Dr. Hack Péter: Soha ne hagyjuk ki Istent a megoldásból!

Dr. Hack Péter: Az áldás útja az Istennek letett élet

Dr. Hack Péter 2024.06.30-i prédikációjának összefoglalója

Izrael fiai hosszú egyiptomi fogság után közel negyven éve bolyongtak a pusztában harci tapasztalat nélkül. Rabszolgák voltak, fegyverük sem lehetett. Isten úgy vezette őket, hogy kerüljék el a csatákat. A Biblia szerint Isten Országának birtokba vétele nem megy automatikusan, csakis küzdelem által. Az evangélium sem légüres térben terjed. Az ördög célja Isten tervének meghiúsítása.

Amikor a nép átért a Vörös tengeren, akkor vidáman énekeltek, de ezután következett a pusztai vándorlás, amelynek során Isten megtanította őket Vele együtt járni. Ez nem könnyű, mivel nekünk is van elképzelésünk a jövőnkről, de meg kell tanulnunk a terveinket Isten kezébe letenni. Csak az a terv marad meg, amit Ő elfogadott, a többivel kapcsolatban csak erőlködhet az ember, de az bukásra van ítélve.

ABBÓL TUDHATJUK, HOGY ISTENNEK TETSZŐ MUNKÁT VÉGZÜNK, HA AZT INGYEN IS SZÍVESEN VÉGEZNÉNK. NE A VILÁG ÁLTAL ELÉNK TÁRT CÉLOKAT KÖVESSÜK!

Izrael fiai többszáz éven át hallottak arról a földről, amelynek a határához elérkeztek. Tudták, hogy van valahol egy föld, az Ígéret Földje, amelyet Isten nekik adott többszöri ígéret által. A mi számunkra ez a hely a Menny, az üdvösségbe jutás lehetősége. Az oda vezető úttal kapcsolatban Isten hírszerzőként a Szent Szellemet küldte el számunkra. Ő a próféták által adta át nekünk az üzeneteket, ezért nagyon nem mindegy, hogy kik a próféták, és az sem, hogy ők hogyan adják át a próféciákat.

A tizenkét kém mindegyike ugyanazt a földet látta. Látták, hogy jó a föld, látták a fügét, a szőlőt, a gyümölcsöket, de látták az akadályokat is; azokat a népeket, akik talán az emberiség legborzalmasabb okkult tevékenységeit folytatták. Emiatt mondott ki rájuk Isten ítéletet.

A KÉMEK UGYANAZT LÁTTÁK, DE NEM UGYANÚGY ÉRTÉKELTÉK A LÁTOTTAKAT.

Éppen az az ígéretek birtokba vételének kulcsa, hogy a látottakat hogyan értékeljük. Az a fontos, hogy mi az, ami a látottak alapján a szívben megindul.

A jövőre felkészülés idejét éljük most. Ma már a világ más lett, mint a közelmúltban volt. Nem gondoltuk volna, hogy Európa ennyire háborúpártivá válik, ami a vezetők rossz helyzetértékelésének következménye. Nagyon nem mindegy, hogy hogyan értékeljük tehát a látottakat. Mi ne a tíz kémmel azonosuljunk; ne fussunk el a kihívások elől! Ezt tették volna azok, akik leváltották volna Mózest, és vissza akartak térni Egyiptomba.

MI VISZONT SOHA NE AKARJUNK VISSZATÉRNI A RÉGI ÉLETÜNKBE, AHONNAN KIHOZOTT MINKET AZ ÚR.

Isten nagyszerű jövőt ígér nekünk, de oda el is kell jutnunk. Tudnunk kell, hogy ki hozott ki bennünket az Egyiptomunkból, a bűn rabszolgasáágból. Értenünk kell, hogy ez nem egy emberi mozgalom eredménye volt. Ez a történet is azt mutatja, amit az Ige több helyen is kijelent: aki mindvégig kitart, az fog üdvözülni. A kémek közül csak Káleb és Józsué jutott be az Ígéret Földjére, ami annak volt a következménye, hogy akkor is hittek, amikor a látszat ellene szólt a sikerüknek.

TERMÉSZETES SZINTEN A TÍZ KÉMNEK IGAZA VOLT, HISZEN HA A TÖRTÉNETBŐL KIHAGYJUK ISTENT, AKKOR IZRAELNEK SEMMI ESÉLYE SEM LETT VOLNA A FÖLD ELFOGLALÁSÁRA.

Ennek egyik oka volt, hogy óriások is éltek a földön, akiket az Ige Anák fiainak nevez. Ők bukott angyaloknak és az emberek lányainak kapcsolatából származhattak, ahogyan az özönvíz előtti időben is történt, ami azt jelenti, hogy a Noé utáni korszakban az özönvízzel nem sikerült teljesen megszüntetni az összes gonoszságot, ami Noé korában jelen volt.

A tíz kém tehát reálisan látta a helyzetet; nem voltak gyávábbak az átlagnál. Ott volt viszont Káleb és Józsué is, akik látták az események szellemi hátterét is. Látták, hogy korszakváltásra készül Isten, amelynek során az ott élő nagy népeket letaszítja, és az Ő népét felemeli. Ugyanezt fogja tenni Isten az evilág fejedelmével is, akinek a napjai meg vannak számlálva.

ISTEN RÖVIDESEN ÁT FOGJA ÍRNI AZ EMBERISÉG TÖRTÉNELMÉT, AMINEK KÖVETKEZTÉBEN AZ Ő EREDETI TERVÉHEZ HASONLÓ ÁLLAPOT FOG LÉTREJÖNNI.

Az ördögnek is vannak felkentjei, akik óriásoknak számítanak abban az értelemben, hogy emberek tömegének viselkedését, céljait, terveit irányítják, és egységes világrend kialakításán dolgoznak. Ebben a világrendben az Egyház egy ellenséges erő lesz, hiszen nem akar ennek a világrendnek része lenni. Ezért fontos megőrizni a szabadságunkat a világ szellemével szemben. Szükséges ez, mert az Ige szerint csak így lehetünk képesek választani jó és rossz között.

A szóban forgó történetben csak Káleb és Józsué volt az, aki az Ige szerint ítélte meg a helyzetet, a többiek viszont a láthatók alapján. Nekünk is a két kém hozzáállását érdemes követnünk arra alapozva, hogy nagyobb az, Aki velünk van, mint aki ellenünk, és többen vannak velünk, mint ellenünk. Isten terve az, hogy nekünk adja azt a földet, amit a lábunk érint. Azt akarja, hogy a Földön mi legyünk az Ő küldöttei, uralkodjunk az Ő akarata szerint, noha az ördög hatezer éve ezzel szemben végez felforgató tevékenységet.

JÖN VISZONT A HETEDIK ÉVEZRED, AMIKOR AZ EMBER FOG URALKODNI A FÖLDÖN, MIVEL AZT ISTEN NEM AZ ELLENSÉGÉNEK KÉSZÍTETTE, HANEM AZ EMBER SZÁMÁRA.

Jézus Krisztus azért jött el emberként a Földre, hogy emberi mivoltában győzze le a Sátánt, hirdesse és elhozza a Földre Isten Országát. Ebben a küzdelemben nekünk is döntenünk kell, hogy melyik oldalon akarunk állni. Vigyáznunk kell, hogy a világ ne tudja beakasztani a horgot a szellemünkbe, és ne tudjon elválasztani minket Isten tervétől. Fokozatosan történik ez, és éppen ez a nagy veszélye, mert elaltathatja az ember éberségét.

Isten a népét nappal felhőoszlopban, éjjel tűzoszloppal vezette a pusztában. Törekedjünk arra, hogy az az erő legyen nálunk a középpontban, amiből reménységet tudunk nyerni. Ez pedig csakis Istentől nyerhető, a világból nem! Józsué és Káleb már az Ígéret Földjére lépés előtt biztos volt abban, hogy győzni fognak. Tudták, hogy ha az Úrnak kedve telik bennük, akkor sikeresek lesznek. Ennek feltétele pedig az, hogy ne lázongjanak az Úr ellen és ne féljenek a jövőtől. Ránk is ez vonatkozik. Nincs könnyebb út, ne akarjuk megspórolni a próbákat!


„Ha az Úrnak kedve telik bennünk, akkor bevisz minket arra a földre, és nekünk adja azt, mely tejjel és mézzel folyó föld.
Csakhogy ne lázongjatok az Úr ellen, se ne féljetek annak a földnek népétől; mert ők nekünk csak olyanok, mint a kenyér; eltávozott tőlük az ő oltalmuk, de az Úr velünk van: ne féljetek tőlük!”


ÚGY ÉRDEMES HOZZÁÁLLNI A KÜZDELEMHEZ, HOGY ISTEN GYŐZELEMRE AKARJA VEZETNI A NÉPÉT. ERŐSÍTSÜK MEG MAGUNKAT ABBAN A REMÉNYSÉGBEN, HOGY BÁRMIT HOZZON IS A JÖVŐ, ISTEN JÓT KÉSZÍT AZ Ő NÉPE SZÁMÁRA.

Isten egyszer már odaadta értünk a legdrágábbat, a Fiát, ezért bízhatunk abban, hogy mindent meg akar nekünk adni, amire szükségünk van. Célegyenest törjünk előre a jutalmunkért, és ragadjuk meg Isten ígéreteit!

Elhangzott igék:

  • Mózes IV. könyve 13:18-14:9
  • Zsoltárok könyve 20:1-10

Hrabovszki György jegyzete