Dr. Hack Péter: A tékozló fiú

Dr. Hack Péter: A teljes szeretet kiűzi a félelmet

Dr. Hack Péter 2022.10.23-i prédikációjának összefoglalója

A tékozló fiú története arról szól, hogy a meghaltakért mit tett Isten. Jézus nem érthetetlen teológiával terhelte az embereket, hanem gyakran egy történettel fogalmazta meg mondanivalóját.

A TÖRTÉNETNEK HÁROM FŐSZEREPLŐJE VAN. AZ ATYA, A TÉKOZLÓ FIÚ ÉS AZ IDŐSEBB FIÚ. KÖZÜLÜK CSAK AZ ATYÁVAL JÓ AZONOSULNI, HOZZÁ AKARJUNK HASONLÍTANI.

Mit tudunk erről az atyáról? Kijelenti az Ige, hogy gazdag ember volt, aki jólétet tudott biztosítani családja és béresei számára. A kisebbik fiú beleszületett a jólétbe; nem ő dolgozott meg érte. Mi magunk is így vagyunk; nem tettünk semmit azért, hogy megszülessünk, és a talentumainkat sem magunk hoztuk létre, hanem Isten helyezte belénk azokat.

A FIÚ KIKÉRTE A VAGYON RÁ ESŐ RÉSZÉT, MERT NEM ÉRTÉKELTE AZT, AMIT KAPOTT. MAGÁTÓL ÉRTETŐDŐNEK TALÁLTA AZT A JÓLÉTET, AMIBEN ÉLT, ÉS KEZDTE ROSSZUL ÉREZNI MAGÁT AZ ATYAI HÁZBAN. 

Azon kezdett gondolkodni, hogy mennyivel jobb lesz majd neki máshol. Valamitől megkeseredhetett, ezért nem akart már a biztos jóban maradni.

A fiú nem abból kívánta megtudni, hogy ő jó helyen van-e, hogy mit tapasztalt az apjától való függőségben. Azzal támadta meg őt az ördög, hogy sokkal jobb lenne, ha saját kezébe venné az életét. Meg is tette, magához ragadta élete irányítását, ment a maga feje után, és utána saját kezével rombolta le a kapott áldást. Ez lett a következménye annak, hogy nem érezte jól magát a jóban.

Kezdetben jól mentek a dolgai, mert tartott még a vagyon, de annak fogytával nagyon megváltozott a helyzet, egészen annyira, hogy tisztátalan állatokat, disznókat kellett legeltetnie, és azok moslékjából sem ehetett.

A FIÚ PROTOTÍPUSA AZOKNAK AZ EMBEREKNEK, AKIK NEM AKARJÁK MÁR AZ ATYAI MINTÁT KÖVETNI, HANEM SAJÁT FEJÜK UTÁN KÍVÁNNAK MENNI.

A történet egyik tanulsága, hogy álljunk ellene az ördögnek, amikor el akarja hitetni velünk, hogy jobb nekünk az atyai háztól távol. Résen kell lenni, mert az ördög nagyon ravasz, és a legkisebb rossz iránti vonzódást is észreveszi, és ki akarja használni.

A fiú idővel eljutott abba az állapotba, amikor már senki sem volt mellette. Elfogyott az atyai áldás; a pénz, a szépség és minden más. Szembesült azzal a ténnyel, hogy a környezete a disznókat is többre értékelte, mint őt magát.

EZ SZÖRNYŰ UGYAN, MÉGIS MONDHATÓ, HOGY EZ KEGYELEM, MERT ELJUTTATJA AZ ILLETŐT A BŰNBÁNATRA, ÉS SEGÍT FELISMERNI, HOGY SOKKAL JOBB VOLT AZ ATYAI HÁZBAN.

Megértette, hogy mekkora hibát követett el, amikor nem becsülte meg az atyai áldást. Az atya az a szereplő a történetben, akihez vissza lehet menni. A visszaút feltétele a bűnbánat, és az abból fakadó megtérés.

CSODÁLATOS AZ, HOGY ISTEN SZERETETE ILYEN. AZ ATYA EGÉSZ IDŐ ALATT VÁRTA VISSZA A FIÚT, ÉS AMIKOR VISSZATÉRT HOZZÁ, AKKOR ELFOGADTA ÚGY, AHOGY VOLT, SŐT FUTOTT HOZZÁ – NOHA A VAGYONA FELÉT ELHERDÁLTA.

Örült a fiának. Nem leszidta, hanem megölelgette és megcsókolgatta, mert megesett rajta a szíve. Nekünk is mindig szem előtt kell tartanunk azt, hogy szeretettel kell megkönnyíteni azok útját, akik vissza akarnak térni. Nagyon kell vigyázni, nehogy a nagyobb fiú szerepébe essünk, hanem örüljünk annak, aki elveszett, de megtaláltatott; meghalt, de feltámadott!

Imádkozzunk, hogy Isten adja meg, hogy befogadó, elfogadó légkört találjanak a visszatérők, a megtérők. Tapasztalják meg a szeretetet, kapják meg a szép ruhát, a lakomát, a gyűrűt, a sarut. Áldásokat mondjunk rájuk!

AZ ELHANGZOTT IGÉK:

  • Lukács evangéliuma 15:11-32

Hrabovszki György jegyzete