Dr. Hack Péter: Jézus Krisztus keresi az elveszetteket

Dr. Hack Péter: Béthel, a szövetség helye, ahol ismét szól az úr

DR. HACK PÉTER 2020.12.27-I PRÉDIKÁCIÓJÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA

Jézus Krisztust bírálták a farizeusok amiatt, mert bűnösökkel együtt evett. Elkülönülést vártak volna Tőle, de Ő azt felelte, hogy nem az egészségeseknek van szüksége orvosra, hanem a betegeknek, és nem az igazakat jött hívogatni, hanem a bűnösöket a megtérésre.

Jézus három példázattal mondta el, hogy azoknak is van lehetőségük a  visszatérésre, akiknek helyzete reménytelennek látszik. Ő azért jött, hogy megkeresse, ami elveszett.

NEHÉZ IDŐSZAKBAN AZ ÖRDÖG IGYEKSZIK MEGTÁMADNI AZ EMBEREKET A REMÉNYTELENSÉG ÜZENETÉVEL. NE HIGGYÜNK NEKI, HANEM JÉZUS KRISZTUSNAK HIGGYÜNK!

Vegyük elő a Bibliánkat, tanulmányozzuk Isten ígéreteit és emlékezzünk meg arról, hogy mennyi jót kaptunk Tőle ebben az évben is. Legyünk olyan juhok, akik meghallják a jó Pásztor, Jézus hangját. Nagy áldást jelent, hogy ma több forrásból is hozzá lehet jutni szellemi táplálékhoz; éljünk ezekkel a lehetőségekkel.  Ne vessük meg azt az eledelt, amit az Úr ad nekünk!

Aki juhokkal foglalkozott, elmondta, hogy a juhok nem eszik meg azt a táplálékot, amit a kecskék megtapostak. Ez ránk is igaz. Ne tapossuk meg azt a szellemi táplálékot, amit kapunk. Akik tudatlan beszédükkel megtapossák a szellemi eledelt, nagy kárt okoznak. Helytelen felületesen elítélő véleményeket megfogalmazni Isten embereinek munkájával kapcsolatban, főleg kellő ismeret hiányában. Higgyünk abban, hogy Jézus Krisztus rendelte az Egyházban a tanítókat, pásztorokat, evangélistákat, a hívők tökéletesbítése céljából. A tanításoknak szellemi üzeneteknek megtartó ereje van. Ezért hallgassuk rendszeresen Isten Igéjét.

AKI NEM AKAR ELVESZNI, ANNAK A JUHOK KÖZÖTT KELL MARADNIA.

A Lukács evangélium 15. részének első példájában van egy ember, akinek száz juha van, de otthagyja a kilencvenkilencet, hogy megkeresse azt az egyet, ami elveszett. Nem mondja, hogy így is  marad elég. Amikor megtalálta a juhát, örömmel a vállára vette, és hazavitte a nyájba. Az a juh van veszélyben, aki eltávolodik a többitől. A nyáj az Egyház képe. A juh természetének lényege éppen az, hogy szeret a többiekkel együtt lenni. Vágyódunk a fizikai jelenlétre, de erre most nincs lehetőség. Semmi probléma nincs azzal, hogy ilyen vágya van valakinek, de most a szellemi közösség adatott, és ezt kell jól kihasználni. Most, megfosztva a fizikai jelenléten alapuló összejövetelektől, még jobban tudjuk értékelni a közösséghez tartozást.

Ha úgy érzed, hogy eltávolodtál AZ ÚRTÓL, rajtunk keresztül is üzeni, hogy Ő keres téged.

Jézus második példázatában tíz százalékos veszteséget szenvedett el a drachmáját elvesztett asszony Addig kereste a drachmáját, amíg meg nem találta. A Biblia nem azt mondja erre, amit a világban gyakran hallunk: tízből egy, ennyi még belefér, vagy hogy „hulljon a férgese.” Ezt nem a Biblia mondja. Isten akarata, hogy semennyi se vesszen el. Az ember Isten tulajdona. Értekesnek tart bennünket!

A harmadik példázatban egy apa veszítette el az egyik fiát, aki kikérte az örökségét, és elment. Mi mindnyájan ilyenek voltunk, hogy az Istentől kapott örökséget, tehetséget a bűnökkel eltékozoltuk. A fiú magába szállt, rájött, hogy az apja házában még a béres is jobban él, mint ő, a fia, ott távol az apai háztól.

AKI TÁVOLODNI KEZDETT AZ ÚRTÓL, ANNAK JOBB MIELŐBB MAGÁBA SZÁLLNIA, AHOGYAN A TÉKOZLÓ FIÚ TETTE. VISSZATÉRT ÉS BEVALLOTTA APJÁNAK, HOGY VÉTKEZETT AZ ÉG ELLEN ÉS ELLENE.

Jézus ismeri az Atyát. Azt mondta el ezekkel a példákkal, hogy az Atya hogyan viszonyul az elveszettekhez. Az Ige kijelenti, hogy nagyobb öröm van a mennyben egy megtérő bűnösön, mint kilencvenkilenc igazon. Jó döntés visszafordulni Istenhez, mert Ő az ilyen embert szeretettel fogadja! A jó testvér pedig a visszatéréséért imádkozik.

AKI VISSZATÉR, EGYÜTT ÖRVENDEZHET AZ ATYÁVAL ÉS A TESTVÉREKKEL. AKI NEM VESZETT EL, KERESSE AKTÍVAN AZ ELTÉVEDTEKET.

Ne legyünk olyanok, mint a tékozló fiú bátyja, hanem tudjunk örülni, ha valaki visszatér az Úrhoz.  Adjunk hálát Istennek az életért.


Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.


ELHANGZOTT IGÉK:

  • Lukács evangéliuma 15:4-24

Hrabovszki György jegyzete