Dr. Hack Péter: Őrizzük meg az Istennel való békességünket!

Hack Péter: Jézabel szelleme ellen csak a kenet erejével védekezhetünk

Dr. Hack Péter 2022.07.31-i prédikációjának összefoglalója

A megbékélésre és a megtartatásra óriási szükségünk van. Ma olyan helyzet állt elő, aminek következtében felkészületlenül állunk a jelenlegi körülmények előtt. Tudnunk kell, hogy bármilyen ambíció csak Isten kegyelméből valósulhat meg. Ne aggodalommal nézzünk a jövő elé. Lehet tervezni, de minden tervet le kell tenni Isten elé. Ami az Úrtól van, az meglesz! Őbenne bízhatunk, mert Ő nem embernek fia, hogy hazudjon. Amit Isten kezébe helyezel, a miatt nem kell aggódnod.

ELSŐ LÉPÉS AZ, HOGY ISTENNEL BÉKÜLJÖN MEG AZ EMBER. NE DŐLJÜNK BE AZ ÖRDÖG TRÜKKJÉNEK, MERT ISTEN NEM AKAR MINKET JÓTÓL MEGFOSZTANI. SŐT, ÉPPEN AZT AKARJA, HOGY HITTEL FOGADJUK EL A JÓT MÁR AKKOR, AMIKOR AZ MÉG CSAK AZ ÍGÉRET SZINTJÉN VAN MEG.

A mi Istenünk gondviselő, gyógyító, és azt tudjuk, hogy a kegyelme nélkül nem tudnánk életben maradni. Sokszor nagyon jó, hogy nem látjuk, mi zajlik körülöttünk.

A megtérés nem zárul le a megtérő ima elmondásával, mivel ez csupán a rajt, nem pedig a cél. Isten a sértett fél az emberiséggel kapcsolatban, mégis Ő tette meg az első lépést a békesség érdekében. Nagyon nagy a földi életünk célja. Isten már a földi létezésünk során is sok mindenben segít; sokat ad. Az igazi tét mégis az, hogy a földi életünk lezárulása után mi lesz velünk. A cél az üdvösség elnyerése.

RENDSZERESEN VIZSGÁLNI KELL AZT, HOGY EGY-EGY TETTÜNKKEL, DÖNTÉSÜNKKEL KÖZELEBB KERÜLTÜNK-E ISTENHEZ.

Folyamatosan vizsgálnunk kell, hogy megmaradt-e a békességünk Istennel. Megmaradt-e a „salom”, ami több, mint a békesség, mert (a héberben) a béke jelent egészséget, épséget, barátságot – így a békesség öröm is, amit meg is lehet osztani másokkal. Jó tele lenni békességgel, mert akkor azt tudod megosztani a környezetedben lévőkkel, ezért kell törekedni arra, hogy meg is maradjunk a békességben.

A BÉKESSÉG MEGŐRIZHETŐ, HA AZ EGYIK FÉL NEM AKAR HARCOLNI. EZ NEM PSZICHOLÓGIAI KÉPESSÉG, HANEM OLYAN VALAMI, AMIT ISTENTŐL AJÁNDÉKBA KAPUNK.

Jelenti azt a képességet, hogy fölé tudunk emelkedni a körülményeken, és képesek vagyunk felháborodás nélkül elviselni azt, amin akár fel is háborodhatnánk. Isten sokkal nagyobb dolgok miatt is megbocsátott, mint amiken mi éppen felháborodni akarunk. Hitben járó embernek Isten segít, hogy ez esetben is megmaradhasson a békességben, így a kegyelemben is benne tudjon maradni. Ez azt jelenti, hogy megmaradhatunk jó reménységben.

A HÍVŐ EMBER KÉPES A REALITÁSOKHOZ MÉRNI AZ IGÉNYEIT. AMIRE VALÓBAN SZÜKSÉGÜNK VAN, ARRA ISTEN MINDIG KIRENDELI AZ ARRA VALÓ PÉNZT AZÉRT, MERT BÉKESSÉGBEN VAGYUNK VELE.

Nem veszi el mástól, hanem a sajátjából ad. A hívő ember az Ige ismeretében nevetheti a drágaságot, de ezt célszerű szerényen, nem a világiakat provokálva tenni. Ez esetben dicsekedhetünk az Isten dicsőségének reménységében. Még a szorongattatásunkkal is dicsekedhetünk, hiszen ez által a körülmények számunkra jó irányban változhatnak meg. Van úgy, hogy kényszer hozza létre a döntésünket, de akkor is kell Isten számára jeleznünk, hogy nem a körülményekben bízunk, hanem Őbenne.

Sok ember nagy összeget költ arra szabadsága alatt, hogy szellemi állapotát rosszabb helyzetbe juttassa, mint amilyenben az előtte volt.

JOBB KITARTÓNAK LENNI, MERT A KITARTÁS KIPRÓBÁLTSÁGOT EREDMÉNYEZ. VANNAK OLYAN ÉLETHELYZETEK, AMELYEKBEN NEM MINDEGY, HOGY KIVEL VAGYUNK ÖSSZEKÖTVE. A KIPRÓBÁLT EMBEREK ÉLETE NEM A GAZDASÁGI KÖRNYEZETTŐL FÜGG, HANEM A BÉKESSÉGE AZ, AMI AZ ÉLETÉRZÉSÉT MEGHATÁROZZA.

Akik jól használták ki az utóbbi két évet, azok ma jobb állapotban vannak, mint előtte. A reménységtől indulunk, de a próbák segítenek a megerősödésben. A reménység nem szégyenít meg, mivel Isten szeretete kiöntetett a szívünkbe Szent Szellem által. Isten a szeretetét abban mutatta meg, hogy amikor még bűnösök voltunk, Krisztus értünk meghalt. Krisztus nem azért halt meg, mert olyan jó emberek voltunk, hanem tudta, hogy Nélküle nem menekülhettünk volna meg.


Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által.”


NE HAGYJUK, HOGY AZ ÖRDÖG RÁVEGYEN MINKET ARRA, HOGY ÚJRA ISTEN ELLENSÉGEI LEGYÜNK, HANEM BECSÜLJÜK MEG ISTEN KEGYELMÉT, ERŐSÖDJÜNK MEG A BÉKESSÉGBEN.

Akiben Isten békessége van, az kisugározza azt, és képes mindig úrrá lenni a káoszon. Így egyre inkább vonzó lesz az életünk a kívülállók számára, mert kiárad Isten békessége tőlünk. Isten arra szeretne használni minket, hogy bevonzzuk az embereket az Ő Országába.

AZ ELHANGZOTT IGÉK:

  • Róma levél 5:1-11

Hrabovszki György jegyzete