Dr. Hack Péter: A megváltozott világban már a túlélés a cél

Dr. Hack Péter: A szeretet átalakítja az embert

Dr. Hack Péter 2023.11.12-i prédikációjának összefoglalója

Jézus egy kérdésre adott válaszként beszélt a tíz szűz példázatáról. Ez a kérdés az volt, hogy mi lesz a jele eljövetelének és a világkorszak végének. A kérdésben már szerepelnek állítások, amelyeket Jézus nem cáfolt. Ilyen állítás volt az is, hogy Jézus vissza fog jönni, és az is, hogy véget fog érni a jelenlegi világkorszak. Ekkor a tanítványok még nem töltekeztek be Szent Szellemmel, csak ismereteik voltak a Biblia alapján.

JÉZUS MINDKÉT JÖVŐBELI ESEMÉNYT MEGERŐSÍTETTE, ÉS ARRA HÍVTA FEL A TANÍTVÁNYOK FIGYELMÉT, HOGY NE A MÚLTRA, HANEM A JÖVŐRE NÉZZENEK, AZ Ő VISSZAJÖVETELÉRE LEGYENEK FELKÉSZÜLTEK.

Korábban elmondta nekik, hogy mik lesznek az utolsó idők jelei, megpróbáltatásai: világszerte háborúk, járványok, földrengések lesznek, és Jézus Krisztus evangéliuma fog hirdettetni az egész világon. Aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül. Ez az ígéret nem a világra vonatkozik, hanem az Egyházra.

Az ünnepeknek prófétai jelentőségük van. A tavaszi ünnepekhez kapcsolódó prófétai üzenetek már beteljesedtek, de az ősziek esetében erre még várakozni kell. Jézus a sátoros ünnep utolsó nagy napján hívta azokat, akik szomjaznak, jöjjenek Őhozzá, azzal az ígérettel, hogy ők megelégíttetnek.

Az idén az ünnep utolsó nagy napja október 7.-e volt, amikor ennek a teljes ellentéte történt. Az Izrael elleni borzalmas támadás könnyen lehet, hogy elindította az apokalipszis óráján a másodperc-mutatót. Emberileg megoldhatatlan a konfliktus.

Ma az utolsó időkben élünk. Eddig evangélium hirdetésének központi üzenete az volt, hogy aki szívből megtér, azt Isten felemeli, győztessé teszi, megszabadítja a bűn és a halál törvényéből. Ez ma is igaz, hogy aki elhagyja a bűneit, annak jobb esélye van jó életet élni, mint annak, aki nem tér meg.

OKTÓBER 7. ÓTA VISZONT MÁR NEM AZ A TÉT, HOGY MILYEN ÉLETE LESZ VALAKINEK, HANEM AZ, HOGY LESZ-E ÉLETE. A KÖVETKEZŐ IDŐSZAK A TÚLÉLÉSRŐL SZÓL.

Ma többen nyíltan kimondják, hogy meg akarják semmisíteni Izrael államot. Tudni kell mindenkinek, hogy az Izrael ellen irányuló gyűlölet nagyon hamar más emberek felé is fog irányulni. A keresztényeknek szellemi ellenállást kell tanúsítania a gyűlölettel szemben, akkor van esély a sikeres védekezésre.

A tíz szűz példázatát Jézus az utolsó időkről szóló kijelentései között mondta el a tanítványoknak. A szereplők nem a bűnösök, hanem az igazak. Az okos szüzek és a bolondok egyaránt tiszták, van lámpásuk és várják a Vőlegényt. Éjszaka mindannyian elalszanak. Ez a nehezen elhordozható szellemi konfliktust jelzi, ami miatt a tanítványok sem tudtak ébren maradni a Gecsemáné-kertben, amikor Jézus kérte őket, hogy virrasszanak vele. Mi legyünk éberek, vigyázzunk és imádkozzunk.

Ne altassanak el bennünket. Ne higgyünk mesékben. Aki családot alapít és gyermekeit Isten akarata szerint neveli, az az Ő akaratát teljesíti. Sajnos, ma már az óvodában el akarják rabolni a gyermekeinket. A genderlobbi nagyon erősen támad, aminek ellene kell állni, mert a nemi identitás nem elhatározás kérdése.

A tíz szűz példázatában az ötnek a története jól végződik. Amikor a kiáltás elhangzott, hogy érkezik a Vőlegény, a szüzek felébredtek, és rendbe hozták a lámpásaikat. Ennek több lépése is van. Első magának az edénynek a megtisztítása, ami annak szimbóluma, hogy a testünket tisztán kell tartani, mint a Szent Szellem templomát. Testünk nem a paráznaságnak rendeltetett, hanem az Úrnak. Ne legyen benne semmi olyan, ami miatt az olaj nem fér el az edényünkben, mert mást tárolunk benne. Ezután következik a kanóc megtisztítása, ami a szellemünk. A szellemünk karbantartása is fontos, mert a kanóc az, ami felszívja az olajat. A szellemünk kerül a Szent Szellemmel összeköttetésbe. Ekkor következik a meggyújtás, és ekkor világít a lámpánk.

IZRAELBEN MA SOKAN TÉRNEK VISSZA ATYÁIK ISTENÉHEZ. KORÁBBAN A NYUGATIAKHOZ AKARTAK HASONLÍTANI, DE EGYRE TÖBBEN RÁJÖNNEK, HOGY EZ HIBA VOLT. MOST SEGÍTSÉGÜL HÍVJÁK AZ ÚR NEVÉT, ÉS EZÉRT MEG FOGNAK TARTATNI.

Salamon éppen azért imádkozott, hogy ha népe hűtlen lesz Hozzá, de ha hozzá fordul, akkor Isten visszafogadja őket. Ő természetfeletti erővel már többször is megszabadította népét, és ma is képes erre, ezért egyre többen belátják, hogy nem jó önmagukban bízni, hanem Istentől van a megtartatás.

Ahogyan Izrael kezd visszatérni az Úrhoz, a kereszténységnek is szüksége van arra, hogy megtisztítsa a lámpásait. Hisszük, hogy a Biblia Isten Igéje. Abban meg van írva, hogy a lámpát rendbe kell hozni, de önmagunkat is, aminek módja, hogy oda kell menni az Igéhez, azaz engednünk kell, hogy Jézus Krisztus az Igéje által felkészítsen bennünket.

A VILÁGBAN KÁR KERESNI A MEGOLDÁST, MERT NINCSEN. AZ IGÉBEN TALÁLHATÓ A MEGOLDÁS, AMIT A MESSIÁS FOG ELHOZNI.

A hét gyülekezet részére adott intés átvétele után János apostol bepillantást nyert a mennyei dicsőségbe, majd pedig az eljövendő ítéletekről kapott kijelentést. Az az időszak olyan lesz, amikor nagy hatalmú emberek könyörögnek a szikláknak, hogy rejtsék el őket a Bárány haragjától.

Nekünk nem a Bárány haragját kell várnunk, mert a hívőknek jót készített Isten. Az életcélunk az legyen, hogy részt vegyünk a Bárány menyegzőjén! Az okos szüzek készen voltak, így részt vehettek a menyegzőn. A bolondok erről lemaradtak. Ne a világból vegyük az információkat, hanem Isten Igéjéből, mert ez adja a mi reménységünket.

Az elhangzott igék:

  • Máté evangéliuma 24:3, 24:13, 25:1-13, 26:36-46
  • Efézusi levél 5:25-27
  • Jelenések könyve 4:2-6, 5:6-14, 6:16, 19:6

Hrabovszki György jegyzete