Dr. Hack Péter: A szövetség miatt hallgat meg az Úr

Dr. Hack Péter: A szövetség miatt hallgat meg az Úr

Dr. Hack Péter 2020.03.29-i rendhagyó, otthoni prédikációjának összefoglalója

Isten Igéjének érvényessége nem függ a jelenlegi helyzettől. Jézus azt mondta, hogy ne aggodalmaskodjunk a holnap felől, mert elég minden napnak a maga baja. Ne akarjuk a jövő összes gondját a mai napon megoldani. De készítsünk tervet minden nap, mit fogunk tenni, és ne sodródjunk a tétlenség közepette. A jövőre készülünk. Jézus azt mondta tanítványainak: ti vagytok a föld sója, és a világ világossága.

LEGYÜNK A VILÁG VILÁGOSSÁGA! EZ NEM SAJÁT KÉPESSÉGEINK ALAPJÁN LEHETSÉGES, HANEM ATTÓL, HOGY A BENNÜNK LAKOZÓ KRISZTUST KÖZVETÍTJÜK A VILÁG FELÉ.

Nem érdemes most azon gondolkodni, hogy a mostani járvány mikor fog véget érni, és mit teszünk akkor. Arra viszont kell törekednünk, hogy a végére jó állapotba kerüljünk; hogy lehessünk a világ világossága és a föld sója. A só tartósítószer. Amíg van só, addig a romlás folyamata megállítható. Mi keresztények ennek megfelelően jó példával járjunk elöl; az ideges, nyugtalan embertársainkat megnyugtathatjuk példamutatásunkkal. Ekkor vágy keletkezhet bennük arra, hogy vágyjanak arra, ami neked megvan. Jézus intésében a másik elem, hogy legyünk a világ világossága.

A GYERTYÁT NEM VILÁGOSSÁGBAN KELL MEGGYÚJTANI, HANEM A SÖTÉTSÉG IDEJÉN.

A jelenlegi korszak valószínűleg még nem az apokalipszis kezdete, de azt is láthatjuk, hogy sok ember számára ez a bizonytalanság ideje, amikor nem látják a jövőt. Mi viszont látjuk, mert élő reménységünk van. Jézus azt mondta, hogy kiáltsunk Hozzá, ha bajban vagyunk. Ne a hullámokra nézzünk, amikor a vízen járunk, hanem az Úrra.

Isten Józsefen keresztül szabadította meg Izraelt az éhínségtől. Hét bő esztendő után ugyanis hét szűk esztendő következett a Közel-Keleten. A nemzetek számára nagy megpróbáltatás volt ez az időszak, Izrael számára is. Az Istentől kapott bölcsességgel viszont József képes volt olyan döntést hozni, amely által megmenekültek. Jákob Egyiptomba küldte fiait, mert hallotta, hogy ott van még élelem. József után hosszú idő telt el, és Izrael történetében a jó időszak után nehéz korszak következett. Az új fáraó nem tudta, mit köszönhet Józsefnek. Izrael fiai a szolgaságban Istenhez fohászkodtak. Az ilyen helyzetekben az az üzenet, hogy kiáltani kell Istenhez, és a kiáltás feljut Hozzá.

Izraelnek az Egyiptomból való szabadulása előképe annak, ahogy Isten kihozta a bűn fogságából az Egyházat. Izraelt bevitte Isten az Ígéret Földjére, ugyanígy be fogja vinni az Egyházat az üdvösség helyére, a Mennybe. Jelenleg az átmenet időszakában vagyunk; abban az időszakban, amikor a rabságból eljutunk a Mennyig. Az átmenet idején, a pusztai vándorláskor Isten ígéreteket adott a népnek.


„Ímé én Angyalt bocsátok el te előtted, hogy megőrizzen téged az útban, és bevigyen téged arra a helyre, amelyet elkészítettem.
Vigyázz magadra előtte, és hallgass az ő szavára; fel ne bosszantsd őt, mert nem szenvedi el a ti gonoszságaitokat; mert az én nevem van ő benne.
Mert ha hallgatsz az ő szavára; és mindazt megcselekszed, amit mondok: akkor ellensége leszek a te ellenségeidnek, és szorongatom a te szorongatóidat.
Mert az én Angyalom te előtted megy és bevisz téged az Emoreusok, Kitteusok, Perizeusok, Kananeusok, Kivveusok és Jebuzeusok közé, és kiirtom azokat.
Ne imádd azoknak isteneit és ne tiszteld azokat, és ne cselekedjél az ő cselekedeteik szerint; hanem inkább döntögesd le azokat és tördeld össze bálványaikat.
És szolgáljátok az Urat a ti Isteneteket, akkor megáldja a te kenyeredet és vizedet; és eltávolítom ti közületek a nyavalyát.
El sem vetél, meddő sem lesz a te földeden semmi; napjaid számát teljessé teszem.”
(2 Móz 23:20-26)


AZ ÚR A JELENLEGI IDŐSZAKBAN IS ELBOCSÁTJA ANGYALÁT. NEM HAGY MINKET ÁRVÁKUL, SŐT ELKÜLDTE A SZENT SZELLEMET, HOGY SEGÍTSÉGÜNKRE LEGYEN.

Izraelt tudta vezetni az Úr angyala, mennyivel inkább tudja vezetni az Egyházat a Szent Szellem, Akit az Atya küldött, hogy benne legyen az Úr neve, és legyen az Egyháznak vezetője. Isten megígérte, hogy ellensége lesz az ellenségünknek, és ennek csak az a feltétele, hogy szorgalmasan hallgassunk az Ő szavára és cselekedjük meg azt, valamint, hogy az úton ne szomorítsuk meg a Szent Szellemet. Ez esetben Isten ellensége lesz az ellenségünknek, akiről tudjuk, hogy az az ördög, aki szerte járva keresi, hogy kit nyelhet el.

Isten megígérte, hogy az Övéit senki sem tudja Tőle elszakítani. Ez nem a mi erőnk vagy tehetségünk miatt van így, hanem Jézus Krisztus vére az az erő, ami megtart minket. Kiáltsunk Istenhez, hogy adja meg, hogy jó döntéseket legyünk képesek hozni. Ekkor Isten fog harcolni az ellenségeinkkel, és a szerető Isten meg fog oltalmazni bennünket. Ezekre az ígéretekre emlékeztethetjük önmagunkat is, és Istent is. Ahhoz viszont, hogy várhassuk Istentől, hogy tartsa be az ígéreteit, szükséges, hogy mi magunk is ezt tegyük a Neki tett ígéreteinkkel.

Az Egyházban az utóbbi időben sok tekintetben nagyon elkényelmesedtünk. Isten sok csodát cselekedett; megvolt mindenünk. Ezekben a napokban rákényszerülünk arra, hogy megvizsgáljuk, az eddigi életvitelünk jó irányba vitte-e sorsunkat.

Túlzottan átvettük a „kánaáni” népek szokásait, értékrendjét; úgy éltünk, mintha csak a világ létezne. Ezeket a bálványokat le kell döntögetni.

Sok emberben most anyagi téren aggályok vannak. Most nem kéne új ruhákat vásárolni, nem kell feltétlenül nyaralni menni. Arra kell elsősorban pénzt kiadni, ami az életet szolgálja. Keressük először Isten Országát, és akkor minden szükséges dolog megadatik számunkra. Ne szeressük a világot, sem azt, ami abban van. Részesítsük előnyben az Úrral való kapcsolat javítását, a szeretteinkkel való foglalkozást, a testvérekkel való kapcsolattartást. Új alapokra kell helyezni a fontossági sorrendet.

Amikor Isten engedélye nélkül tartott népszámlálást Dávid, akkor Isten csapást mért Izraelre. Ekkor Dávid áldozatot mutatott be Ornán szérűjén, ami a Mórija hegyen volt.

AKI ISTENHEZ FORDUL, AZT Ő MEGSEGÍTI, DE TUDNUNK KELL, HOGY NEKI EZ NEM KÖTELESSÉGE. Ő A SZÖVETSÉGET NÉZI. EZÉRT MEG KELL ERŐSÍTENÜNK A SZÖVETSÉGÜNKET ISTENNEL, ÉS HÁLAADÁSSAL KÉRNI ARRA, HOGY EMLÉKEZZEN MEG A SZÖVETSÉGRŐL.

A szövetségünk Istennel nem Ábrahám szövetségével azonos, hanem a Jézus Krisztussal kötött új szövetség. Erre a szövetségre emlékeztessük Őt imáinkban. Kérjük, hogy lehessünk a világ világossága. Jó cselekedeteinkből meglátják az emberek, hogy mi Istenhez tartozunk és hogy különbség van azok között, akik szolgálják Istent, és azok között, akik nem szolgálják Őt. Az is meg fog így látszani a kívülállók előtt, hogy mi nem a félelem szellemét kaptuk, hanem a fiúság szellemét, amely szellem által Atyának szólíthatjuk Istent, Aki nagyszerű ígéreteket adott népe számára.

BEFOGADTUK JÉZUS KRISZTUST, ÉS A BENNÜNK LAKOZÓ KRISZTUS MIATT SZERET MINKET AZ ATYA.

Lehetnek ugyan nehézségeink, de felettébb diadalmaskodni fogunk az által, Aki minket szeretett. Sok baja van az igaznak, de valamennyiből kimenti az Úr!

ELHANGZOTT IGÉK:

  • Máté evangéliuma 5:13-16, 6:34
  • Mózes II. könyve 2:23-25, 23:20-26
  • Róma levél 8:37-39

Hrabovszki György jegyzete