Dr. Hack Péter: A szellemi harc – Regionális ifjúsági alkalom

Dr. Hack Péter: A szellemi harc – Regionális ifjúsági alkalom

Regionális ifjúsági alkalom – 2017. március 17.

Hack Péter prédikációjának rövid összefoglalója:

Közel 200 fiatal érkezett Kaposvárról, Szekszárdról és Pécsről 2017. március 17-én a pécsi Hit Gyülekezete ifjúsági összejövetelére. Hack Péter a hit nemes harcáról beszélt.

Efézus 6:10-18

Mivel az ellenség nem örül annak, hogy megtértünk, különböző szellemi erőket mozgósít, hogy visszakerüljünk a bűnös állapotba. Ezeket passzivitással vagy közömbösséggel nem lehet semlegesíteni. Az, hogy „nem test és vér ellen van tusakodásunk”, nem azt jelenti, hogy egy keresztény életében nincsen harc, hanem azt, hogy szellemi értelemben igenis küzdenünk kell. Ne a saját képességeinkben, adottságainkban, testi erőnkben, okosságunkban, ügyességünkben bízzunk, hanem az Úrban! Ha nem küzdesz, az ellenség felülkerekedik. Jézus Krisztus a saját harcát megharcolta, a mi életünkben ezt nekünk is meg kell tennünk.

Dr. Hack Péter: A szellemi harc – Regionális ifjúsági alkalom

Mivel az ellenség nem örül annak, hogy megtértünk, különböző szellemi erőket mozgósít, hogy visszakerüljünk a bűnös állapotba

II. Timóteus 4:7

A futás erőfeszítést, küzdelmet igényel, különösen hegyen-völgyön át. A hegytetőn legyünk, hogy mire az ellenség felérne, elfáradjon. Fentről könnyebben harcolunk az ellenséggel. A küzdelem akkor és véget, amikor az ellenség leteszi a fegyvert, ezért nem elég, hogy mi békességre törekszünk. A támadások során a legveszélyesebb a földre feküdni, mert úgy nem lehet védekezni, harcolni.

Kulcskérdés a szellemi harcban, hogy legyen erős szövetségünk az Úrral.

Isten bizonyos helyzetekbe nem megy be velünk együtt, nem biztos, hogy a védelme alatt maradsz olyan helyen, ahol nem kéne lenned. Az Úr védelme azért fontos, mert az ördögnek már az okot ad a támadásra, hogy Krisztus bennünk él.

Máté 12:23-28

A konfliktus Isten és a Sátán királysága között van, nincsen semleges terület, ezért döntenünk kell, hogy Isten birodalmának polgárai, vagy az ördög eszközei leszünk. Jézus földi szolgálata előtt is történtek gyógyulások, halottfeltámasztások, de arra nem volt példa, hogy valaki démonokat űzött volna ki emberekből.

II. Korintus 2:15-17

Bizonyos harcok abból származnak, hogy a bennünk lakozó Szent Szellem irritálja az emberekben levő démonokat. Ha a világiak nem is, a bennük levő démonok azonnal tudják, hogy mi Szent Szellemmel betöltekezett hívők vagyunk. Ha az Ige vagy Isten emberei ingerelnek minket, ha kényszert érzünk az Úr jelenlétéből való menekülésre, nagy valószínűséggel nemkívánatos albérlő van bennünk.

Kolosse 1:12-14; II. Korintus 11:14

Jézus Krisztus túszmentőként váltott meg minket. Az ördög uralmának több szintje van: a mi harcunk a magasságban levő szellemi lényekkel van. Jób könyvéből is világosan látszik, hogy a Sátán egy angyali fejedelem, aki bemehetett Isten jelenlétébe és vádolhatta az embereket még  azután is, hogy fellázadt.

Dr. Hack Péter: A szellemi harc – Regionális ifjúsági alkalom

Ha a világiak nem is, a bennük levő démonok azonnal tudják, hogy mi Szent Szellemmel betöltekezett hívők vagyunk

Jelenések 12:10-12

A Sátán fő feladata, hogy minket vádoljon mindazzal, amit elkövettünk, de a keresztényként a Bárány vére által lehetőségünk nyílt győzni. Ha azonban nem küzdünk, nem győzünk! Isten minket mint kommandósokat küldött el, hogy embereket mentsünk.

Dániel 10:12-14, 9:21

Dániel könyvéből világosan láthatjuk, hogy a harc az angyalok között is zajlik. Dániel imájára Isten mozgósította az angyalait, de Gábrielt huszonegy napig harcolt Perzsia fejedelmével, mire Mihály segítségével felül tudott kerekedni, hogy elhozhassa az Úr üzenetét neki.

Mi is részesei vagyunk a szellemi küzdelemnek, vagy a Sátán angyalainak, vagy Isten angyalainak oldalán.

II. Korintus 10:3-5; II. Korintus 4:4

Egyetlen fizikai küzdelem sem olyan kemény, mint a szellemi konfliktus. A kereszténység egy rendkívül harcias életforma. Izraelben a lányok is katonák, tudják, hogy küzdeniük kell az életben maradásért. Az ellenség az utolsó töltényig harcol, ezért nem gondolhatom azt, hogy ha nem küzdök, békén hagynak. Fontos azonban, hogy ez nem egy reménytelen harc! Ha Krisztusban vagy, Isten angyalai oltalmaznak, ne menj ki a védelem alól! Az ördög az elmében is igyekszik falakat és akadályokat létrehozni, melyeket Isten fegyvereivel le kell rombolni. Ha átadjuk magunkat olyan dolgoknak, melyek magaslatot építenek köztünk és az Úr között, ne csodálkozzunk, ha nem látjuk Őt!

Kolosse 2:13-15; II. Korintus 5:20-21, 2:14; Máté 28:18-20

A Sátán készít mindenkiről egy vádiratot, és mivel ő vett rá minket a bűnre, tudja jól, mit csináltunk. Amíg élünk, kérhetjük Jézust, hogy vérével törölje az ellenünk szóló vádiratot. Azért van még küzdelmünk az ördöggel, mert bár már le van győzve, az ítélet még nincsen végrehajtva rajta. A csata már eldőlt Isten országa és a Sátán királysága között, de még sokan elveszhetnek, ha nem harcolják meg a hit nemes harcát. Ha nem akarunk a Sátán bábjai lenni, hoznunk kell egy döntést, hogy nem vagyunk hajlandóak fogolyként vagy áldozatként élni, hanem teljes erőbedobással küzdeni fogunk.

Efézus 6:10-17

Minden időben készen kell állnunk a harcra! Ha a támadás váratlanul ér minket, nem tudunk megfelelően védekezni. A Sátán pontosan látja, hogy amikor frusztráltak, csüggedtek, haragosak vagyunk, akkor számítunk a legkevésbé felkészültnek. A Biblia megnevez védekező és támadó szellemi fegyvereket.

Az öt védekező fegyver:

1) Igazlelkűség (hűség, tisztesség, becsületesség, őszinteség, nyíltság) öve  (Ésaiás 11:5)

Meg kell erősítenünk a hűségünket Isten és népe, illetve a szüleink és testvéreink felé, és fegyverünk igazításaként ezt naponta többször valljuk meg!

2) Igazság mellvasa

Ez a szellemi fegyver a szívünket, az élet forrását védi.

(Példabeszédek 4:23; Galata 5:6)

Máshol (I. Thessalonika 5:8) a hit és szeretet mellvasáról is beszél a Biblia. Az ördög kárhoztatással, vádlással, szidalmazással a létfontosságú szerveinket igyekszik támadni, de nekünk is van fegyverünk: Róma 8:1, 33; Kolosse 2:14

3) Békesség evangéliumának saruja (készsége)

(Máté 10:12-13)

Nem lehet mezítláb harcolni, mert az ember cipő nélkül instabil. Ha megcsúszunk, egészen máshol köthetünk ki, mint ahova érkezni akartunk.

Dr. Hack Péter: A szellemi harc – Regionális ifjúsági alkalom

Nem lehet mezítláb harcolni, mert az ember cipő nélkül instabil

4) Hit pajzsa

Jézus vérébe vetett hitünk megőriz az átkozódó, szitkozódó beszédektől, a varázslástól, a boszorkányságtól és a repülő nyíltól, melyek ellen a racionalitás, a jó fizikai kondíció hatástalan.

5) Reménység és üdvösség sisakja

(I. Thessalonika 5:8)

Ez a szellemi fegyver abban segít, hogy ne reménytelenek, depressziósak, csüggedtek legyünk, hogy ne fejfájás gyötörjön bennünket, hanem az üdvösség reménységével legyenek tele a gondolataink.

6) Dicséret köntöse

(Ézsaiás 61:3, Zsoltárok 8:3)

Az öröm palástja a depresszió ellen van, elnémítja a gyűlölőt és a bosszúállót.

Támadó fegyverek:

1) Dicséret

Isten dicsőítése nemcsak védekező, hanem támadó fegyver is (Zsoltárok 149:6-9)

2) Ima  (Efézus 6:18)

3) Igehirdetés, Isten Igéje

Jézus az ördög kísértéseivel szemben mindig az Igével állt ellen (Máté 4:3-10).

Isten beszéde kard (Zsidó 4:12; Jelenések 1:16).


Harcold meg a hitnek szép harcát, nyerd el az örök életet, amelyre hívattattál!” (1 Timóteus 6:12)


(Fotók: Szabó Barnabás)

Pasitka Janina jegyzete