Dr. Hack Péter: A tizedfizetés védőernyő anyagi életünk fölött

Dr. Hack Péter: A tizedfizetés védőernyő anyagi életünk fölött

Dr. Hack Péter 2020.06.28-i prédikációjának összefoglalója

Az Úr, a mi Istenünk nem változik meg; az Ő természete állandó. Az Ószövetség és az Újszövetség Istene ugyanaz a személy, Aki mindig engedelmességet vár az emberektől. Az áldozatok Isten elé vitele is megmaradt az Újszövetségben is. Ennek módja Isten által meghatározott, azaz nem áldozhat az ember hitvánnyal, csakis nagyon értékessel.

ISTEN FŐSÉGÉT ISMERI EL AZ, AKI KIVÁLÓ AJÁNDÉKOT VISZ ELÉJE.

Tudni kell, hogy Istennek nincs szüksége a mi ajándékunkra. Nem az Ő szükségeinek betöltésére kell neki ajándékot vinni, hanem saját szükségleteink betöltésére. Éppen azzal fejezhetjük ki, hogy Isten személye és munkája fontos számunkra, hogy értékes ajándékot viszünk Eléje. Ezt láthattuk Jákob esetében, aki önkéntes fogadalmat tett Istennek. A törvény alatt kötelező volt a tized fizetése. Az Újszövetségben nem kötelező, de a hitnek a próbája az, hogy fizet-e valaki tizedet. Nyomon követhető a Biblia alapján, hogy az elszakadás Istentől mindig megjelenik anyagi területen is.

AMIKOR IZRAEL NÉPE ISTEN ÚTJAIN JÁRT, BŐVÖLKÖDŐ ÉLETET ÉLT; AMIKOR VISZONT AZ ARANYUKAT BÁLVÁNYKÉSZÍTÉSRE FORDÍTOTTÁK, ELKEZDŐDÖTT AZ ELSZEGÉNYEDÉS.

Világi emberek rendszeresen és rosszallóan szóvá teszik, hogy a gyülekezetünkben kérjük az embereket, hogy anyagilag támogassák Isten munkáját. Nem kifogásolják viszont, ha valaki alkoholra, kábítószerre és más bűnös tevékenységekre költi a pénzét.

Dr. Hack Péter: Az áldás útja az Istennek letett élet

Nem Isten szükségeinek betöltésére kell neki ajándékot vinni, hanem saját szükségleteink betöltésére

Isten Jézus Krisztus főpapi szolgálata által hallgatja meg imáinkat, nem közvetlenül. Jézus Krisztus a javak főpapja. Az imameghallgatások után pedig nagy öröm tapasztalható a hívők között.

Ezékiás király idejében a helyreállásban nagy szerepe volt a tizedfizetés helyreállításának, aminek következtében volt elegendő eledel az Úr házában. Sehol sincs szó arról a Bibliában, hogy egy lelkészt szegénységben kellene tartani.

AZ AZ IGEI, HA A HÍVŐK TARTJÁK EL A PAPOKAT, LELKÉSZEKET, NEM PEDIG AZ ÁLLAM AZ ADÓFIZETŐK PÉNZÉBŐL. NEM JÓ, HA AZ EGYHÁZ AZ ÁLLAMTÓL  FÜGG.

Nehémiás idejében is azt lehetett látni, hogy amikor a léviták nem kapták meg a járandóságukat, akkor megélhetésük érdekében világi foglalkozás után kellett nézniük, és emiatt nem tudtak szellemi szolgálatot ellátni, aminek végül Izrael népe látta kárát. A helyreállás után ez pozitívan változott meg. Nehémiás kirakatta Isten házából a nem oda való dolgokat is, amiket bepakoltak oda, ahol a szent ajándékokat kellett volna tárolni.

MINDENBEN A BIBLIAI MODELLT KELL KÖVETNI, AZAZ NEM KELL JOBBAT KITALÁLNI, MINT AMIT ISTEN KITALÁLT AZ EMBEREK SZÁMÁRA.

Isten munkája során emberek megszabadulnak a függőségeiktől, démonjaiktól, helyreáll az életük. Ettől kezdve nem tehertételként élnek már a társadalomban, hanem ők maguk segítenek másokon, és ez értékesebb, mint az a karitatív tevékenység, amelynek során az illető benne marad a helyzetében, és csak segítséget kap annak elviseléséhez.

Az, hogy az emberek megszabadulnak nyomorúságos helyzetükből, persze nem tetszik Isten ellenségének. A Sátán arra törekszik, hogy a vezetőket, pásztorokat hiteltelenítse, ami által azt akarja, hogy sok-sok ember életének helyreállítása elmaradjon. Örülhetünk, hogy a gyülekezetünkben az anyagi élettel kapcsolatos igazságokat is hallhatjuk és megérthetjük:

 A TIZEDFIZETÉS VÉDŐERNYŐ ANYAGI ÉLETÜNK FÖLÖTT.

Ez akkor működik, ha hitből, szabad akaratból és hálaadással teszi a hívő. A szabad akarattal történő anyagi szolgálat annak bizonyítéka, hogy valakinek jó a viszonyulása a pénzhez, és nincs megkötözve a pénzimádattal, ami minden rossznak a gyökere.

Isten mindenkitől csak annyit kér, amennyire az illetőnek képessége van. Jézusról azt olvashatjuk, hogy hosszan nézte a Templom perselyével szemben, ki mennyit vet abba. Nem csupán az özvegyasszony adakozását látta,  hanem mindenkiét, de csak az ő szolgálatát emelte ki. Azért, mert az özvegyasszony nem a feleslegéből adott, hanem mindenét odaadta, amivel teljes mértékben Istennek szolgáltatta ki önmagát. Aki hozzá hasonlóan meg tudja ezt tenni, arról Isten gondot visel. A hívőt kész felemelni anyagi szinten is, és bővölködővé tenni, de nem azért, hogy dorbézolhasson, vagy kérkedjen, hanem azért, hogy minden jótéteményre bőségben legyen, amivel Istennek szerez dicsőséget.

ELHANGZOTT IGÉK:

  • Malakiás próféta könyve 3:6-11
  • Krónikák II. könyve 30:25-27, 31:1-12
  • Nehémiás könyve 13:3-12
  • Krónikák I. könyve 29:9-18
  • Mózes V. könyve 16:17
  • Márk evangéliuma 12:41-44
  • Zsidó levél 9:11-12

Hrabovszki György jegyzete