Dr. Hack Péter: A kenet erejével romboljuk le az okoskodásokat és magaslatokat

Az elhívott emberek pásztora Jézus Krisztus - Dr. Hack Péter

Dr. Hack Péter 2021.11.07-i prédikációjának összefoglalója

Az Apostolok cselekedetei az Egyház számára kulcsfontosságú könyv, mert a megújulásának feltétele a gyökerekig való visszatérés, megtisztulva az emberi gondolatoktól. Jézus azt mondta, hogy a Szent Szellem fog elvezetni minket minden igazságra. Ez a könyve a Bibliának befejezetlen, így arra gondolhatunk, hogy ma is éljük e könyvet, sőt mi folytatjuk!

Az első Egyház tevékenységét erőszakkal akarták megakadályozni, de ez a törekvés sikertelen volt. Nem mindennapi csodák történtek akkor. A betegek, akiket a hozzátartozóik odavittek utcákra, hogy az arra járó Péter apostolnak akár csak az árnyéka érje őket, meggyógyultak. A főpapok mégis beteltek irigységgel, és üldözni kezdték az Egyházat. A tanítványok viszont betöltötték azt, amit Jézus mondott nekik: hirdették az evangéliumot, mégpedig nem csak a zsidóságnak, hanem az Izraelen kívüli nemzetek tagjainak is, kezdve Kornéliusz római századossal.

AZ EVANGÉLIUM TERJEDÉSÉNEK ÚTJÁT ÁLLTA A VALLÁSOS IRIGYSÉG, MAJD A VILÁGI HATALOM VEZETŐI IS AKADÁLYOZTÁK AZT. AMIKOR AZ EGYHÁZ HIRDETI ISTEN ORSZÁGÁNAK ELJÖVETELÉT, AKKOR ÓHATATLANUL ÖSSZEÜTKÖZÉSBE KERÜL A VILÁGI HATALOMMAL.

A Sátán az államhatalmat, Heródes Agrippát felhasználva akarta meghiúsítani az evangélium terjedését. Az sem lenne helyes, ha az Egyház akarná erőszakkal hívőkké tenni az embereket, hiszen ezt a történelem is bizonyította, hogy nem járható út. Számolni kell azzal, hogy az államhatalom nagyon nagy befolyást gyakorol az emberekre.

PÁL APOSTOL MISSZIÓS ÚTJÁT CIPRUSON KEZDTE. PÁL ÉS BARNABÁS KIKÜLDÉSÉT ÉS SZOLGÁLATÁT SZELLEMI EMBEREK IMÁDKOZÁSA ÉS BÖJTÖLÉSE ELŐZTE MEG, ÍGY LETTEK ŐK KÉPESEK MEGHALLANI A SZENT LÉLEK SZAVÁT.

Nekünk is olyan állapotban kell magunkat hozni, és abban tartani, hogy megérthessük, mi Isten akarata a saját életünkkel. Ezért nem mások szolgálatát kell mintának tartanunk, hanem azt keresni, hogy a Szent Szellem hová kíván minket küldeni. Pál apostol esetében is az működött, mikor szellemi emberek megmondták, hogy hová menjen és mit tegyen. Mindenkinek másra van kenete, képessége. Ezt jól használva válik valaki Isten számára értékes emberré. Nem helyes az, ha valaki az Egyház vezetőinek felhatalmazása nélkül önakaratból indul el szolgálni, és ennek várhatóan nem lesznek jó gyümölcsei.

KENET ALATTI SZOLGÁLAT EREDMÉNYEKÉNT VISZONT A SZOLGÁLÓ AZ EVANGÉLIUM JÓ LEVELE LESZ ÉS JÓ BIZONYSÁG LESZ A KÍVÜLÁLLÓK ELŐTT. EZÉRT FONTOS, HOGY ÉRZELMEINKET, GONDOLATAINKAT, EGÉSZ LÉNYÜNKET A SZENT SZELLEM KENETE ALÁ HELYEZZÜK.

Ciprus helytartója, Sergius Paulus értelmes ember volt és figyelt Pál beszédére. De volt egy okkult ember a környezetében, aki igyekezett a helytartót elfordítani a hittől. Barjézus, másnéven Elimás egy mágus volt, és hamispróféta. Az ördög tudta, hogy ha megtér a tiszttartó, akkor az lavinát indít el, ezért igyekezett nagyon akadályozni őt. Mégis létrejött az áttörés, mivel a Szent Szellem együttműködött Pállal. A mi küzdelmünk nem test és vér ellen van, hanem szellemi erők ellen, ahogy Pál apostol Barjézus elleni szolgálatában is.

A JÖVŐ SZELLEMI SZINTEN FOG ELDŐLNI. AMIKOR EGY EMBERÉRT FOLYIK A SZELLEMI HARC, AKKOR CSAK KENET ÁLTAL LEHETÜNK GYŐZTESEK.

Azért van ez, mert az ördög létrehoz emberek életében erődítményeket, érveléseket és magaslatokat, amelyekkel a célja: Isten megismerésének megakadályozása. Ezeket az érvrendszereket szellemi erővel kell elpusztítani, mert ha ottmaradnak az ember életében, akkor folyamatosan elválasztják őt Isten megismerésétől. Ez különösen igaz felelős pozíciókban lévő emberekre.

LEGYEN AZ A MEGGYŐZŐDÉSÜNK, HOGY AZ IMÁINKNAK MEGVAN AZ ÉRTELME: A KITARTÓ IMÁK HATÁSÁRA MEGVÁLTOZIK A SZELLEMI ATMOSZFÉRA EGY VÁROSBAN, RÉGIÓBAN, VAGY ORSZÁGBAN.

A marxizmus mögött is okkult erők vannak. Ez az eszmerendszer túlélte a kommunizmus bukását, és a mai időkben reneszánszát éli. Hazánkban nagyon nagy probléma, hogy a marxizmus még mindig erősen jelen van az emberek gondolkodásmódjában, és vele a szociális irigység is. Mindezt politikai erővel nem lehet legyőzni, de szellemi erővel igen. Sosem az emberre kell haragudni, mert ő is áldozat, akit az ördög használ saját céljaira. Fontos, hogy előbb vegyünk erőt a Szent Szellemtől, és ilyen módon legyünk Jézus Krisztus tanúi.

AZ ELHANGZOTT IGÉK:

  • Apostolok cselekedetei 13:1-12
  • Korinthusi II. levél  10:3-5

Hrabovszki György jegyzete