Dr. Hack Péter: A teljes szeretet kiűzi a félelmet!

Dr. Hack Péter: Az áldás útja az Istennek letett élet

Dr. Hack Péter 2020.11.22-i prédikációjának összefoglalója

Isten hűséges a Beszédéhez, az ígéreteihez. Megszabadít minket ellenségeinktől és azoktól, akik gyűlölnek bennünket. Nem állítja tehát az Ige, hogy a megtérés eredményeként mindenki szeretni fogja a hívőt, hanem azt, hogy Isten megvédi az Övéit. A megmenekülés útja nem a rejtőzködés, hanem az Istennek tetsző aktív élet. Jézus világossá tette, hogy ez üldözésekkel jár együtt.

AMIKOR IZRAEL NÉPE ISTEN AKARATA SZERINT JÁRT, AKKOR Ő MINDIG BEAVATKOZOTT AZ  ELLENSÉG ÉS A NÉP KÖZÉ ÁLLVA. ISTEN NEM VÁLTOZOTT MEG ÉS NEM IS FOG MEGVÁLTOZNI; Ő MA IS SZABADÍTÓ.

Nem kell félni azoktól, akik gyűlölnek bennünket, mert nekik rosszabb, hiszen nekünk, akik Krisztusban vagyunk, nem árthat semmi. Ezért nem kell megalkudni velük, feladva a meggyőződésünket, a hitünket, mert az a legfőbb értékünk. Tennivalónk az, hogy bemenjünk az imakamránkba és vegyük fel Isten fegyvereit. Ekkor Ő megszabadít, mert megígérte.

A Biblia tele van ígéretekkel, bár mi olykor azokról elfeledkezünk. Arra vonatkozóan is van ígéretünk, hogy ha szentségben és igazságban járunk, akkor félelem nélkül szolgálhatunk Istennek. Nem tévesztendő össze a büntetéstől való félelem az istenfélelemmel, mert az utóbbi jó dolog, sőt az Ige szerint szükséges is. Aki Isten Igéjét prédikálja, annak nem szabad tartania attól, hogy esetleg embereknek nem fog tetszeni emiatt. Nem népszerűségre kell törekedniük, hanem a tiszta evangéliumot kell hirdetniük. Az Egyház nem léphet arra az útra, hogy bűnöket leplezzen.

SAJÁT DÖNTÉSÜNK KÉRDÉSE AZ, HOGY AZ ISTENT FÉLJÜK, VAGY AZ ÖRDÖGTŐL RETTEGÜNK.

Tudni kell, hogy Isten ellensége sosem tud olyat adni, ami tartósan jó. A félelem is hit; negatív hit, ami létrehozza a félelem tárgyát. Istennek már elege van a félénk, rettegő keresztényekből. Ő azt szeretné, ha pozitív jövőképünk lenne. Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. Isten választott ki bennünket, és ez nem volt véletlen. Ez ok arra, hogy vessük ki magunkból a félelmet, mert az Úr fogja a kezünket. Az Ő akarata, hogy a szabadítás után cselekedjünk, hadakozzunk; képviseljük szelídséggel az igazságot. Amikor kifejezzük, hogy életpártiak vagyunk, akkor a halálpártiak tevékenységét akadályozzuk. Szent Szellem ekkor még aktívabban lép be az életünkbe; kiűzi a félelemet és Isten békességét adja a szívünkbe.

AKI SZENTSÉGBEN ÉS IGAZSÁGBAN SZOLGÁLJA ISTENT, ANNAK NINCS OKA FÉLNI. AZ ÉLETÜNK ISTEN KEZÉBEN VAN, ÉS CSAK AZ A LÉNYEG, HOGY AMIKOR Ő ELSZÓLÍT, AKKOR NE LEGYEN BŰN AZ ÉLETÜNKBEN.

A szeretet abban nyilvánul meg, hogy mennyi életidőt szán az ember a másik személyre. A szeretetet a közösség szintjét mutatja meg. Azokra a programokra érdemes elmenni, amelyekre családdal lehet menni. Ne meneküljünk a virtuális világba. Ne csak egyetlen békés este legyen a családban, hanem ez hosszútávon legyen így. A fiúság szelleme által kerülhetünk Istennel jó kapcsolatba, ami által az emberek előtt is kedvesek leszünk. Így megszabadulhatunk a rabszolgaság szellemétől. Akivel ez megtörtént, az attól kezdve az Atya erejében fog hinni.

NEM JÓ AZ, HA VALAKINEK A BÖRTÖN A KOMFORTZÓNÁJA. EZÉRT AKIT A KRISZTUS MEGSZABADÍTOTT, AZ NE AKARJON VISSZAMENNI A BÖRTÖNBE.

Jézus Krisztus vérét tapossa meg az, aki mégis ezt teszi. Márpedig Ő azért jött, hogy az ördög minden munkáját lerontsa. Van mit lerontani, mert sok ember hitt a hazugságnak. Isten Fia viszont hitet és reménységet hoz létre a szívekben. Vigyáznunk kell, nehogy mi magunk hiúsítsuk meg az Isten helyreállító munkáját a saját életünkben. Úgy tudunk folyamatosan megmaradni a győzelemben, ha rendszeresen megvalljuk Jézus Krisztust Isten Fiának.

A SZERETETBEN VALÓ MEGERŐSÖDÉSSEL LEHET KISZORÍTANI A FÉLELMET AZ ÉLETÜNKBŐL. NE SZERESSÜNK FÉLNI! ÓVATOSSÁGRA, JÓZANSÁGRA TERMÉSZETESEN SZÜKSÉG VAN, DE FÉLNI CSAK ANNAK KELL, AKI AZ ELLENSÉGES OLDALON VAN.

Ez esetben is van menekülési lehetőség oly módon, hogy megtér az ember, azaz megadja magát Istennek. Isten csak olyan személynek akar uralmat adni a Földön, aki megmutatja először, hogy képes uralkodni a bűn fölött a saját életében.

Elhangzott igék:

  • Lukács evangéliuma 1:67-75
  • Róma levél 3:10-18, 8:15
  • Ésaiás próféta könyve 41:8-16
  • János evangélium 14:17, 27
  • Timótheushoz írt II. levél 1:7
  • Zsidókhoz írt levél 2:13-15
  • János apostol I. levele 3:8, 4:15-19

Hrabovszki György jegyzete