vagy a munkahelyen, ha valakit Isten ellensége vesz rá, hogy áskálódjon ellened, azt észérvekkel nem tudod meggyőzni arról, hogy elálljon ettől a szándékától.

AZ ANTIKRISZTUS SZELLEME MÁR JÁNOS IDEJÉBEN ÉS IS JELEN VOLT A VILÁGBAN. AKIBEN EZ A SZELLEM VAN, ATTÓL NE IS VÁRJAD, HOGY SZERESSEN TÉGED, DE MÉG AZT SE, HOGY NE LEGYEN VELED ELLENSÉGES.

A problémáink legnagyobb része szellemi eredetű, ezért azok megoldása is csak szellemi szinten lehetséges. Ha újjászülettünk, abból kell kiindulnunk, hogy nagyobb az, Aki bennünk van, mint aki a világban van; és többen vannak velünk, mint akik ellenünk.

Elizeus figyelmeztette Izrael királyát, hol akarnak a szíriaiak az országba betörni. Azokon a pontokon nem egyszer, nem kétszer sereget állított velük szemben. Az ördög azt lesi, hogy kit nyelhet el.  Célja, hogy megtámadja az embert, és elvegye az egészségét, karrierjét, jó kapcsolatait, vagy anyagi javait.

NE PANASZKODJUNK, HANEM IMÁDKOZZUNK! EZ AZ ÚTJA ANNAK, HOGY ELLENÁLLJUNK AZ ÖRDÖGNEK,  ÉS NE TALÁLJON FOGÁST RAJTUNK.

A szíriaiak nem ilyen módon közelítették meg a kérdést. El sem tudták képzelni, hogy Isten jelenti ki egy prófétán keresztül, hogy ők hol akarnak az országba betörni. A szír király felháborodott azon, hogy többször is megakadályozták a tervét. Azt hitte, egy akkori „Moszad-ügynök” épült be a soraikba. Amikor megtudta, hogy Elizeus van a háttérben, akkor ki akarta őt iktatni. Ezért fontos Isten embereiért imádkoznunk, mert az ellenség először őket akarja támadni.

Dr. Hack Péter: Többen vannak velünk, mint ellenünk!

Szellemi segítségre van szükségünk ahhoz, hogy sikerüljön megvalósítani Isten tervét – Dr. Hack Péter

Isten emberének szolgája látva a támadó sereget, ami bekerítette őket, félni kezdett, noha felkent ember mellett élt, és sok csodáját látta már. Látta, hogy az elveszett veszett fejsze úszik a vízen, a halott fiú feltámad, az özvegy olaja megsokasodik, a mérgező étel ehető lett.  Ennek ellenére a szolga csak természetes szinten tudott gondolkodni. Érthető volt a reakciója, hiszen a láthatók alapján valóban nem volt semmi esélyük. Akiben viszont benne van Isten Szelleme, az nem természetes szinten nézi az eseményeket és nem jajgat, mint Elizeus szolgája, mert tudja, hogy nincs ok a félelemre.

A PRÓFÉTA KIJELENTETTE, HOGY TÖBBEN VANNAK VELÜK, MINT ELLENÜK. EZUTÁN IMÁDKOZOTT SZOLGÁJÁÉRT, HOGY ISTEN ADJON NEKI IS LÁTÁST A LÁTHATATLAN ANGYALI SEREGEKRŐL.

Ekkor a próféta még azt is kérte, hogy Isten verje meg a szíriaiakat vaksággal. Amikor pedig bevezette őket az ország belsejébe, Samariába, ahol már Izrael volt jelentős katonai erőfölényben, azzal gyakorlatilag hadifoglyokká tette őket. Izrael királya a próféta tanácsára nem bosszút állt rajtuk, hanem kenyeret és vizet adott nekik: megvendégelte és elengedte őket. Elizeus azért tett jót velük, mert tudta, hogy nem emberek ellen van harca.

Akiben Krisztus szelleme van, az nem természetes szinten harcol. Intenzív szellemi életet kell  élnünk, és megértjük, hogy nem emberekkel van harcunk. Szeressük az igazságot és gyűlöljük a gonoszságot, az emberekkel pedig jót tegyünk – ilyen módon tudjuk a problémákat megoldani.

Kapcsolódjunk be az országos imaláncba! Imáinkkal nem mi magunk fogjuk megváltoztatni a körülményeket – az ima nem varázslás, mi nem mágusokat képzünk! – hanem, ha megismerjük Isten akaratát és imádkozunk, akkor Ő fogja akaratának megfelelően megváltoztatni a körülményeket.

HŰSÉGESEK LEGYÜNK ISTEN IGÉJÉHEZ, ÉS AKKOR Ő MINDIG KIMENT MINKET A BAJBÓL.

ELHANGZOTT IGÉK:

  • Királyok II. könyve 6:8-23
  • Apostolok cselekedetei 2:15-17
  • Efézusi levél 6:12
  • János apostol I. levele 4:3-7
  • Péter apostol I. levele 5:8-9

(Fotók: Horváth Norbert)

Hrabovszki György jegyzete