Dr. Hack Péter: A teljes szeretet kiűzi a félelmet

Dr. Hack Péter: A teljes szeretet kiűzi a félelmet

Dr. Hack Péter 2020.06.28-i prédikációjának összefoglalója

Vannak az Igének olyan szakaszai, amelyek földrajzi helyhez kötődnek, és olyanok is, amelyek kimondottan bizonyos embereknek szólnak. Isten az Ő szolgái számára ígéreteket adott, és amit Ő ígér, az beteljesedik. Az is, hogy a sivatagokat virágzóvá teszi. Ezt az Ő népe által lakott több területen már megtette. Az Istennel való együttműködés feltétele az, hogy ne féljünk, hiszen erre Isten nem adott az Övéinek szabadságot.

A FÉLELEM BŰN, MIVEL AKI FÉL, AZ JOBBAN BÍZIK ISTEN ELLENSÉGÉBEN, MINT A TEREMTŐJÉBEN. VAN LEHETŐSÉG MEGSZABADULNI A FÉLELEMTŐL. KÉRDÉS, HOGY KIT AKAR AZ EMBER SZOLGÁLNI? AKI ISTEN MELLETT DÖNT, AZT SENKI ÉS SEMMI NEM VÁLASZTHATJA EL TŐLE.

Az Ószövetségben is volt lehetőség közösségben lenni Istennel, hiszen az Ige azt állítja, hogy Ő fogja népe jobb kezét. Az Újszövetségben viszont magasabb szintre léphet a hívő: Jézus Krisztus főpapi imájában már arról szólt, hogy mi Őbenne vagyunk és Ő mibennünk. Így valósul meg az egység Ővele és az Atyával, és így lesz egységes a Krisztus Teste, az Egyház. Törekednünk kell ennek a Testnek az építésére – hittel tekintve Isten munkájára. Az Egyház, Krisztus menyasszonya, még nincs teljesen kész állapotban; reménységünk szerint viszont a Vőlegény érkezésére már készen lesz.

BÖLCSESSÉG SZELLEMÉT ÉS KIJELENTÉS SZELLEMÉT KELL VENNÜNK FOLYAMATOSAN, MERT EZ SEGÍT AZ ISTEN MEGISMERÉSÉBEN.

Ekkor leszünk képesek megismerni az elhívásunk reménységét és az Ő öröksége dicsőségének gazdagságát. Látnunk kell Isten nagyságát ahhoz, hogy Ő képes végrehajtani a tervét, és aki ezt látja, az nem fél. Az Atya felültette Jézus Krisztust mindenek fölé, és mindent a lábai alá vetett. Meghallgatta a Fiú főpapi imáját, aminek része az a kérés, hogy az Övéi is Vele legyenek.

A félelem negatív hit, amit ha beenged valaki a szívébe, akkor megnyílik arra a negatív dologra: az fog megesni rajta, amitől rettegett, ahogyan az Jóbbal is történt. Természetes szinten nem állítható, hogy a világra csodálatos korszak jön. A világ eseményeit szemlélve viszont döntenünk kell, hogy Istennek hiszünk-e jobban, vagy az ördögnek. A félelem hitetlenség. Szabad akaratunk van ugyan erre is, de nem jó félni, mert a félelem gyötrelemmel jár.

ÉPPEN AZ BIZONYÍTJA, HOGY VALÓBAN KÖZÖSSÉGBEN VAGYUNK AZ ÚRRAL, HOGY NINCS BENNÜNK FÉLELEM, HANEM TELJESSÉ VÁLT BENNÜNK A SZERETET.

Ennek hiánya esetén még jobban kell keresni Istent, még inkább kifejezve odaszánásunkat, szeretetünket, hiszen a szeretet olyan, hogy minél többet ad belőle valaki, annál többje lesz.

Hinnünk kell abban, hogy Krisztus bennünk van és akkor képesek leszünk félelem nélkül élni és így teljessé válni a szeretetben. Az ehhez vezető út a közösség építése az Atyával, a Fiúval és Szent Szellemmel.

ELHANGZOTT IGÉK:

  • Ésaiás próféta könyve 41:9-22
  • János evangéliuma 17:15-26
  • Efézusi levél 1:16-23, 2:5
  • János apostol I. levele 4:15-21

Hrabovszki György jegyzete