Dr. Hack Péter: Keressük az Urat, amíg megtalálható!

Dr. Hack Péter: Bízzál és higgyél!

Dr. Hack Péter 2021.04.11-i prédikációjának összefoglalója

A mai járványhelyzet még mindig súlyosnak mondható, ezért fontos arról őszintén beszélni. A hírek továbbítása során óvatosnak kell lenni, hogy csak ellenőrzött információkat közvetítsünk, különben a hazugság terjesztésében magunk is részesek leszünk.

Nem helyes a keresztényeknek úgy prédikálni, mintha nem lenne halál és pokol; és elhallgatni az ezekkel kapcsolatos bibliai igazságokat. Az embereket pusztító folyamatok mögött mindig az embergyilkos, az ördög áll.

A VESZÉLY FELISMERÉSE UTÁN AZ ÓVATOSSÁG NEM HITETLENSÉG, HANEM BÖLCS DÖNTÉS. MINDIG SZEM ELŐTT KELL TARTANUNK, HOGY A DÖNTÉSÜNK TÉTJE NEM CSUPÁN A FÖLDI ÉLET SIKERE VAGY SIKERTELENSÉGE, HANEM AZ ÖRÖK ÉLET.

Nem szűnik meg a lét a földi pályafutásunk végén, mivel Isten az örökkévaló részt is belénk helyezte teremtésünkkor, ez a részünk a szellemünk, amely nem szűnik meg. Jézus Krisztus szelleme lement a pokolba, hogy helyettünk elszenvedje a halált, ezért nekünk már megadatott, hogy közvetlenül a Mennybe jussunk elköltözésünkkor. Jézus Krisztus evangéliuma arról szól, hogy mit tett értünk, hogy mi is bekerülhessünk Isten jelenlétébe.

NEM IGAZ AZ, HOGY A FÖLDI ÉLET VÉGÉN MINDENKI A MENNYBE KERÜL. ARRA IGAZ EZ CSAK, AKINEK ISTEN ELTÖRÖLTE A BŰNEIT.

Mindenki követett el bűnöket – Jézus Krisztus kivételével –, de azok megbánása után Isten eltörli azokat, így megnyílik az út a Mennybe. Isten nem olyan embereket keres, akik soha nem vétkeztek, hanem olyanokat, akiknek Ő megbocsátotta a bűneit. Az irgalom és a kegyelem más valóság, mint az igazság. Mindannyian ítélet alá kerülnénk, ha pusztán az igazság alapján történne az ítéletünk. A Sátán az, aki vádol minket, mégpedig sok esetben igaz tényeket felhasználva. A vádiratban szerepelnek ezek, de Istennél ott van Jézus Krisztus vére, ami semmissé teszi a vádakat. Nem kell nekünk a vádiratot részletesen tanulmányozni, előhozni a múltban elkövetett bűnöket. Akkor viszont érdemes elővenni azokat, amikor éppen „elszállni” készülünk; amikor kezdjük önmagunkról elhinni, hogy saját érdemeink miatt kapunk felmentést. Az emberi megismerés korlátozott, de az isteni megismerés nem az. Isten előtt minden ember élete nyitott könyv.

AMÍG HIT ÁLTAL ISTEN IGAZSÁGÁBAN JÁRUNK, ADDIG JÉZUS KRISZTUS VÉRE ELTÖRLI A BŰNÖKET, DE AZ IGAZSÁGTÓL VALÓ ELTÁVOLODÁS UTÁN AZOK ÚJRA LÁTHATÓVÁ VÁLNAK. IDŐNKÉNT JÓ MEGEMLÉKEZNI ARRÓL, HOGY ISTEN MI MINDENT BOCSÁTOTT MEG NEKÜNK.

Addig kell Istent keresni, amíg megtalálható, és ha megtaláltuk, és Hozzá fordultunk bűnbocsánatért, akkor a vádirat hiteltelenné válik. Ma, a járvány miatt nehezebb Istenhez közel kerülni – ebből is látszik, hogy az ördögtől van az.  Amikor nehezebb, akkor is keressük az Urat! A fejedelemségeket, az ördög szolgáit Jézus Krisztus már lefegyverezte. Isten nem személyválogató, ezért ugyanúgy viszonyul a test szerinti népéhez, Izraelhez, ahogyan a szellemi népéhez, az Egyházhoz.

ISTEN MINDIG KÉSZ A BŰNBOCSÁNATRA, DE AZ EMBERNEK KELL AZT KEZDEMÉNYEZNIE.

Ahogyan egy jó szülő is elfelejti a bűnöket, amiket a gyereke megbán, Isten is így áll az Övéihez. A tenger mélyére veti a megbánt bűnöket, ez által olyan mélyre kerülnek, hogy nem lehet már azokra rátalálni. Ezt nem mi magunk, a vádlottak tesszük meg, hanem Isten a kegyelme által. Az egészség, és különösen az örök élet elnyerése érdekében rendezni kell a tartozásokat Istennel.

A BŰNVALLÁS SORÁN ELMONDJUK A BŰNEINKET, AMIKET ISTEN ADDIG IS TUDOTT, DE AZOK MEGVALLÁSÁVAL KIFEJEZZÜK A BŰNBÁNATOT ÉS AZ EGYETÉRTÉSÜNKET ISTENNEL, HOGY JOGOS LETT VOLNA AZ ÍTÉLET, HA NEM TÉRÜNK MEG.

Az Egyház fejlődéséhez szükséges a megtisztulás a bűnökből. Ha megtesszük, akkor Isten kegyelmet ad a még jobb folytatáshoz. Akkor már a gonosz szellemek nem mondhatják, hogy nekik is van helyük a  gyülekezetben. Ettől kezdve Isten új és új megtérőkkel fogja gyarapítani a gyülekezetet.


Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok őt segítségül, amíg közel van.
Hagyja el a gonosz az ő útát, és a bűnös férfiú gondolatait, és térjen az Úrhoz, és könyörül rajta, és a mi Istenünkhöz, mert bővelkedik a megbocsátásban.
(Ézsaiás 55:6-7)


AZ ELHANGZOTT IGÉK:

  • Róma levél 4:4-8
  • Zsoltárok könyve 103:1-3
  • Ézsaiás próféta könyve 55:6-7
  • Jeremiás próféta könyve 33:8
  • Mikeás próféta könyve 7:18-19
  • Kolossé levél 2:9-15
  • Jakab levél 5:13-16

Hrabovszki György jegyzete