Dr. Hack Péter: Készüljünk a Bárány menyegzői vacsorájára!

Dr. Hack Péter: Bízzál és higgyél!

Dr. Hack Péter 2022.06.12-i prédikációjának összefoglalója

A Jézus korabeli emberek kaptak már tanítást a megtérésről Keresztelő Jánostól is, és Jézustól is: „Térjetek meg, mert elközelített Isten Országa!” E nagyon fontos döntés után az embernek továbbra is folyamatosan kell keresnie a kapcsolatot Istennel, hogy üdvözülhessen. A menyegzői vacsoráról szóló példázatnak is ezzel kapcsolatos a mondanivalója. A Szentírás több helyen is kijelenti, hogy boldogok, akik hivatalosak a Bárány menyegzői vacsorájára. Mégsem lelkesedik mindenki a meghívásért, mert vannak olyan élethelyzetek, amelyek beállhatnak közénk, és a vacsorán történő részvétel közé. Ilyen akadály lehet a vagyongyarapítás ( a szántóföld nézegetése), a szakmai karrier építése ( az öt iga ökör képében) és akár a családalapítás is (amikor az a kifogás, hogy  „feleséget vettem”). Ezek a tevékenységek nem bűnös cselekedetek, de a fontossági sorrend felállítása nem közömbös.

A FÖLDÖN ELTÖLTHETŐ ÉLETIDŐNK KORLÁTOZOTT, EZÉRT KÜLÖNÖSEN ODA KELL FIGYELNÜNK A FONTOSSÁGI SORRENDRE. A JÓ DÖNTÉSEK MEGHOZATALÁHOZ JÓL KELL TUDNI BEÁLLÍTANI AZ ÉLETVITELÜNK IRÁNYTŰJÉT.

A Szent Szellemre való odafigyelés jó választás, mert Ő biztosan a Bárány menyegzői vacsorája felé vezet minket.

A vagyon, a pénz birtoklása természetesen nem bűn, de a pénz szeretete az bűn, ezért ne a vagyonban legyen a bizodalmunk. Jelenthet a vagyon bizonyos mértékű szabadságot is, de vigyázni kell, mert el is tántoríthatja az embert a menyegzői vacsorától.

CÉLTÉVESZTÉST EREDMÉNYEZHET A VAGYON ÉLETCÉLNAK TEKINTÉSE, MERT A VAGYON NEM CÉL, HANEM ESZKÖZ. ISTEN AZÉRT SZERVEZTE MEG AZ EGYHÁZAT, MERT AZ IGEHIRDETÉSEN KERESZTÜL AKARJA TÁPLÁLNI A HÍVŐKET, HISZEN A HIT HALLÁSBÓL VAN, A HALLÁS PEDIG ISTEN IGÉJE ÁLTAL.

A vacsorameghívás példázata a Máté evangéliumban azzal egészül ki, hogy a vacsora szervezője elküldte a szolgáit, hogy átadják a meghívást. Voltak olyanok, akik nemcsak nem törődtek a meghívással, hanem ezeket a szolgákat még bántalmazták is. Különösen kegyetlen dolog a meghívót nem megbecsülni, sőt gyalázni, szidalmazni, holott az csak jót akart tenni a meghívottakkal. Aki a gazdagságot hajszolja, az már hajlamos lehet erre, mivel a rosszul választott sorrend felfuvalkodottságot eredményezhet. A karrier építése során fontos kérdés, hogy mi a célja annak, hogy valaki ki akar emelkedni. Aki az Úr dicsőségére kíván eredményeket elérni, és nem romlik meg a jelleme, az jó úton jár, de ha a középpontban az én áll, az már felfuvalkodás, és az Ige szerint a megromlás előtt kevélység, a bukás előtt felfuvalkodás van. Nem azt írja az Ige, hogy bukás lehet a felfuvalkodásból, hanem hogy a bukás biztosan bekövetkezik.

AKI ARRA GONDOL, HOGY MEGGAZDAGODVA MÁR SEMMIRE SINCS SZÜKSÉGE, ANNAK AZ ÚR AZT TANÁCSOLJA, HOGY VEGYEN TŐLE TŰZBEN MEGPRÓBÁLT ARANYAT, FEHÉR RUHÁKAT, ÉS SZEMGYÓGYÍTÓ ÍRT, HOGY LÁSSON, AZAZ OLYAN ÉRTÉKEKET, AMELYEK AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGBAN IS MEGMARADNAK.

Istenben legyen gazdag az ember, az használ neki igazán.

A családalapítás az Ige szerint jó dolog, de lehet akadálya is az istenkeresésnek. Egyetlen családtag sem kerülhet az Isten elé! A család tehát nem cél, hanem általa vagyunk képesek betölteni Isten parancsát, miszerint szaporodjunk és sokasodjunk.  Segítség lehet a család az Isten keresésében, ha jól állunk hozzá.

A VAGYONNAK, A KARRIERNEK ÉS A CSALÁDNAK IS VAN SZEREPE, MERT MINDEZEKET FELHASZNÁLHATJUK ARRA, HOGY ISTEN DICSŐSÉGÉRE ÉLJÜNK. VIZSGÁLJUK MEG ÖNMAGUNKBAN, HOGY NYITOTTAK VAGYUNK-E AZ Ő MEGHÍVÁSÁRA, VAGY PEDIG KIFOGÁSOKAT KERESÜNK.

Jó, ha helyesen választjuk meg a sorrendet, és sem a vagyon, sem a karrier, sem a család nem akadályoz bennünket ebben. Így valamennyien együtt vehetünk részt a Bárány menyegzőjén.

AZ ELHANGZOTT IGÉK:

  • Lukács evangéliuma 14:16-24, 12:15, 12:16-21
  • Jelenések könyve 19:6-10, 3:17-18
  • Zsoltárok könyve 62:11, 20:8-9
  • Példabeszédek könyve 11:4
  • Máté evangéliuma 22:5-6
  • Ezékiel próféta könyve 28:5, 16, 18
  • Kolossé levél 3:1-3

Hrabovszki György jegyzete