Dr. Hack Péter: Reménytelennek látszó helyzetben kiáltsunk az Úrhoz!

Dr. Hack Péter: Reménytelennek látszó helyzetben kiáltsunk az Úrhoz!

Dr. Hack Péter 2020.01.12-i prédikációjának összefoglalója

Jézus Krisztus Mennybe menetele után az apostolok által folytatódott a csodák sorozata. Nagyszerű és győzelmes időszak volt ez, de önmagában nem volt képes megakadályozni az üldözést. Erről maga Jézus beszélt a tanítványoknak földi szolgálata során: ha Őt üldözték, a tanítványokat is fogják üldözni. Ma is van üldözés, sőt a világnak a nagyobb részén van, mint ahol nincsen. Nem lehetünk közömbösek az üldözött testvéreink szenvedései iránt. Sok országban az életük van veszélyben azoknak, akik vállalják a hitüket Jézus Krisztusban.

NE LEGYENEK ILLÚZIÓINK: AZ ÜLDÖZÉS MÉRTÉKE INKÁBB CSAK NÖVEKEDNI FOG, MINT CSÖKKENNI. MÉGIS VÁLLALNUNK KELL A HITÜNKET, ÉS HIRDETNI AZ EVANGÉLIUMOT, HISZEN EZ AZ EGYETLEN ÚT AZ ÜDVÖSSÉGBE.

István és Jakab is mártírhalált halt a hite miatt, és az Igéből az is látható, hogy vannak olyan vezetők, akik a keresztények gyilkolása által kívánnak politikai tőkét kovácsolni, ahogyan azt Heródes tette, miután figyelte a reagálásokat Jakab kivégeztetése után. Péter apostol kivételes próbába került. Azt őt szerető testvérek ekkor ostromolni kezdték a Mennyet, hogy szabadulást szerezzenek Péternek, és Isten ezúttal is meghallgatta azokat, akik az Ő Nevét segítségül hívták. Hasonló helyzetben volt Saulus Damaszkuszban, és akkor is szabadulást adott Isten, de más módon. Sőt, Pált akkor is megszabadította Isten, amikor több, mint negyvenen átok alatt esküdtek meg, hogy nem esznek és nem isznak addig, amíg őt meg nem ölik. Ezekből a történetekből látható, hogy van olyan eset, amikor valaki minden tőle telhetőt megtesz, mégis bajba kerül, és önerőből nem tud megszabadulni.

MIT LEHET ILYEN NEHÉZ HELYZETEKBEN TENNI? AZ ÚRHOZ KELL KIÁLTANI! FÉLRE KELL TENNI A KEVÉLYSÉGET, ÉS SEGÍTSÉGET KELL KÉRNI.

Jó, ha vannak mindenkinek olyan barátai, akik nehéz helyzetben közbenjárnak az érdekében. Az ősegyházat tekintve kiderült, hogy a hatóságok terve kontraproduktív lett, mivel a mártírok kivégzése nemhogy visszatartotta volna az evangélium terjedését, hanem felgyorsította azt. Péter esetében látható, hogy azért mentette meg őt Isten, mert neki volt még feladata a Földön.

Nem jó, ha valaki nem tud őszinte lenni. Ez kevélység, ami abban is megakadályozza az ilyen embert, hogy közbenjáró legyen másokért, hiszen ehhez az kellene, hogy meginduljon a másik helyzetén, de ez éppen a kevélysége miatt nem történhet meg. Márpedig bárki kerülhet olyan helyzetbe, amiből természetes szinten nincsen kimenekülés. Ilyenkor fontos betölteni azt az Igét, hogy egymás terhét hordozzuk. Ez nemcsak az apostolok idejében működött, hanem ma is működik.

A bírák korában megtörtént, hogy nyolc éves elnyomás nehezedett Izrael népére a bűnei miatt. Ez az időszak folytatódott volna, ha nem kiáltottak volna Istenhez, de mivel megtették, ezért az Úr szabadítót támasztott nekik. Később újra vétkeztek, de ekkor ismét az Úrhoz kiáltottak, és ismét elnyerték a szabadulást Debóra és Bárák által. Gedeonnál egy angyal is bekapcsolódott a történetbe, de ezt nem kell feltétlenül várnunk; Isten kezét mi nem köthetjük meg.

LÉNYEG, HOGY LEHETETLENNEK LÁTSZÓ HELYZETBEN AZ IMA LEGYEN AZ ELSŐ, AMIRE JÖHET TERMÉSZETES SZINTEN SEGÍTSÉG, VAGY TERMÉSZETFÖLÖTTI SZINTEN.

Jó, ha egy keresztény el tud oda jutni, hogy mindig képes legyen segítséget kérni, és akkor nem áll elő olyan helyzet, hogy az élete más, mint amilyennek mutatja kifelé. Keresztény ember nem lehet boldogtalan; ha boldogtalan, akkor segítségre szorul, de rejtegeti a dolgait.

Abija király serege is elveszettnek tűnt katonai szempontból, hiszen kétszeres túlerővel szemben  kellett harcolniuk, ráadásul bekerítve. Ebben a helyzetben az Úrhoz kiáltottak, és szabadulást nyertek. Ez még az Isten ellen lázadókra is igaz, ha megtérnek, és segítségül hívják az Úr Nevét.

GYAKOROLJUK TEHÁT ISTEN SEGÍTSÉGÉBE VETETT HITÜNKET! NEM BIZTOS, HOGY EGYIK PILLANATRÓL A MÁSIKRA MEGTÖRTÉNIK A SZABADULÁS, DE RAGASZKODJUNK AHHOZ, HOGY AZ ÚRTÓL KAPJUK A MEGOLDÁST, AKÁR TERMÉSZETES SZINTEN, AKÁR ANGYALOK ÚTJÁN.

Olyan célokért nem érdemes imádkozni, amelyek ellentétesek a Bibliában kijelentett igazságokkal; azért viszont igen, hogy a világra váró súlyos csapások minél később következzenek be, így még sokan megszülethessenek, és minél többen megtérhessenek és megmenekülhessenek. Isten számára nem közömbösek a mi gondjaink! A megoldásnak viszont feltétele az, hogy a bajban lévő személy képes legyen megalázni magát Isten hatalmas keze alatt.

A MI ISTENÜNK IMAMEGHALLGATÓ. TUDNUNK KELL, HOGY AZ IMA A TERMÉSZETFÖLÖTTIT HOZZA BE A TERMÉSZETESBE.

Elhangzott igék:

  • Apostolok cselekedetei 12:1-17, 9:22-26, 23:12-25
  • Bírák könyve 3:7-11, 4:1-9, 6:1, 6-12
  • Krónikák II. könyve 13:3, 13-19
  • Zsoltárok könyve 107:1-43
  • Péter apostol I. levele 5:6-7

Hrabovszki György jegyzete