Dr. Hack Péter: Légy türelmes!

Dr. Hack Péter: Légy türelmes!

Dr. Hack Péter 2021.03.21-i prédikációjának összefoglalója

Minden hívőnek vigyáznia kell magára, mert a törvénytelenek tévelygése félrevezetheti őket. Péter apostol prófétál arról, hogy türelemmel kell várnunk az Úr visszajövetelét. Az utolsó időkben az evilág fejedelmének tevékenysége arra is irányul, hogy az emberek türelme, várakozásra vonatkozó képessége meggyengüljön. Az anyagi jólét nagyon is segíti az ezirányú törekvését, hiszen ma semmire sem kell várni, mert az üzletekben minden azonnal megvásárolható. A várakozás képessége szükséges a házasságra készülők esetében is, mivel az a bibliai hozzáállás, ha házasságkötés előtt nem élnek a hívők szexuális életet, hanem várnak a házasságig.

AZOK A FIATALOK VESZÉLYBEN VANNAK, AKIK VILÁGI KÖRNYEZETBEN AZT TAPASZTALJÁK, HOGY SZIMPATIKUSNAK, KEDVESNEK  MUTATKOZNAK OLYANOK IS, AKIK A BIBLIA MINŐSÍTÉSE SZERINT TÖRVÉNYTELEN ÉLETET ÉLNEK.

Ilyen esetben megtörténhet, hogy a fiatal kibillen a saját szilárd meggyőződéséből. Az internetnek is szerepe van ebben, ami szinte elszívó tölcsérként veszi körül őt. A gyorsuló világban minden azonnal, instant módon kell az embereknek, várakozás nélkül. Istennek viszont nem ez az akarata, hanem az, hogy várakozzunk, és miközben ezt tesszük, elmélkedhetünk arról, hogy valóban jó-e az nekünk, amire várakozunk. Várakozás közben növekedhetünk a kegyelemben és Jézus Krisztus megismerésében, és így képesek leszünk Isten tökéletes akaratát megtalálni és elfogadni. Maradjunk hát türelmesek és bizakodók. Isten tanít minket várakozni!

AZÉRT KELL VÁRNI, MERT GYAKRAN MÉG NEM KÉSZ AZ EMBER AZ ÁLDÁS ÁTVÉTELÉRE. A MINKET SZERETŐ ÉS JÓ ISTEN PONTOSAN TUDJA, DE LEHET, HOGY EZT MI MAGUNK NEM TUDJUK.

Jézus Krisztus azoknak fog másodszor megjelenni, akik Őt várják. Mózes várakozása alatt szíve erős lett, ami által látta a láthatatlant. Dávid is sokat várakozott a királyságra, hiszen felkenetése ifjú korában történt, és körülbelül harminc évesen lett király Júdában, és hét év múlva az egész Izraelen. Erőt és bátorságot merít az az ember, aki megtanul az Úrra várakozni. A földi életünkben minden áldást megelőz egy várakozási idő, de az ördög el akarja ettől téríteni a hívőket, akik ez által veszélyes helyzetbe kerülhetnek.

NE FOGADJUK EL A VILÁG ÁLTAL KÍNÁLT BŰNÖS JAVAKAT, MERT AZOKHOZ AZ ÖRÖK KÁRHOZAT KAPCSOLÓDIK.

A Biblia több helyen is tanít minket arra, hogy akik az Urat várják, öröklik a Földet. Érdemes ezt meggyőződésünkké tenni, aminek eszköze a megvallás. Ez által erősödik a hitünk; bátorságot és erőt nyerünk, és képesek leszünk türelmesen várni az Úr áldására, ami el fog jönni a megfelelő időben.

AZ ÚR KEZE NEM RÖVIDÜLT MEG, MINDEN HELYZETBEN VELÜNK VAN, SEGÍT ÉS VÉDELMEZ BENNÜNKET, CSAK VIGYÁZZUNK MAGUNKRA, NEHOGY A TÖRVÉNYTELENSÉG TÉVELYGÉSE FÉLREVEZESSEN.

A törvénytelenség (görögül atheszmosz) kifejezés Péter apostol levelében az isteni törvény, az ősi, természeti jog tagadását jelenti. Ez a tévelygés akar kibillenteni a szilárd meggyőződésünkből, amit ne hagyjunk!

Minél jobban ismerjük az Urat mint Szabadítót, annál inkább képesek leszünk türelmesen várni Őrá, Aki soha nem késik el.

AZ ELHANGZOTT IGÉK:

  • Péter apostol II. levele 3:8-18
  • Jakab apostol levele 5:7-8
  • Zsidó levél 9:28, 11:27
  • Zsoltárok könyve 27:14, 31:25, 33:20, 37:7, 130:5-8
  • Thesszalonikai I. levél 1:10
  • Jelenések könyve 22:17

Hrabovszki György jegyzete