Dr. Hack Péter: Ne szabjátok magatokat e világhoz!

Dr. Hack Péter: Ne szabjátok magatokat e világhoz!

Dr. Hack Péter 2020.03.01-i prédikációjának összefoglalója

A Szent Szellem arra buzdít minket, hogy szánjuk oda az életünket Istennek, Aki nem önmegvalósításra hívott el bennünket, hanem arra, hogy az Ő akaratát teljesítsük: hirdessük az evangéliumot. Ahhoz, hogy Ő jól tudjon minket használni, szükséges, hogy a keresztények ne úgy éljenek és gondolkodjanak, mint a világ. Az utolsó időkben Isten még egyszer  megrázza a Földet és az Eget. Ma az emberek egyre magabiztosabbá válnak, és ez veszélyes folyamat, hiszen Jeremiás próféta által Isten átkozottnak nevezi azokat, akik testben bíznak. A felkészülés időszakában élünk, amikor is különösen fontos, hogy ne szabjuk magunkat a világhoz, azaz az életünket ne a világ „szabásmintájához” igazítsuk.

MEG KELL ÚJÍTANUNK A GONDOLKODÁSUNKAT, MERT ENÉLKÜL  ELHOMÁLYOSULHAT ELŐTTÜNK ISTEN KEDVESSÉGE, JÓSÁGA ÉS  TÖKÉLETESSÉGE.

Amikor a Sátán megkísértette az első emberpárt, azzal kezdte áldatlan tevékenységét, hogy rögtön gyanúba hozta Istent, mondván, hogy Ő valami jótól akarja őket megfosztani. Pedig Isten éppen azzal szólította meg Ádámékat, hogy a kertnek minden fájáról bátran ehetnek. Az ördög viszont ezt is rossz színben tüntette föl, azt sugallva, hogy nem jó bízni Isten objektív törvényeiben, hanem csak önmagunkban, hiszen Isten akarata nem tűnik jónak, kedvesnek és tökéletesnek. Éva az ellensége tevékenységének hatására éppen ellenkezőleg látta a valóságot, mint amilyennek azt Isten mutatta. Az embert mindig csak kevés választja el attól, hogy a gondolata cselekedetté váljon. Csak egy lehetőség van a menekülésre: az, hogy az ember megváltoztatja a gondolkodását az igazság alapján, ami Isten beszéde.

Dr. Hack Péter: Ne szabjátok magatokat e világhoz!

A Szent Szellem arra buzdít minket, hogy szánjuk oda az életünket Istennek

Ma nagy változások vannak a világban; olyan események zajlanak, amelyek nem voltak kiszámíthatóak az eddigi történések alapján. Észre kell venni a realitásokat. Hiszünk abban, hogy a nagy nyomorúság az elragadtatás után fog csak bekövetkezni, de a Biblia arról is tudósít, hogy Isten még egyszer megrázza a Földet. Bölcsen kell kialakítani a prioritásokat, hogy ne kerüljünk öncsalásba.

FIGYELJÜNK A PRÓFÉCIÁKRA, ÉS KÜLÖNÖSEN AZ IZRAELLEL KAPCSOLATOS ESEMÉNYEKRE, MERT AZ ISTEN IDŐJELZŐJE.

Jézus azt mondta, hogy nincs Istenen kívüli jó. Ezért tartsuk meg a parancsolatokat, és akkor jól lesz dolgunk. Amikor Isten megrázza a világot, akkor az emberek között könnyen pánik tör ki. Nagyon nem mindegy, hogy ebben a helyzetben a Jóval milyen a kapcsolata egy adott személynek. Nekünk a megmenekülés útját kell hirdetnünk. A bajokat, nehézségeket – járványok, migránsválság, háborús helyzet – nem Isten hozza létre, hanem az ördög. Isten szeretete viszont – aminek van szélessége, hosszúsága, mélysége, magassága – teljesen körülveszi az Őt szeretőket.

ISTEN JÓVOLTÁNAK BUBORÉKJÁBAN VAGYUNK BENNE, A JÓSÁG KARANTÉNJÁBAN. AMÍG SIKERÜL BENNE MARADNI EBBEN, ADDIG BÁRMERRE FORDULVA JÓT TALÁLUNK.

A Szentírás a meg nem tért emberek jellemzését pontosan megadja, és azt is, hogy ez a kép az Isten szeretetével történt találkozás által változott meg. Ma a világ hírei természetes szinten nem sok optimizmusra adnak okot, így különösen fontos a Megtartóhoz fordulni. Megtartásra nagy szükség van a megrázkódtatások idején. Arról kell beszélnünk az embereknek, hogy van megtartó Isten. Ragadjuk meg hát az Ő kezét, az Ő szeretetét, Aki eltörölte a halált, Akiben van a mi reménységünk. Ő meg akar tartani minket a halhatatlanság számára. Növekednünk kell a kegyelemben, és a megtartó Úr Jézus Krisztus megismerésében. Ennek az ismeretnek a növekedése során a hitünk is növekedni fog.

JÓ IDŐSZAK UTÁN JÖHET ELLENTÁMADÁS. ILYENKOR AZ ÚRBAN BÍZVA LEHET MEGMENEKÜLNI.

Ez történt Péterrel, aki – nem sokkal a kenyérszaporítás csodája után –, nyiladozó hittel kilépett a hajóból a viharos tengeren. Akkor kezdődött a baj, amikor nem Jézus szavára figyelt: „Jövel!”, hanem a hullámokra. A történetből azt is láthatjuk, hogy aki segítségül hívja az Úr Nevét, az megtartatik. Jézus Krisztus mindig megtartja azokat, akik Őt szeretik és bíznak Benne.

Sose engedjük át a gondolkodásunkat a világnak! Nem saját erőnkben, tudásunkban kell bíznunk, hanem a megtartó Isten nagyságában, jóságában, hatalmában, szeretetében. Tartsuk meg a tudományt, amelyre az írott és a prédikált Ige által taníttattunk! Ekkor miénk lesz az az ígéret, hogy Isten megvigasztalja a szívünket és megerősít minket minden tudományban és jó cselekedetben.

Elhangzott igék:

 • Róma levél 12:1-2
 • Máté evangéliuma 19:16-17, 14:22-33
 • Efézusi levél 3:18-19
 • Titus levél 3:3-7
 • Apostolok cselekedetei 5:30-32
 • Filippi levél 3:20-21
 • Timótheushoz írt I. levél 1:1, 2:3-4, 4:10-11
 • Timótheushoz írt II. levél 1:8-11
 • Péter apostol II. levele 1:1, 1:11, 3:1-10, 3:17-18
 • Júdás levél 1:24-25
 • Thesszalonikai II. levél 2:15-17

(Fotók: Baji Blanka)

Hrabovszki György jegyzete