Dr. Hack Péter: Sorsunkat a beszédünk által alakíthatjuk

Dr. Hack Péter: Bízzál és higgyél!

Dr. Hack Péter 2021.11.28-i prédikációjának összefoglalója

Az Igével való közösség nem egy fizikailag megragadható helyen van, mivel Isten szellemi valóság, Akinek megragadása szellemi módon történik. Bibliai alapon nem igazolható az olyan rendezvény, amely pusztán zenélésből áll, hanem annak az Igével együtt kell működnie. Amikor az Urat dicsérjük, akkor ki kell dobni az életünkből a bűnöket, mert Ő bűnt és ünneplést együtt el nem szenvedhet. A hit hallásból származik, Isten beszédének hallgatásából. Ne vessük meg azt, aki szól.

NYISSUK MEG MAGUNKAT ISTEN IGÉJE ELŐTT, MERT AZ TEREMTI MEG A KÖZÖSSÉGET VELE. AKI AZ IGÉN KÍVÜL AKARJA AZT ELÉRNI, AZ MAGA VÁLASZTOTTA MÓDON KERESI ŐT.

Jézus Krisztus és az Egyház olyan, mint a vőlegény és a menyasszony, akik szeretnének egymás kedvében járni, de ehhez kell tudni, mivel tehetik ezt meg. Ismerni kell ehhez a másik személyt. Aki Isten ismerete nélkül közeledik Hozzá, az azt várja el Tőle, hogy Ő változtassa meg az értékrendjét az ember kedve szerint, de ez nem megy. Isten kijelentette Magát az Igéjén keresztül, így a Vele való közösséget ennek megfelelően építhetjük.

AKKOR SZŰNIK MEG A HALÁL FENYEGETÉSE AZ EMBER ÉLETÉBEN, HA HISZÜNK ÉS HALLGATJUK ISTEN BESZÉDÉT. FONTOS MEGÚJÍTANI A HITÜNKET ABBAN, HOGY A BESZÉDEN KERESZTÜL TUD A HIT KIALAKULNI AZ EMBER SZÍVÉBEN.

Isten Beszéde a fülön át jut be a szívbe; megtölti azt, és amikor az illető megszólal, akkor a szíve bőségéből fog szólni a szája. Ezért vigyázni kell, hogy a szív csak jó beszéddel teljen meg. Mind az élet, mind a halál a nyelv hatalmában van. Ez szellemi törvény, ami erősebb a fizika törvényeinél. Ezért nagyon óvatosan kell megszólalni, mert amikor elkezdünk beszélni, akkor még nem is tudjuk, hogy mi van a szívünkben, hiszen a világban szocializálódva sok mindent beengedünk a szívbe.

A KIMONDOTT BESZÉD ELKEZD CSELEKEDNI A SAJÁT ÉLETÜNKBEN IS, ÉS MÁSOKÉBEN IS. LEGYÜNK EZÉRT GYORSAK A HALLÁSRA ÉS KÉSEDELMESEK A SZÓLÁSRA.

A rossz beszéd a Biblia szerint képes oly módon ártani a kimondójának, mint az erdőnek a tűz. Kis tűz nagy erdőt felgyújt. Minden embernek el kell döntenie, hogy Istennek hisz, vagy az ördögnek; az igazságnak, vagy a hazugságnak. Aki a fülén hazugságot enged be, az hazugságot fog szólni; aki viszont igazságot, az nagy valószínűséggel igazságot fog szólni. Nincs harmadik út! Ma a világ nagyon intenzíven árasztja a hazugságot, ezért nagyon vigyázni kell, hogy mit hallgatunk.

A HAZUGSÁG SZERETETE A BIBLIA SZERINT A KÁRHOZATRA VEZET. OLY MÓDON LEHET MEGTUDNI, HOGY MI AZ IGAZSÁG, HOGY ISTEN BESZÉDÉT HALLGATJUK ÉS SZENT SZELLEMMEL BETÖLTEKEZÜNK.

Egy ember életéről a gyümölcsök mondanak el a legtöbbet. A hazugság gyümölcse a romlás, bomlás, pusztulás. Isten gyűlöli a hazugságot, és nem áll meg az az érvelés, hogy ez csak az Ószövetség Istenére igaz, hiszen Ő nem változik. A hazugság az ördögtől van, és elszakítja az embert az élet Forrásától. A Biblia világossá teszi, hogy a hamis tanú nem marad büntetlenül. Véleményalkotáskor legyünk tehát nagyon óvatosak.

AZ ÍRÁSOKAT MEG KELL ISMERNI ÉS AZ ABBAN FOGLALTAKAT ÉLETGYAKORLATTÁ TENNI.  VESSÜK LE A HAZUGSÁGOT, ÉS CSAK AZ IGAZSÁGOT SZÓLJUK! AMIRŐL NEM TUDJUK ELDÖNTENI, HOGY IGAZ VAGY HAMIS, ARRÓL INKÁBB HALLGASSUNK.

Fontos, hogy ismerjük meg az igazságot, és ragaszkodjunk ahhoz. A megismerés egy utat jelent, amit tanítványságnak nevezünk. Az igazság megismerése pedig szabaddá tesz.


Monda azért Jézus a benne hívő zsidóknak: Ha ti megmaradtok az én beszédemben, bizonynyal az én tanítványaim vagytok; És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket.
(János evangéliuma 8:31-32)


Félig nem lehet képviselni az igazságot, csak teljesen – akkor lesz hiteles. Összhangba kell hozni a cselekedeteinket az Igével. Az igazság kimeríthetetlen kút. Minél többet hallgatjuk Isten Beszédét, annál inkább megtelik a szívünk az igazsággal. Megismerhető az igazság, de ez csak keresés által sikerülhet. Az igazság világosságot hoz az ember életébe.

AZ ELHANGZOTT IGÉK:

  • Zsidókhoz írt levél 12:22-29
  • János evangéliuma 5:24
  • Példabeszédek könyve 18:21, 19:5és 9, 14:25
  • János evangéliuma 8:44
  • Thesszalonikai II. levél 2:9-12
  • Mikeás könyve 6:9-15
  • Zsoltárok könyve 5:6-7, 7:15, 144:8-11
  • Róma levél 1:17
  • Efézusi levél 4:25

Hrabovszki György jegyzete