Dr. Hack Péter: Nem lát halált, aki átadja az életét Jézus Krisztusnak

Kik az okos szüzek? - Dr. Hack Péter

Dr. Hack Péter 2022.03.20-i prédikációjának összefoglalója

Jézus főpapi imájában könyörgött Önmagáért, és azokért, akik Őbenne hisznek, illetve hinni fognak. Az Ige az igazság. Jézus imájában elmondta, hogy a világ nem ismeri az Atyát, hanem csak Ő ismeri, és azok, akiknek Ő kijelenti az Atyát. A valóságot az ember csak Isten Igéje által képes megismerni, noha sok más módon is törekedtek erre az emberek a történelem során. A tudományok is csak korlátozottan képesek megismerni a valóságot, mivel az korlátoknak van alávetve. Ezért az Igén kívüli lehetőségek tanulmányozása során mindig meg kell hagynunk a tévedés lehetőségét.

A szomszéd országban zajló háborúval kapcsolatban is nagyon óvatosan kell állást foglalnunk. Ennél több is állítható, mégpedig az, hogy a közvetlen környezetünket sem vagyunk képesek pontosan megismerni. Még saját magunk megismerése sem lehet teljes, hiszen gyakran előfordul mindenkivel, hogy nem reálisan látja saját képességeit.

AMIKOR JÉZUS KRISZTUSSAL, A TESTTÉ LETT IGÉVEL TALÁLKOZUNK, AKKOR SZEMBESÜLÜNK LEGINKÁBB A MEGISMERÉS HIÁNYOSSÁGAIVAL.

Ezért mondja a Biblia, hogy nézzünk bele az igazság tükrébe, és akkor tudunk jobb eredményre jutni önmagunk megismerésében. Az Istent szeretők ezt bátran megteszik, és válaszul Isten mindent a javukra fordít. Isten mindent megtesz annak érdekében, hogy mi megismerjük Őt. Ennek érdekében folyamatosan küldött prófétákat, és szólt rajtuk keresztül, az utolsó időkben pedig a Fián keresztül is szólt.

IZGALOMMAL TÖLTHETI EL AZ EMBEREKET AZ, HOGY KÖZEL VAN AZ ÚR VISSZAJÖVETELE, NOHA A PONTOS IDŐPONTOT NEM TUDHATJUK. JÉZUS ARRÓL BESZÉLT, HOGY AZ EMBERISÉG TÖRTÉNETÉNEK LEGNAGYOBB TÉTJE AZ ÉLET-HALÁL KÉRDÉSE.

Ne legyünk hát háborúpártiak! Nem jó örülni a gonoszok pusztulásának sem, hiszen nem is állíthatjuk biztosan senkiről, hogy ő gonosz. Isten eredeti tervében nem volt sem halál, sem szenvedés, sem pusztulás, hanem azt akarta Isten, hogy édeni állapotok legyenek a Földön. Ésaiás próféta által tudjuk, hogy lesz helyreállítás, és már nem fog nép népre kardot emelni, és eltűnik a fájdalom és a halál.

Jézus a boldogmondások között azt is említette, hogy boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Leginkább a halállal kapcsolatban van szükség a vigasztalásra. Óriási tétje van a földi pályafutásunknak; az, hogy vajon annak vége után az örökkévalóság lesz-e a folytatás. Gyászol az ember akkor is, ha az elköltöző személy jó helyre kerül, mert nekünk hiányzik a személye. Imádkoznunk kell annak érdekében, hogy minél kevesebb ember haljon meg úgy, hogy nem örö élettel lépett át az örökkévalóságba.

JELENLEG ISTEN DICSŐSÉGE NAGYON KORLÁTOZOTTAN LÁTHATÓ A FÖLDÖN, MIVEL A NARRATÍVÁT A GONOSZ HATÁROZZA MEG. ISTEN FIÁNAK MEGJELENÉSÉVEL A CÉL AZ VOLT, HOGY FELVILLANTSA AZ EMBEREK SZÁMÁRA ISTEN DICSŐSÉGÉT.

A testek felett is van hatalma Istennek, azaz akadályokkal szemben is tudja érvényesíteni az akaratát. Jézus a főpapi imájában az emberek három csoportjáról beszélt. Egyik csoport a világ, akik nem adják át életüket Jézus Krisztusnak; nem ehhez, hanem a másik kettőhöz jó tartozni. Ezek közül egyik a tanítványok, másik pedig azok, akik majd az ő beszédükre hinni fognak.

JÉZUS AZT MONDTA, HOGY AKI ÁTADJA NEKI AZ ÉLETÉT, AZAZ ENGEDI, HOGY AZ EGÉSZ LÉNYE FELETT URALMAT GYAKOROLJON, AZ NEM FOG HALÁLT LÁTNI. EZ NEM AZT JELENTI, HOGY ITT A FÖLDÖN FOG ÖRÖKKÉ ÉLNI, HANEM AZT, HOGY FÖLDI PÁLYAFUTÁSA VÉGÉN NEM A HALÁL ANGYALA FOG ÉRTE JÖNNI.

Ezért a jövővel kapcsolatban nem félelem, hanem bizalom van bennünk, mert átadtuk az életünket az Úrnak. Ettől kezdve az ambícióinkat is alárendeljük Isten akaratának, és csak azt várjuk, hogy használjon minket, elsősorban az életadás területén. Óriási kiváltság az, hogy az élő Isten munkatársai lehetünk! Hallgassuk hát még az eddigieknél is aktívabban Isten Beszédét és cselekedjük is meg azt!

AZ ELHANGZOTT IGÉK:

  • János evangéliuma 17:1-26
  • Prédikátor könyve 7:1-8

Hrabovszki György jegyzete