Dr. Hack Péter: Soha ne add fel, mert az Úr fogja a kezedet!

Dr. Hack Péter: Soha ne add fel, mert az Úr fogja a kezedet!

DR. HACK PÉTER 2020.04.26-I RENDHAGYÓ, OTTHONI PRÉDIKÁCIÓJÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA

Jézus Krisztus arra buzdít bennünket, hogy mindhalálig legyünk hűségesek. A Jelenések könyvében mind a hét gyülekezetnek azt ígérte, hogy jutalmat ad a győzteseknek.

Nagy megpróbáltatások között is ki kell tartani. A megpróbáltatásokat okozhatják olyan személyek, akik a Sátán zsinagógájához tartoznak; akik nem zsidók, hanem csak azt hazudják magukról, de nem azok. Akik ellenséges magatartással viseltetnek az Egyház felé, azok azt híresztelték, hogy a  gyülekezetek számára a járvány végzetes is lehet, anyagi és szellemi szinten egyaránt. Örömmel állapíthatjuk meg azonban, hogy ez nem így történt. Nem csökkent az istentiszteletek látogatottsága, nem ment tönkre a gyülekezet.

Az Ige nem tagadja, hogy lesznek megpróbáltatások, de ígéret van a gyülekezetek számára írt összes levélben a győztesek számára. A győzelemhez megfelelő hozzáállás kell. Először is fontos odahajtani a fület az Ige hallgatására. Jézus felhívja a figyelmet arra, hogy „akinek van füle a hallásra, hallja, hogy mit mond a Szent Lélek a gyülekezeteknek.” Erre minden nap van lehetőségünk, és ezért éljünk a lehetőséggel! A hallás nyit utat a győzelemhez.

A hallás tekintetében viszont legyünk szelektívek, azaz ne legyünk ezen a téren „mindenevők”. A túl sok információ megnehezíti a döntések meghozatalát. Nem minden asztalról, nem minden konyháról kell enni a szellemi táplálékot sem. Nem kell az interneten tanításokat keresgélni. Sokan felbukkannak Bibliával a kezükben az interneten és valahány követőjüknek beszélnek, de nem ismerjük, hogy kik ők. Én már több, mint harminc éve eldöntöttem, kit hallgatok és ki a pásztorom. Döntően ezeknek a tanításoknak köszönhetem, hogy a pályám, az életem és családom jó irányba alakult.

VANNAK A GYÜLEKEZETEN BELÜL TANÍTÁSOK, BŐSÉGES SZELLEMI ELEDEL ÁLL RENDELKEZÉSÜNKRE. AZ FOGJA ELDÖNTENI, HOGY GYŐZTES LESZEL-E, HOGY MIT HALLGATSZ.

Nem mindenki lesz győztes. Hallás, és a parancsolatok megcselekvése, ez a győzelem útja. A győztesekről Jézus Krisztus vallást tesz az Atya előtt. Az Egyház Jézus Krisztus menyasszonya. Ez a kapcsolat egy szövetség, ami csak akkor maradhat fenn, ha mindkét fél hűséges marad. A mi célunk, hogy hűségünk jutalmaként Jézus Krisztus bemutasson minket az Atyának.

A jelenlegi időszak alkalmas az önvizsgálatra. Aki most bármiben elbukott, tudnia kell, hogy az ő számára is van bűnbocsánat. Nincs még vége a csatának! Mindig a végeredmény a fontos, tartsál ki!

Amit sikerült elérni, azt őrizzük meg! „Tartsd meg, ami nálad van, hogy senki el ne vegye a te koronádat!” A korona az a győzelmi koszorú, a jutalom.

Az ördög nem akarja, hogy megmaradjanak az elért eredményeink, hanem el akarja azokat lopni. A hit nemes harcát Pál apostol futáshoz hasonlítja. Sok ember nem szeret futni, mert azt monotonnak tartja. Igaz, de a küzdelem mindig monoton. A világ ma azonnali megoldásokat kínál, de ennek ellene kell állni. Nekünk tudnunk kell, hogy a futásunk során nem vagyunk egyedül, hiszen az Úr fogja a jobb kezünket. Hiába súgja az ördög, hogy add fel, mondván, hogy neked már úgyis mindegy, de Isten épp az ellenkezőjét mondja: ne add fel soha! Jézus Krisztus olyan küzdelemben volt, hogy vért izzadt a Gecsemáné kertben. Ő hasonlóvá lett hozzánk, kivéve a bűnt. Isten tudja azt, hogy mennyit vagyunk képesek elhordozni.

A GYŐZTESEK TARTÓOSZLOPOKKÁ LESZNEK, AKIK TERHEKET KÉPESEK HORDOZNI.

Hihetünk abban, hogy e korszak lezárulta után új ébredés jöhet. Azok a gyülekezetek lesznek sikeresek, ahol sok teherhordásra képes oszlop lesz. A gyülekezetben most is sok oszlop van, akik terheket hordoznak, és aktívan kiveszik a részüket a közbenjárásból.

Jézust földi szolgálata során sok megpróbáltatás érte. Elutasították, kivetették, többször is meg akarták ölni. Kivégzése előtt a tanítványok mindannyian elhagyták Őt. Mi ennél sokkal jobb helyzetben vagyunk: sokan vannak velünk, és a Szent Szellem is segít bennünket. Aki meghátrál, abban nem gyönyörködik az Úr lelke. Tegyük a kezünket az eke szarvára, és ne hátráljunk meg!


Ímé eljövök hamar: tartsd meg ami nálad van, hogy senki el ne vegye a te koronádat. Aki győz, oszloppá teszem azt az én Istenemnek templomában, és többé onnét ki nem jő; és felírom ő reá az én Istenemnek nevét, és az én Istenem városának nevét, az új Jeruzsálemét, amely az égből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet. Akinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek.


ELHANGZOTT IGÉK:

  • Jelenések könyve 2:8-11, 2:7, 2:17, 2:26:29, 3:5-6, 3:11-13, 2:20-22

Hrabovszki György jegyzete