Dr. Hack Péter: Jézus Krisztus vérének szerepe a hívő életében

Dr. Hack Péter: A vér a benne lévő élet által szerez engesztelést

Dr. Hack Péter 2022.06.05-i prédikációjának összefoglalója

Jézus vére váltott meg minket az őseink hiábavaló életéből. Minden ember részese az eredendő bűnnek, az ádámi lázadásnak. A testi természet alá van rendelve a bűnnek, és minden ember ezt a természetet örökli. Mindenkinek az életében vannak olyan dolgok, amiket szeretne elhagyni, de nem képes rá, mert ehhez az énjétől kellene megszabadulnia, azaz egy éncserére van szükség, ami a megváltás által realizálható. Amit cselekszik az ember, annak a szolgája.

AMIKOR ELKÖVETI AZ EMBER A BŰNT, AKKOR ANNAK VÁLIK A SZOLGÁJÁVÁ, ÉS ISTEN ETTŐL AKARJA MEGSZABADÍTANI. EHHEZ JÉZUS KRISZTUS VÉRE KELL, MERT AZ OLYAN ÉRTÉK, AMIVEL A BŰNÖS EMBER ÉLETE MEGVÁLTHATÓ.

A vér által Isten az Egyházat megszerezte a Fiának. Ami minket összeköt, az Jézus Krisztus vére, ez szellemi szinten rokonságot eredményez. Így lettünk a fiúság szelleme által testvérek. Isten akarata az, hogy a hívő az Egyházhoz tartozzon; a magányos keresztény hitélete nélülözi a friss életet, azaz fontos a keresztényekkel való kapcsolattartás. Erről egyértelmű kijelentést tesz a Szentírás. Hasonló ez ahhoz, hogy az a testrészünk, amelyen nem folyik át a vér, hamarosan elhal.

Káin és Ábel volt a bűnbe esett emberiség második generációja. Ábel vére Istenhez kiáltott, mégpedig bosszúért. Van viszont egy másik vér is, Jézus Krisztusé, amely azért beszél jobbat, mint Ábel vére, mert ez a meghintés vére, és nem bosszúért kiált, hanem kegyelemért.

A KEGYELEM NEM AZT JELENTI, HOGY A MEGKEGYELMEZETT SZEMÉLY NEM VÉTETT, HANEM AZT, HOGY A BÜNTETÉSÉT ELENGEDTÉK. AZ ELTÖRLÉS ALAPJA JÉZUS KRISZTUS VÉRE.

Az eltörlés megtörténik, de az elfelejtés nem, nehogy felfuvalkodjunk. Minden ember cselekedete, beszéde könyvekben íródik meg, ami az örök ítélet alapja lesz. A megtért emberek könyveiből egész lapok, fejezetek, akár egész kötetek fognak hiányozni, mert a rosszakat Jézus Krisztus vére eltörölte. Az eltöröltekre is emlékszik az ember, ami azért van így, hogy ne feledkezzünk meg a hálaadásról.

A BIBLIA EGYIK KULCSKIJELENTÉSE, HOGY HIT ÁLTAL LEHET MEGIGAZULNI. A HIT ARRA IRÁNYUL, HOGY TUDUNK UGYAN AZ ELKÖVETETT BŰNEINKRŐL, DE HISZÜNK ABBAN, HOGY JÉZUS KRISZTUS VÉRE ELTÖRÖLTE A BŰNÖS CSELEKEDETEINKET.

Ez addig működik így, amíg az ember megmarad igazságban, de ha visszamegy a világba, akkor a bűnös cselekedetek újra feltárulnak Isten előtt, mert a vér megtisztító hatása ekkor már megszűnik.

Az Isten felé közeledő emberekhez Ő kétféle módon viszonyul. Aki Jézus Krisztus vére által közelít Hozzá, azzal szemben irgalmasságot gyakorol. Neki van egy erkölcsi értékrendje, és Ő az irgalmashoz irgalmas, a visszáshoz visszás. Aki a vér nélkül akar Istenhez közeledni, azon rajta marad Isten haragja.

A VÉR AZ, AMI MEGTISZTÍT, MEGIGAZÍT ÉS MEG IS TART, TOVÁBBÁ AZ ENGESZTELÉST IS EREDMÉNYEZI, HA MEGTÖRTÉNT A MEGTÉRÉS, AZAZ ÍGY KERÜL LE AZ EMBERRŐL A HARAG.

A legcsodálatosabb dolog, amit az ember elérhet életében, hogy békessége van Istennel. Az ilyen ember nem fél a jövőtől, mert a jóság közeledik hozzá. Ezt az állapotot Jézus Krisztus vérébe vetett hit hozza létre, és a korábban távol lévőket Istenhez közelivé teszi.

ANNAK, HOGY A KRISZTUS EMBERRÉ LETT, AZ VOLT AZ OKA, HOGY TÖKÉLETES ÁLDOZATOT HOZHASSON ÉRTÜNK. SZÜKSÉGES VOLT AZ IS, HOGY TESTBEN MENJEN FEL A MENNYBE, ÉS ÍGY SZEREZTE MEG A JOGOT ARRA, HOGY    ELKÜLDHESSE A VÍGASZTALÓT, A SZENT SZELLEMET.

Azt a Személyt, Aki ott volt a Golgotánál, amikor Jézust megfeszítették, akkor is, amikor a Megváltó végigjárta a pokolt, ahol bejelentette a megváltást és Ő hozta ki Jézust a pokolból, támasztotta fel a halálból és vitte fel később a Mennybe.

Az úrvacsorai közösség gyakorlása során Jézus Krisztus testével és vérével kerülünk közösségbe, és a testvéreinkkel is. Tudjuk, hogy nem a kenyér az Úr teste, és nem a bor az Ő vére, hanem kenyeret eszünk és bort iszunk, de azok elfogyasztása által közösség jön létre Jézus Krisztus testével és vérével. Az Úrvacsora által a közösségünk megerősödik az Atyával, a Fiúval és a Szentlélekkel, és az Egyházzal is.

AZ ELHANGZOTT IGÉK:

  • Péter apostol I. levele 1:18-21
  • Apostolok cselekedetei 20:28
  • Zsidókhoz írt levél 12:22-24, 7:22-28
  • Róma levél 3:23-26, 5:8-9, 1:18, 5:10
  • János apostol I. levele 1:7-9
  • Kolossé levél 1:20-22
  • Efézusi levél 2:13-14

Hrabovszki György jegyzete