Dr. Hack Péter: Tartsuk életben a Szellemünket!

Dr. Hack Péter: Jézabel szelleme és a hamis tanúk

Dr. Hack Péter 2020.10.25-i prédikációjának összefoglalója

A Biblia egészen más módon beszél az életről és a halálról, mint a világ. A világ szerint ugyanis az élet a létezéssel azonos, a földi élet végével pedig a megsemmisülés következik. Az ördög akarja elhitetni az emberekkel, hogy az emberi sors a földi élettel véget ér.  Ezt vallják a materialisták, de ez nem így van. Jézus Krisztus azért jött el a Földre és halt kereszthalált, hogy utat nyisson nekünk a Mennybe. Isten Fia ezt önként elvállalta, pedig ez óriási változást jelentett Neki a mennyei létforma után. Isten ma is haraggal néz a bűnökre; azokra a cselekedetekre, amelyek ellenségesek Istennel. Ezeknek a cselekedeteknek a kiengesztelése érdekében jött el a Krisztus a Földre. Meghalt, hogy magára vegye a bűneinket, de fel is támadt. Ezzel nyitotta meg számunkra a feltámadás útját.

Voltak ugyan a Biblia szerint eddig is feltámadások, de ők mind ugyanabba a földi életbe tértek vissza, ami egyszer végetért. De Jézus Krisztus a feltámadása után többé nem halt meg. Vele együtt ószövetségi szentek is feltámadtak, és a mennybe mentek. Csak pár olyan személy volt addig az ószövetségi időkben, akik testben mentek a Mennybe: Énokh, Illés, és valószínűleg Mózes.

Isten akarata, hogy a hívők legyenek tisztában azzal, hogy milyen sors vár rájuk és szeretteikre földi pályafutásuk végén.

VIGASZTAL BENNÜNKET AZ IGE, HOGY NE BÁNKÓDJUNK A MÁR ELKÖLTÖZÖTT SZENTEK MIATT, HISZEN TALÁLKOZNI FOGUNK VELÜK.

Ez a reménység még inkább ösztönzi az embert arra, hogy megmaradjon hitben, és ez által üdvösséget nyerve, szeretteit újra megláthassa. Az élet a Biblia szerint nem pusztán biológiai fogalom, hanem azt jelenti, hogy valaki Krisztussal közösségben van. Az újjászületett ember élete folytatódik a földi élet lezárulása után is, hiszen a szelleme a Mennybe jut, ahol továbbra is kapcsolatban marad a Krisztussal.

A PRÓFÉCIÁK SORÁBAN A LEGKÖZELEBBI AZ ELRAGADTATÁSRÓL SZÓLÓ, AMIKOR FELTÁMADNAK AZOK, AKIK KRISZTUSBAN HALTAK MEG, ÉS AZ ÉLŐ SZENTEK ELRAGADTATNAK AZ ÚR ELÉBE. EZ AZ ÉLETÜNK ÉRTELME, EZEN DŐL EL, HOGY AZ, AMIT A FÖLDÖN LÉTREHOZTUNK, MENNYIT ÉR.

Nem emberek ítélete a döntő, hanem Istené. Az emberek értékrendje változik az idők során, de Isten ítéletének az Ő örök mércéje az alapja. A legfőbb érték az életmentés. A Szentírás kijelenti, hogy a megtért embereket Isten nem haragra rendelte. Ez az állítás csak azokra vonatkozik, akik őszintén és megalkuvás nélkül követik az Urat. Ateista emberek úgy gondolják, hogy a halálukkal véget ér a sorsuk; ezért van, hogy egyesek öngyilkosságba menekülnek a problémáik elől.

Az ördög azt akarja elhitetni az emberekkel, hogy Isten valami jótól akarja őt megfosztani. Márpedig ez nem igaz, mert a jóhoz nem Isten miatt nem jut hozzá az ember, hanem az ördög miatt. Az Édenben az első emberpár egy egyszerű parancsot nem tartott meg, és e miatt elérte őket a szellemi halál. Ez az az állapot, amibe az ember a bűn miatt jut, ami az Istentől való  elszakítottságot jelenti és nem a megsemmisülést.

AKI BŰNÖKBEN ÉL, ANNAK A SZELLEME A HALÁL ÁLLAPOTÁBAN VAN, EZÉRT NEM TUD ELIGAZODNI A SZELLEMVILÁGBAN. KÉPTELEN ISTENT MEGHALLANI, ÉS AZ Ő VEZETÉSÉT KÖVETNI DÖNTÉSI HELYZETEKBEN.

Aki halálos bűnben él, az szellemileg meghalt; csak látszólag keresztény. Nem arról van szó, aki elesett, de megbánta, és megtért, hanem arról, aki bűnben él. A halott szellemű ember számára lehetnek még bizonyos örömök, amelyekhez akár bűnök által jut hozzá, de többre nem számíthat, mert önmagába nézve csak sötétséget lát.

Sokkal jobb döntés letenni az életünket Isten számára, és Őt követni. Ez az újjászületés. Ettől kezdve ahogyan a testünk egészségére vigyázunk, úgy kell vigyázni a szellemünkre is. A bűn elkövetésekor bejön a halál. Ennek első lépése az, hogy a saját romlott vágy vonzása miatt kerül kísértésbe az ember, azaz a rosszat jónak minősíti, és így indul el a folyamat, aminek a következménye a bűn, és a vége a halál.

KÉT EMBER HARCOL BENNÜNK, A TESTI ÉS A SZELLEMI EMBER.  EZÉRT KELL MINÉL TÖBB IDŐT SZELLEMI TEVÉKENYSÉGGEL TÖLTENI: IMÁDKOZÁSSAL, IGEOLVASÁSSAL, MERT EZZEL A SZELLEMI EMBERT ERŐSÍTJÜK.

A kívánság megfoganása után is tart még a folyamat, és van még lehetőség megtérni, megállni az úton. Ezután ismét közösségbe tudunk Istennel kerülni, be tudunk lépni a jelenlétébe. Ennek eszköze a dicséret, ami által leveszi az ember a figyelmét a földi dolgokról, és ekkor Isten meglágyítja a szívét. Aki több időt tölt Isten jelenlétében, annak kevesebb ideje jut a romlott kívánságaira. Vigyázzunk a szellemünkre, tartsuk azt életben, ne tévelyegjünk! Háromféle halál van. A szellemi halál az Istentől való elválasztottságot jelenti. A fizikai halál akkor következik be, amikor a szellem és a lélek távozik a testből. A második halál pedig azok osztályrésze, akik az örök ítéletben kárhoztató döntést szenvednek el. A második halál a Jelenések könyvében a tüzes tó.

Vigyázni kell, mert az ördög ravaszul közelít. Vonzónak állítja be a bűnt, és kezdetben ártalmatlannak tűnő dolgokat kínál, ezért a veszélyérzet tompulni kezd az emberben. Ne adjuk át magunkat az öröm reményében az ördögnek, mondván, „annyit dolgoztam, kikapcsolódok.”  Először csak valami vicces filmet akarsz nézni, de aztán egyre durvább filmeket fog felkínálni és  még egy italt. Az ilyen kikapcsolódás nem pihenés, hanem ez az Isten jelenlétéből való kikapcsolódás. A paráznaság, bor és must elveszi az észt – mondja a próféta. Vigyázzunk magunkra és egymásra is – a vírussal kapcsolatban is és a szellemi életünkkel kapcsolatban is! Tény, hogy nyomás nehezedik az emberre a testi vágyak irányából, de meg lehet állni.

Szeretnénk, ha majd a Mennyben találkozhatnál a szeretteiddel. A halál miatt megfosztottak vagyunk szeretteinktől. Jézus azt mondta Szent Szellemről, hogy Vigasztalónk lesz, és elvezet minket minden igazságra. Jelenleg Jézus Krisztus a Mennyben van, ezért közvetlenül nem tudjuk Őt megérinteni; e helyzet miatt is vigasztalásra szorulunk. Képesek lehetünk megvalósítani Isten tervét, ha a Szent Szellem vezet bennünket. Lesznek csaták, de Őáltala mindig felül tudunk a nehézségeken emelkedni.

AHOGYAN A TESTÜNKRE VIGYÁZUNK, UGYANÚGY ŐRIZNÜNK KELL A SZELLEMÜNKET IS. EZÉRT MEG KELL MARADNI SZENTSÉGBEN, AMIHEZ AZ ÚT A BELSŐ EMBER ERŐSÍTÉSE, TÁPLÁLÁSA IMA, BÖJT, IGEOLVASÁS, DICSÉRET ÁLTAL.

Az így megerősödött belső ember örömmel fogadja a korrekciót. Jó megvallani, hogy mi és a házunk népe az Urat akarjuk szolgálni. Aki ezt teszi, az készen fog állni, amikor megszólal a trombita. Ekkor azok a hívők, akik meghaltak, feltámadnak, az élők átváltoznak és az Úrhoz ragadtatnak. Készen állnak, hogy Vele éljenek és uralkodjanak a Földön ezer évig, majd eljussanak az Atya elé az örökkévalóságban.

ELHANGZOTT IGÉK:

  • Thesszalonikai I. levél 4:13-5:1-11
  • Jakab levél 1:13-15, 1:21
  • Mózes I. könyve 2:16-17
  • Korinthusi I. levél 10:10

Hrabovszki György jegyzete