Dr. Hack Péter: Jézus Krisztus a mi húsvéti bárányunk

Dr. Hack Péter: Bízzál és higgyél!

Dr. Hack Péter: Jézus Krisztus a mi húsvéti bárányunk

Izrael Egyiptomból való kijövetele előképe az Egyház evilág fogságából való megszabadulásának. Jákób családja 70 fővel ment le Egyiptomba, amiből négyszázharminc év múlva egy közel kétmilliós nép lett. Olyan fáraó került hatalomra, aki nem ismerte Józsefet, és rabszolgaként dolgoztatta őket, mégis gyarapodtak. Idővel Izrael népére a befogadó ország lakói, az áldást látva, irigységből már ellenségesen tekintettek. A szabadulásuk a imameghallgatás eredménye volt. Ma az Egyház hasonló helyzetben van, mert a bűnös világban van fogva, de el fog jönni az Ezeréves Királyság, amikor majd Jézus Krisztus fog egy évezreden át uralkodni szentjeivel együtt.

A SZABADULÁS MEGVALÓSULÁSÁHOZ EGYIPTOMBAN ISTEN RENDKÍVÜLI BEAVATKOZÁSÁRA VOLT SZÜKSÉG.

A fáraó minden döntési helyzet után megkeményítette a szívét, de volt egy idő a tizedik csapás után, amikor még nem tért magához a fáraó, és ebben az időrésben végbe mehetett az exodus. Csak azok vehettek részt a kivonulásban, akik megerősítették a szövetséget Istennel. Az újszövetségi hívők számára is tartalmaz ez a történet tanulságot, amit a tíz szűz példázata alapján érthetünk meg. Az elindulás az elragadtatáskor is hirtelen, egyik pillanatról a másikra fog megtörténni.

A  kivonulás előtti éjszaka az Úr angyala végigment Egyiptomon, és ítéletet tartott. Izrael fiainak előtte magukhoz kellett venni egy ép, hím, egyesztendős bárányt, és négy napig közösségben kellett vele lenni. Utána a megölt bárány vérével meg kellett hinteni az ajtófélfákat és a szemöldökfát. A páskavacsorát az így megjelölt házakban tartották, amit elkerült a tizedik csapás, az elsőszülöttek halála. A páska jelentése az elkerülés. A páskabárány csontját nem volt szabad megtörni, és ez a prófécia a Golgotán beteljesült.

A MI HÚSVÉTI BÁRÁNYUNK JÉZUS KRISZTUS, AKI ELVETTE A VILÁG BŰNEIT. ÉSAIÁS PRÓFÉTA IS SZÓLT A MEGVÁLTÓRÓL, MINT BÁRÁNYRÓL, AKI   KÍNHALÁLÁVAL SOK EMBERT MEGSZABADÍTOTT ÉS BŰNEIKET HORDOZTA.

A húsvéti bárány megáldozása után az ellenszegülőkre Egyiptomban ítéletek jönnek, ami az igazság betöltését jelenti, mivel az Isten elleni lázadás nem maradhat következmények nélkül. Isten kegyelmes és igazságos is.

MA A JÉZUS KRISZTUS VÉRE ALATT ÉLŐ EMBEREK ELKERÜLIK AZ ÍTÉLETET. NEM PUSZTÁN A FÖLDI ÉLETET NYERIK MEG, AKIK ÍGY ÉLNEK, HANEM AZ ÖRÖK ÉLETET IS.

Az a döntő, hogy ki van a Bárány vére alatt és ki nincs; és aki nincs alatta, az ki van szolgáltatva az ítéletnek.

FONTOS AZ ISTENNEL VALÓ KAPCSOLATUNKAT MEGÚJÍTANI, HISZEN HÁBORÚK ÉS MÁS PRÓBÁK KÖZEPETTE ÉLÜNK, AMI AZ EMBEREKBŐL NAGYON SOK ROSSZAT HOZ KI.

Jézus beszélt arról, hogy az utolsó időkben olyan napok fognak beállni, mint amilyenek Noé idejében voltak. Erre a korszakra az volt jellemző, hogy az emberek minden gondolata szüntelenül csak gonosz volt. Imádkozzunk, hogy Isten adjon még nekünk kegyelmet, hogy hirdethessük szabadon az evangéliumot. Addig tehetjük ezt meg, amíg van világosság. A hazai választás eredményeként meghosszabbodott ez az időszak, de Isten nyilván figyeli azt, hogy élünk-e ezzel a lehetőséggel, vagy nem élünk. Kérjük ehhez Isten vezetését Szent Szellem által!

A páskával szoros összefüggésben van a második tavaszi ünnep, a kovásztalan kenyerek ünnepe. A kivonuláskor Izrael népének nem volt ideje megkelesztenie a kenyértésztát, olyan gyorsan kellett elindulni. Örök rendtartást adott Isten a népe számára. Ennek a be nem tartása napjainkban még kormányválságot is előidézett Izraelben, mert az állam a vallástalanok mellé állt egy ügyben, engedélyezve húsvétkor a kovászos kenyér fogyasztását a kórházakban, s egy miniszter emiatt lemondott.

Szükséges volt Izrael népének hét napon át mellőzni a kovászos kenyér fogyasztását. Így van ez annak ellenére is, hogy sokak szerint ízletesebb és fogyaszthatóbb a kovászos.

Jézus azt tanította, hogy óvakodni kell a farizeusok kovászától, ami a képmutatás bűne. Kis kovász is képes az egész tésztát megposhasztani. A kovász a bűn jelképe, ami a romlandóságot hozza be az emberek életébe. Ne kovásszal ünnepeljünk, hanem kovász nélkül, romlatlanságban – tanítja Pál apostol. A kovásztalanság az örökkévalósághoz tudja az embert hozzákapcsolni.

MÓZES FELHÍVTA A NÉP FIGYELMÉT, HOGY SÖTÉTEDÉSKOR KELL KÉSZÜLNI A PÁSKA ELFOGYASZTÁSÁRA, MERT A SZABADULÁS ÉJSZAKA FOG BEKÖVETKEZNI. MA IS SZEM ELŐTT KELL TARTANUNK EZT AZ IGAZSÁGOT, FIGYELVE A SZELLEMI SÖTÉTEDÉSRE, HOGY ALKONYODIK.

Fontos, hogy ezekben a nehéz időkben a húsvéti Bárány vére alatt legyünk, és aktívan szolgáljunk. A járványból kifelé tartva mindenkinek érdemes megtalálnia a szolgálatát.

Életet menteni csak élő ember tud, és az utolsó időkben az életmentő szolgálatnak egyre nagyobb jelentősége lesz. Lehetőség a szolgálatra az is, ha megkeressük az eltévedt hívőket, és igyekszünk őket visszahozni az Úrhoz.

AKKOR LESZÜNK HASZNÁLHATÓAK EBBEN A MUNKÁBAN ISTEN SZÁMÁRA, HA MI MAGUNK TISZTÁK VAGYUNK, HA KITAKARÍTOTTUK A KOVÁSZT AZ ÉLETÜNKBŐL. 

AZ ELHANGZOTT IGÉK:

  • Mózes II. könyve 12:1-51, 13:6-8, 23:15, 34:18
  • Mózes III. könyve 23:6-8
  • Mózes V. könyve 16:1-8
  • János evangéliuma 1:29
  • Ésaiás próféta könyve 53:7-10
  • Jelenések könyve 5:11-14
  • Róma levél 1:18
  • Korinthusi I. levél 5:7-8

Hrabovszki György jegyzete