Dr. Hack Péter: Készüljünk föl, hogy elkerüljük az utolsó idők csapdáit

Dr. Hack Péter: Jézabel szelleme és a hamis tanúk

Dr. Hack Péter 2022.01.02-i prédikációjának összefoglalója

Nagyon fontos életcélunk az, hogy megállhassunk Jézus Krisztus előtt, elkerülve a világra eljövő ítéletet. Figyelmeztet, hogy minden időszakban éberen kell virrasztani, vigyázva, hogy meg ne nehezedjen a szívünk részegség, másnaposság vagy az élet gondjai miatt. Fennáll a veszélye, hogy az utolsó pillanatokban csapdába eshet valaki. Erről szólnak a példabeszédei a rossz meg a hű szolgákról, és a balga és okos szüzekről.

A PRÓFÉTAI LÁTÁSOKAT EL KELL FOGADNI. NEM  AZÉRT KELL IMÁDKOZNI, HOGY  AZ ELŐREJELZÉSEK NE KÖVETKEZZENEK BE, HISZEN EZZEL AZT KÉRNÉNK, HOGY ISTEN BESZÉDE NE LEGYEN IGAZ.

Azt viszont kérhetjük, hogy késleltesse Isten az ítéletet. Kérhetjük azt is, hogy mi személy szerint kapjunk erőt a megmaradáshoz, így válva méltókká arra, hogy megállhassunk az Úr előtt. A Biblia nem jelenti ki egyértelműen, hogy mikor lesz az elragadtatás, kikerülhető-e a nagy nyomorúság. Bízunk benne, hogy igen, de viszont az egyértelmű, hogy szükség lesz Istentől kapott erőre a megtartatáshoz. Az erő segít abban, hogy megállhassunk az Embernek Fia előtt.

A materialisták állítása szerint a földi élet befejeztével véget ér a létezés, ezért csak arra kell fókuszálni, hogy itt a földön jól éljen az ember. Egy másik felfogás elismeri, hogy van élet a halál után is, de úgy vélik, akinek véget ért a földi pályafutása, az mind a Mennybe kerül, függetlenül a cselekedeteitől. Egy harmadik felfogás szerint az igazak a mennybe kerülnek, a bűnösök megsemmisülnek – de ez nem így történik.

A BIBLIA AZT ÁLLÍTJA, HOGY CSELEKEDETEINKTŐL FÜGGŐEN KÉT ALTERNATÍVA EGYIKE VÁR MINDEN EMBERRE: MENNY VAGY POKOL.

Azért kell készülni a földi létezés utáni életre, mert a tetteink alapján dől el az örökkévaló sorsunk.  Volt rá történelmi példa sajnos, hogy a földi igazságtételt el tudták kerülni a leggonoszabb diktátorok, de senki nem úszhatja meg, senki nem kerülheti ki az Isten előtti igazságtételt.

A Szentírás több helyen jelzi, hogy fel kell készülni a jövőre, és ez a próféciák tanulmányozása által lehetséges.

KÖZELEDÜNK A KORSZAK VÉGÉHEZ, EZÉRT EGYRE SÜRGETŐBB A KÉSZÜLÉS IGÉNYE. LÁTHATÓ AZ, HOGY KÖZEL VAN AZ ANTIKRISZTUSI BIRODALOM LÉTREJÖTTE.

Ma már szinte minden probléma globális, azaz bárhol jelenik meg valami, érinti az egész világot, így többek szerint a megoldásnak is globálisnak kellene lennie. De nem ez a megoldás, hanem a nemzeteknek vissza kellene térnie legalább a Noéval kötött szövetséghez, amit Isten az özönvíz után kötött az emberrel. De a jelenlegi becslések szerint minden évben több, mint 45 millió embert ölnek meg az anyaméhben abortusszal.

ISTEN NEM VÁLTOZIK, Ő UGYANÚGY FOG REAGÁLNI AZ EMBERISÉG  BŰNEIRE, AHOGYAN NOÉ IDEJÉBEN TETTE A VÍZÖZÖNNEL. NEM JOGOS IGÉNY MA MÁS VÁLASZT VÁRNI ISTENTŐL, AKI AZT NEM ÍGÉRTE MEG, HOGY TŰZZEL NEM FOG ÍTÉLNI.

Ma a világ szinte örvényként húzza le az embereket a bűn felé, de ennek ellene kell állni. Aki felkészül, azt nem éri váratlanul a csapda. Jézus felhívta a tanítványok figyelmét, hogy ügyeljenek az idők jeleire. Vannak eközben természetes tevékenységeink is, amik kétfélék lehetnek: vagy olyanok, amik közelebb visznek Istenhez, vagy olyanok, amelyek eltávolítanak Tőle.  Azt, ami eltávolít Tőle, azt hagyjuk abba! Legyünk mindig józanok, öltsük magunkra az élő reménységet – hogy a győztes oldalon álljunk, ne a vesztes oldalon. Amikor jön az ítélet, akkor erő kell a meneküléshez.

AZ ELHÍVÁSUNK ÜDVÖSSÉGRE SZÓL, NEM HARAGRA RENDELT MINKET ISTEN. AZ ÉLETCÉLUNK AZ LEGYEN, HOGY MÉG KÖZELEBB KERÜLJÜNK HOZZÁ, MÉG JOBBAN HALLJUK MEG AZ ÚR HANGJÁT.

El kell látni a fontos természetes feladatainkat is, de azok egyike sem életcél. Ma már több országban is megjelent az, hogy törvénnyel fenyegetik és büntetik az igazság melletti kiállást. Kell, hogy legyen gát ezzel szemben, ezért kell imádkozni, hirdetni Isten igazságát, mégpedig úgy, hogy hiteles élet van mögötte.

Isten Igéje int minket, hogy fontos az egész valónknak, szellemünknek, lelkünknek s testüknek     megőrzése feddhetetlenségben.  Aki engedelmesen odaszánja magát az Úrnak, azt Ő megszenteli, és megtartja.

AZ ELHANGZOTT IGÉK:

  • Lukács evangéliuma 21:29-36
  • Thesszalonikai I. levél 5:1-11, 14-23

Hrabovszki György jegyzete