Dr. Hack Péter: Istennel a válságokból is megerősödve kerülhetünk ki

Dr. Hack Péter: Bízzál és higgyél!

Dr. Hack Péter 2022.03.06-i prédikációjának összefoglalója

A Bibliában gyakran találkozunk azzal, hogy az emberi élet sikere nem a fizikai erőfeszítésünkön, kapcsolatainkon, tehetségünkön múlik, hanem az Úrral való közösségünk minőségén. Ezékiás király ismerte ezt az igazságot, ezért uralkodása kezdetén –  Izráel népét ért sok csapás után – az istentisztelet helyreállítását tartotta legfőbb feladatának, nem pedig a természetes tennivalókat. Nem a láthatók szintjén kell rendezkedni, hanem először az Urat keresni. Ezékiás király azt tette, ami igaz és helyes volt Isten szemében. Uralma kezdetén kinyittatta az Úr házának kapuit.

A VILÁG ÍTÉLET ELŐTT ÁLL. A MI FELADATUNK, HOGY MINÉL TÖBB EMBERT MENTSÜNK KI AZ ÍTÉLET ELŐL. KI KELL NYITNUNK AZ ÚR HÁZA KAPUJÁT.

Jézus Krisztus azzal az ígérettel ment fel a Mennybe, hogy helyet készít nekünk, ezért tudhatjuk, hogy lesz helyünk ott. Fontos, hogy állítsuk helyre az imádkozás szellemét! Az ima, kétoldalú kapcsolat, amelyben meg kell hallgatnunk Isten válaszát, mit kíván tőlünk. Ne rendelések leadása legyen számunkra az imádkozás, mint amilyen az áruk bejelölése egy webshopban! Jézus kiűzte a kufárokat a Templomból, és kijelentette, hogy az Atya háza az imádkozás háza minden népnek.

Ezékiás király tehát helyreállította az istentiszteletet az összes szolgálattal együtt. A király utasítására az ünnepet is megtartották, és megteremtették a közösség anyagi alapjait. Rendszeresen gyakorolták az adás szolgálatát, így Isten megáldotta őket, és a jó szív mellé képessé tette őket a jószívű adományokra. Eltávolították a bálványokat, amik csak elszakították volna őket az élő Istentől. Ez a ma embere számára is üzenet, noha nem mindig könnyű felismerni, hogy mi minősül az ember életében  bálványnak.

Ma is vannak új szolgálati területek, feladatok az egyházon belül és azon kívül is, hiszen a szomszédban háború van, ezért sok menekültet kell elhelyezni, ellátni.

A háború mellett a fő probléma a gyűlölet rendkívüli mértékű terjedése, ami az ördögtől van, akárcsak a járvány. Kérnünk kell Istent, hogy állítsa meg a pusztítást, és a gyűlölet térhódítását.

 AZUTÁN HOGY EZÉKIÁSÉK MEGÚJÍTOTTÁK A SZÖVETSÉGET ISTENNEL, JÖTT A HÁBORÚ.

Nem véletlenül születtünk oda, ahova születtünk, és nem véletlenül beszéljük a nyelvünket.  Példa erre Izsák, akinek az idejében már a második éhség volt, ezért felmerülhetett volna nála az a lehetőség, hogy elmeneküljön szülőföldjéről a megélhetés érdekében. Isten viszont megmutatta neki, hogy azzal jár jobban, ha ott fog maradni, ahová Ő helyezte őt. Izsák megfogadta Isten szavát, ezért irigylésre méltó helyzetbe került. Ezért is fontos, hogy az Úrral közösségben rendszeresen kijelentést vegyünk Tőle.

JÓ OTT MARADNI, AHOL ISTEN LÁTNI AKARJA AZ EMBERT, ÉS SZOLGÁLNI ŐT, MERT  AZ Ő IGÁJA KÖNNYŰ ÉS GYÖNYÖRŰSÉGES.

Amikor az asszíriai király megtámadta Jeruzsálemet, akkor Ezékiás tanácskozást hívott össze, és az Úr elé állva bátorságot merített és azt közvetítette a nép felé is. A király biztatta őket, hogy az ellenséggel csak testi erő van, velük pedig az Úr, az ő Istenük. Mivel az Urat szolgálták, ezért az Úr valóban velük volt, és harcolt értük. Ilyen nehéz helyzeteket emberileg, saját erőből mi sem tudunk megoldani, hanem meg kell szentelnünk magunkat és kérni az Úr segítségét!

HA MEGERŐSÍTJÜK MAGUNKAT A KIVÁLASZTÁSUNKBAN ÉS ELHÍVÁSUNKBAN, BÍZHATUNK BENNE, HOGY Ő MAGA HARCOL ÉRTÜNK.

Nem mi választottuk Istent, hanem Ő választott minket, hogy szolgáljunk Neki, legyünk az Ő követei. Fogadjuk el ezt a helyzetet megtiszteltetésként, és akkor Isten velünk lesz, mi pedig minden természetes esélyt megcáfolva, előre fogunk jutni.

ISTENNEL A VÁLSÁGOKBÓL IS MEGERŐSÖDVE KERÜLHETÜNK KI, MERT KIRÁLYI NEMZETSÉG, MEGTARTÁSRA VALÓ NÉP VAGYUNK AZ Ő SZEMÉBEN.

AZ ELHANGZOTT IGÉK:

  • Krónikák II. könyve 31:20-21, 29:2-3, 31:1-12, 31:16-17, 32:2-8
  • Mózes I. könyve 26:1-6,26:12-14
  • Péter apostol I. levele 1:15-16
  • Péter apostol II. levele 1:10

Hrabovszki György jegyzete