Dr. Hack Péter: Testünk odaszánása Isten akaratára

Dr. Hack Péter: Bízzál és higgyél!

Dr. Hack Péter 2021.01.10-i prédikációjának összefoglalója

Isten az Igét a szívünkbe mint termőtalajba akarja elvetni. Rajtunk is múlik, hogy az Isten által belénk helyezett új szív milyen állapotban van. A kőszívet cserélte le Isten bennünk egy lágy hússzívre; nem mi magunk hoztuk azt létre. Az új szívbe költözik be megtéréskor Jézus Krisztus. A megtört és az Istentől megoldást váró szív kedves Őelőtte. Az képes befogadni Isten Igéjét, aki folyamatosan lágyan tartja a szívét. Ez nagy részben rajtunk múlik. Fontos, hogy ne adjuk át magunkat a keményszívűségnek, mert ez esetben nem juthat segítséghez az ember.

PÁL APOSTOL ISTEN KÖNYÖRÜLETESSÉGÉRE KÉRI A HÍVŐKET, HOGY SZÁNJÁK ODA TESTÜKET ISTENNEK KEDVES AJÁNDÉKUL. FOGADJUK EL, HOGY A TESTÜNK AZ ÚRÉ. MINÉL INKÁBB MEGTESSZÜK EZT, ANNÁL INKÁBB BIZTONSÁGBAN TUDHATJUK AZT.

A szolgálat felelősséggel jár, ezért bizonyos dolgokról Isten szolgájának le kell mondania. Mindenkinek van felelőssége ezen a téren, ezért vigyáznunk kell a testünkre, felajánlva azt Istennek, mint élő, szent áldozatot. Szolgálat a dicséret éneklése is, az Ige hallgatása is, ezek Isten számára kedves áldozatok. Alázattal kell átadni magunkat Neki, hogy alakíthasson bennünket, mint a fazekas az agyagot. Akinek világi értékrendje van, az nem tud bekerülni Isten akaratába. Az Ő akarata az ember számára jó, kedves és tökéletes. Ezt a tényt a kígyó megtámadta az Édenkertben Évával beszélve. Isten gyönyörűséges kertet adott át az első emberpárnak egyetlen korlátozással, de az ördög mégis azt hazudta, hogy Isten célja az, hogy jótól fossza meg őket, holott a haláltól akarta őket megvédeni. Ne higgyünk ennek a hazugságnak, mert Isten jó! Honnan tudhatjuk azt, hogy Isten jó? Az Igéből, és nem a haszontalan időtöltések által. Ehhez a rossz oldalról át kell állni a jó oldalra.

Az élet védelme sok más parancsolatot megelőz. A testünkre vigyáznunk kell, mert nem mindegy, hogy végigéljük-e az Istentől rendelt pályát, vagy sem, még akkor is, ha a mennybe kerül a hívő, aki betegség következtében meghal.

JÉZUS VILÁGOSSÁ TETTE, HOGY A JÓNAK A FORRÁSA EGYEDÜL AZ ISTEN. EZ AZ IGE ÁLTALI OBJEKTÍV MEGÍTÉLÉS, NEM SZAVAZÁS KÉRDÉSE.

A jó transzcendens valóság, természetfölötti. Az ember nem képes önmagától a jót választani, hanem tanulnia kell ezt Istentől. Drágának kell tartanunk Isten kegyelmét, hozzánk való jó viszonyulását. Igyekeznünk kell az Ő kedvében járni. Minden olyan gondolat, ami kétségbe vonja Isten jóságát, az az ördögtől való. Bármilyen is a hívő pillanatnyi életérzése, mindig tudnia kell, hogy Isten jó. Isten jóakarata irántunk térben és időben korlátlan. Olyan, mint a kifogyhatatlan vizű kút. Fontos üzenet a Bibliában, hogy szeressük az embertársainkat, de a legelső helyen Isten szeretetének kell lennie, mert csak az Ő szeretete kifogyhatatlan.

JÉZUS KRISZTUS A MENNYBŐL JÖTT. ŐT A SZERETETE INDÍTOTTA ARRA, HOGY EMBERRÉ LEGYEN, ÉS ÉRTÜNK SZENVEDJEN A KERESZTEN. AZT KÉRTE A TANÍTVÁNYOKTÓL, HOGY ŐK IS SZERESSÉK EGYMÁST. PÉLDÁT MUTATOTT A SZERETETBŐL: AZ ÉLETÉT ADTA ÉRTÜNK.

Azért volt szükség erre, hogy a bűneink miatt az öröklétet ne kelljen a szenvedésben töltenünk. Jézus azt mondta, mivel mi szeretjük Őt, ezért szeret minket az Atya. Parancsolatait szeretetből és nem félelemből kell megtartani. Azt, hogy hogyan kell szeretni, csakis Istentől tudjuk megtanulni, mert az emberi kapcsolatok ezt nem képesek közvetíteni, hiszen a világ nem azt nevezi szeretetnek, amit Isten nevez annak. Amit az emberek szeretetnek neveznek, az gyakran önzés. Isten szeretete önfeláldozó – és ahhoz, hogy ez a szeretet eljusson hozzánk, közel kell kerülni Őhozzá. A távolságot a bűneink okozzák csak, hiszen Isten közeledni akar az emberhez.

ÉREZHETJÜK ÉS LÁTHATJUK ISTEN JÓSÁGÁT. EHHEZ SZÜKSÉGES, HOGY Ő GYÚJTSON VILÁGOSSÁGOT A SZÍVÜNKBEN.

Amikor az ember megtapasztalja Isten szeretetét, jóságát, akkor ezt tovább kell adni másoknak. Ne kolduld a szeretetet, hanem inkább fogadd be Isten szeretetét, és azt add tovább!  Az ilyen ember, ha bajba kerül, bátran fordulhat oda Istenhez, felemelheti a szívét Hozzá, és biztos, hogy megoldást fog kapni a problémájára.

ELHANGZOTT IGÉK:

  • Róma levél 12:1-2
  • Zsoltárok könyve 34:19-23, 9-10, 25:8-9, 31:20, 27:13-14, 30:6
  • Mózes I. könyve 3:4-5
  • Máté evangéliuma 19:16-17
  • János evangéliuma 3:16-17, 13:1, 15:9-10, 13, 16:27-28, 17:22-26

Hrabovszki György jegyzete