Dr. Hack Péter: Isten a te mennyei Atyád, ha kéred

Isten országa polgárai vagyunk - Dr. Hack Péter

DR. HACK PÉTER 2021.10.24-I PRÉDIKÁCIÓJÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA

Jézus főpapi imát mondott önmagáért és tanítványaiért. Ez az ima mindannyiunk életét jelentősen befolyásolja. Az elvetettség az Istentől elszakadt ember alapvető életérzése, aki azt éli át, hogy valami hiányzik neki az életéből. A világ igyekszik a hiányérzetre pótmegoldást kínálni, de azok, amiket kínál, nem nyújtanak valódi boldogságot, nem szüntetik meg a szívben tátongó űrt. Csak az Atyával való közösség jelenthet teljes boldogságot az embernek, hiszen Isten a maga képére és hasonlatosságára teremtetett minket.

Isten a föld porából formálta az embert, majd az orrába lehelte az életnek leheletét. Ez csak úgy történhetett meg, hogy akkor nagyon közel került Isten hozzá. Erre azért volt szükség, mert addig az ember – porból formált teste – nem különbözött a teremtett anyagi világtól. Az orrába fújt isteni lehellet különbözteti meg az embert minden más teremtménytől. A szellemünk ezért vágyódik Isten jelenléte után.

JÉZUS KRISZTUS KÜLDETÉSÉNEK EGYIK LEGFONTOSABB RÉSZE VOLT ISTEN NEVÉNEK MEGJELENTÉSE. JÉZUS AZT A KIJELENTÉST ADTA ÁT, HOGY AZ ISTEN A MENNYEI ATYÁNK, AKIHEZ ODA LEHET MENNI, AKIVEL SZEMÉLYES KAPCSOLATBA LEHET KERÜLNI.

Ő olyan csodálatos személy, Aki soha nem fárad el, mindig van ideje az övéire. Nem csupán évente egyszer, és nem csak Jeruzsálemben érhető el, hanem bármikor, bárhol. Ő bármikor kész arra, hogy az embert megölelje. Amikor Isten ereje nagyon közel kerül a testhez, annak azt nehéz elviselni. Az Ő valódi jellemét csak Jézus Krisztus tudja megmutatni és kijelenteni Szentlélek által, bár sokan próbálkoztak azzal, hogy Róla képet adjanak, és ezzel nagy zűrzavart okoztak sok emberben.

A SZENT SZELLEM FOLYAMATOSAN ROMBOLJA A HAMIS ISTENKÉPEKET.

Az ördög igyekszik felül ígérni Isten ígéreteit, de ő erre nem képes. Istennél van az áldás, a bővölködés, az örök élet. Jézus azt akarja megtanítani az emberek számára, hogy az Atyához hogyan lehet közel kerülni.

A BIBLIAI ATYASÁGRÓL A LEGSZEBB TÖRTÉNET A TÉKOZLÓ FIÚ VISSZATÉRÉSE. AZ ATYA, LÁTVA FIÁNAK MEGTÉRÉSÉT, ODAFUTOTT HOZZÁ ÉS A NYAKÁBA ESETT, NOHA A FIÚ A DISZNÓÓL MELLŐL JÖTT, MIUTÁN ELTÉKOZOLTA A VAGYONÁT.

Az Atya nem távolságtartó, de nem is erőszakos. Amikor szükség van Rá, akkor ott van. Jézus megjelentette az Atya nevét, de nem mindenkinek, hanem csak azoknak, akik igénylik az Ő jelenlétét. Ők a fiúság szellemét kapják, így nem csupán az elméjükbe kerül be az az ismeret, hogy Isten az ő Atyjuk, hanem a szívükbe íródik be.

AMIKOR AZ ATYÁHOZ FORDULUNK, AZT JÉZUS KRISZTUS NEVÉBEN TEHETJÜK MEG, HISZEN Ő A BENNÜNK LAKOZÓ KRISZTUST SZERETI.

Az imameghallgatás után mi magunk meg fogunk változni, viszont a környezetünk nem fog rögtön megváltozni, de fokozatosan ez is meg fog történni. Jézusnak az is a küldetése, hogy átadja nekünk az Atya dicsőségét, hogy hordozzuk azt itt a Földön. Ez csak akkor lehetséges, ha nem a saját dicsőségünket keressük.

KERESNÜNK KELL AZ ATYÁVAL VALÓ KAPCSOLATOT AKKOR IS, HA EMIATT GYŰLÖLNI FOG MINKET A VILÁG.

Bármekkora hibát, bűnt követtünk is el, mindig oda lehet menni az Atyához; mindig megmarad a reménységünk. Jézus Krisztus vérére hivatkozva, őszinte bűnbánattal, megtéréssel mindig van folytatás.

Nem véletlen, hogy az ördög rendkívül erősen támadja családokat, az atyaságot. Nem szabad engednünk a támadásnak, hanem a bibliai minta szerinti szülők legyünk! Újuljunk meg az Atya, a Fiú és Szent Szellem iránti vágyakozásban!

AZ ELHANGZOTT IGÉK:

  • János evangéliuma 17:1-26
  • Mózes I. könyve 2:7
  • Lukács evangéliuma 15:20

Hrabovszki György jegyzete