Dr. Hack Péter: “A kősziklából víz fakad”

Dr. Hack Péter: A vér a benne lévő élet által szerez engesztelést

Dr. Hack Péter 2022.02.20-i prédikációjának összefoglalója

Az ember bölcsességének forrása nem az elmében, hanem a szívben van. A szívbe a bölcsességet a felkent Ige juttatja be.

Németh Sándor vezető lelkész budapesti igehirdetéséhez kapcsolódva elmondható, hogy Mózes negyedik könyve 20. részének fontos tanulságai vannak. Mirjám dicséretvezető és prófétaasszony volt. Az ő halála negatív fordulatot jelentett Izrael életében, mivel a prófétai szellem és a dicséret háttérbe szorult, és ez a lázadást hozta ki az emberekből a megpróbáltatás idején.

A PRÓFÉTAI BESZÉD TUD MINKET MEGTARTANI, ÉS A DICSÉRET AZ, AMI ISTEN FELÉ LÁGGYÁ TESZI AZ EMBER SZÍVÉT.

Amikor Izrael fiai víz nélkül voltak a Cin-pusztában, akkor a problémájuk valós volt. Víz nélkül nem lehet életben maradni, ezért tényleg kétségbeejtő helyzetben voltak. Nem volt mindegy viszont, hogy erre hogyan reagáltak. A fenti szituációban a dicséret szelleme nem volt jelen, és a prófétai kenet sem, így imádkozás helyett bűnbakkeresés zajlott. Pedig, ha bementek volna Isten jelenlétébe, és tőle kérték volna a megoldást, akkor Ő segített volna. Ehelyett öncsalás is párosult a mások hibáztatása mellé, hiszen a rabszolgaság időszakát szépnek látták, és visszatekintve nosztalgiáztak, elfelejtették, milyen elnyomásban éltek a fáraó rendeletei következtében.

Nem a szükség felismerése volt a probléma, hanem az erre való reagálás, különösen annak fényében, hogy korábban már látták Isten csodatételeit. Látták a tíz csapást, és hogy a Veres-tengeren száraz lábbal vonultak át, megmenekültek a fáraó seregétől, ami hatalmas élmény volt, de erről megfeledkeztek. Nagyon sok dolog van az ember életében, amire emberileg nem tudjuk a megoldást.

MÓZES ÉS ÁRON NAGYON JÓL REAGÁLTAK A HELYZETRE, AZ ÚR ELŐTT LEBORULVA KÉRTÉK A SEGÍTSÉGÉT.

Korábban is volt hasonló helyzet, hogy nem volt víz, és vízfakasztás történt a kősziklából. Akkor azt mondta Isten Mózesnek, hogy sújtson a kősziklára botjával, és az volt a megoldás. Most viszont nem ugyanazt kellett megismételni. Most csak szólniuk kellett volna a sziklához, Áron vesszejével menve oda. Mózes nem figyelt arra, amit Isten mondott, aminek következménye az lett, hogy nem mehetett be az Ígéret Földjére.

A KŐSZIKLÁRA SÚJTÁS ANNAK AZ ELŐKÉPE, HOGY ISTEN HARAGJA A SAJÁT FIÁRA SÚJTOTT LE A MI BŰNEINK MIATT, ÉS NEM RÁNK. EZUTÁN MÁR ELÉG SZÓLNI A KŐSZIKLÁHOZ, HOGY ADJON VIZET.

Jézus Krisztus keresztáldozata egyszeri és tökéletes, amit nem kell megismételni. Most már mennyei, főpapi szolgálata által kérhetjük a Szent Szellem vezetését. A vízkeresztség után nem lesz egy keresztény azonnal tökéletes, de folyamatosan formálja őt az Úr. A jellem alakításának egyik eszköze a próba, ezért nem elmenekülni kell előle, hanem ki kell állni a próbát. Isten akarata, hogy a hitben egyre inkább kipróbáltak és megbízhatóak legyünk. Ezért kell örömnek tekinteni a próbákat.

A PRÓBA ALATT KIDERÜL, KIBEN VAN KITARTÁS, AMI AZT JELENTI, KÖVETKEZETESSÉG, RENDÍTHETETLENSÉG, SZILÁRDSÁG, ÁLLÓKÉPESSÉG, BÉKETŰRÉS; ÉS KI A HITETLEN, KÉTSZÍVŰ, KÉTLELKŰ, MEGBÍZHATATLAN, SZESZÉLYES, LABILIS, KONTROLLÁLATLAN EMBER.

Ne legyünk állhatatlan emberek, akik olyanok, „mint a tenger széltől és vihartól ide-oda sodort hullámai”!  A hozzáállásunktól függően fog alakulni a helyzetünk a próba után. Zúgolódás helyett Istent kell keresni és bölcsességet kérni a megoldás érdekében. Ehhez alázattal oda kell fordulnunk Istenhez.  Így tegyünk egyéni életünkben, és a közösség érdekében végzett tevékenységünk során is. Jézus Krisztus megígérte, hogy aki megtartja az ő béketűrésre intő beszédét, azt Ő is megtartja a megpróbáltatás idején.

AZ ELHANGZOTT IGÉK:

  • Mózes IV. könyve 20:1-13
  • Mózes II. könyve 17:5-7
  • Jakab apostol levele 1:4-12
  • Jelenések könyve 3:10-13

Hrabovszki György jegyzete