Dr. Hack Péter: Légy szenvedélyes és térj meg!

Dr. Hack Péter: Jézabel szelleme és a hamis tanúk

Dr. Hack Péter 2020.08.16-i prédikációjának összefoglalója

A bibliai világkép nagyon eltér az evilági emberek világképétől. Ők úgy gondolják, hogy az emberiség örökké fog létezni. Cinikusan tekintenek a Jézus Krisztus visszajövetelével kapcsolatos ígéretre. A Jelenések könyvében a laodíceai gyülekezetnek kijelenti, hogy Ő már az ajtó előtt áll és zörget, amivel jelzi, hogy szeretne belépni valahová.

Evangelizálás során gyakran olvassuk fel ezt az igeszakaszt. Azt is tudni kell viszont, hogy ez nem csupán a megtérés előtt állókra vonatkozik. Ez az utolsó idők sajátossága. A korszak vége az este, a vacsoraidő.

Aki megnyitja az ajtót, ahhoz bemegy az Úr, és vele vacsorázik.

Az étkezés a közel-keleti kultúrában sokkal többet jelentett, mint amit ma jelent a mi életvitelünkben. A közös étkezés bensőséges közösséget teremtett, és gyakran közös étkezéssel erősítették meg a szövetségkötést.

A laodíciai emberek úgy élték meg a helyzetüket, hogy semmire sincs szükségük, mert gazdagok. Akkor nem jó, ha az embereknek megvan mindenük, ha Isten iránti igényüket is elnyomja a jólétük.

Isten szemében viszont az anyagi áldás nem cél, hanem eszköz. Ő akiket szeret, azokat neveli. Azt akarja megértetni velünk, hogy az az érték, ha Jézus Krisztus velünk vacsorázik, és közösséget vállal velünk.

Mindennek rendelt ideje van. A mai idő az Egyház megrázásának ideje, ami által kiderül, hogy ki az, aki a gazdagság miatt van az Egyházban, és ki az, aki Jézus Krisztussal akar közösségben lenni.

A FUNDAMENTUM AZ ÚR. ERRE AZ ALAPRA KELL ÉPÍTENI, ÉS AKI EZT TESZI, AZ MEGMENEKÜL, DE LESZ KÜLÖNBSÉG A MEGMENEKÜLTEK KÖZÖTT. A TŰZ FOGJA MEGPRÓBÁLNI A FELÉPÍTMÉNYEKET.

Más elbírálása lesz ugyanis annak, aki a fundamentumra aranyat, ezüstöt, drágakövet épít, mint annak, aki fát, szénát, pozdorját épít rá. Csak az Isten szemében értékes cselekedetek számítanak  kincsnek. Ami nem állja ki a tűzpróbát, elég. Ezért az Isten akarata, hogy vizsgáljuk meg a művünket, amivel az életidőnket töltöttük, és ennek a vizsgálatnak az alapja a beoltott Ige.

A legértékesebb kincsek a megmentett életek, hiszen Istennek, az élet Fejedelmének a szemében az élet a legnagyobb érték. Ő jól ismeri a cselekedeteinket.


“Elvetvén azért minden undokságot és a gonoszságnak sokaságát, szelídséggel fogadjátok a beoltott ígét, amely megtarthatja a ti lelkeiteket. Az ígének pedig megtartói legyetek és ne csak hallgatói, megcsalván magatokat.”
(1 Péter 1:21-22)


A CSELEKEDETEINKET ÖSSZHANGBA KELL HOZNI ISTEN IGÉJÉVEL. AKIK ELVETIK AZ UNDOKSÁGOKAT ÉS A GONOSZSÁGOK SOKASÁGÁT, AZOK KÉPESEK LESZNEK SZELÍDSÉGGEL FOGADNI A BEOLTOTT IGÉT, ÉS ANNAK NEM CSUPÁN HALLGATÓI LESZNEK, HANEM MEGTARTÓI IS.

A keresztény élet aktív cselekvést feltételez. Első lépésként vágyakozni kell a beoltott Igére. Fontos az őszinteség, a szembenézés önmagunkkal, aminek következtében képesek leszünk a változások szükségességét elismerni. Ne embereknek akarjunk tetszeni, hanem Istennel akarjunk közösségben lenni! Ha nem ütjük meg azt a mércét, amit Isten a hívők elé tár, meg kell térni, és buzgó, azaz szenvedélyes szeretettel viszonyulni az Úrhoz.

EL KELL HAGYNUNK ELŐSZÖR AZOKAT A CSELEKEDETEKET, AMELYEK ISTENTŐL ELVÁLASZTANAK, AZUTÁN PEDIG AZOKAT IS, AMELYEK HASZONTALANOK AZ Ő SZEMÉBEN.

Ne a körülményekben bízzunk! Az Igének ne csak hallgatói legyünk, hanem megcselekvői is, és akkor életeket fogunk menteni.


„Akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem: légy buzgóságos azért, és térj meg. Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem.”
(Jelenések könyve 3:19-20)


ELHANGZOTT IGÉK:

  • Jelenések könyve 3:14-22
  • Korinthusi levél 3:11-15
  • Jakab apostol levele 1:21-25

Hrabovszki György jegyzete