Dr. Hack Péter: A hitünk hozza be a láthatóba Isten ígéreteit

Ne légy passzív, ha gúnyolják a hitedet! - Dr. Hack Péter

Dr. Hack Péter 2021.09.26-i prédikációjának összefoglalója

A Bibliában kevés fogalommeghatározás található, de a hité benne van. Azért van ez, mert az ember sorsának csak két kimenetele van: vagy üdvösség, vagy kárhozat, és az üdvösség csakis hit által nyerhető el. Ezt segítik az áldások, és nehezítik az átkok. A tét óriási, és a végeredményt a hit dönti el.

MA, SAJNOS SOKAN AZT HIRDETIK, HOGY A SZABADSÁG ÜZENETE SZERINT FEL KELL SZABADÍTANI AZ EMBEREKET A LELKIISMERETFURDALÁSUK ALÓL. ILYET VISZONT JÉZUS SOHA NEM MONDOTT, HANEM AZT, HOGY „TÉRJETEK MEG, MERT ELKÖZELÍTETT ISTEN ORSZÁGA”.

A hit nem tévesztendő össze a vágyakkal. A bibliai hit Isten ígéreteit hozza be a láthatóba, azaz elnyerhetjük általa az örökségünket. Érdemes tanulmányozni a Szentírás alapján, hogyan működött a hit Isten nagy embereinél, akik bekerültek a hit hősei közé!

Isten várost készített az Őt szeretőknek. Ábrahám engedelmességgel lépett a hit mezejére. Sok ember számára nehézséget jelent az, hogy nem követheti saját vízióit. Ábrahám biztonságos, jó helyen élt hetvenöt évig, azaz nem kalandvágyó fiatalként indult útnak Kánaán felé. A közel-keleti kultúrákban nagyon erős köteléket jelentett a családhoz tartozás, ami biztonságot és védelmet is adott. Ábrahám, Isten szavára, mégis kilépett a komfortzónájából, és ez csak radikális döntés eredményeként történhetett meg.

ISTEN MINKET IS AKKOR FOG MEGÁLDANI, HA ELHÍVÁSUNK UTÁN KIJÖVÜNK A VILÁGBÓL. AKIK VILÁGI MÓDON ÉLNEK, AZOK NEM KÉPESEK MEGMARADNI A HITBEN.

A járvány idején az online istentiszteletek mintegy köldökzsinórként funkcionáltak. Azoknál, akiknek nem volt elég erős a hitük, sajnos, több esetben el is szakadt ez a kötelék, aminek az lett a következménye, hogy házasságok bomlottak fel. Az Ige felhívja a figyelmünket arra, hogy a testi vágyak kielégítése csak pillanatnyi örömet eredményezhet. A világ szeretete ellenségeskedés Istennel. Aki világi módon él, az a rosszat fogja jónak mondani, és lehet, hogy közben külsőségek megtartása által reméli, hogy üdvösségre fog jutni, de ez nem működik.

Lótnak Ábrahám felajánlotta a választás lehetőségét, és ő – rossz döntést hozva – Sodomát választotta. Ezután Lót hamar fogságba került, de Ábrahám jó rokonként kiszabadította családtagját, és egyszersmind a többi elhurcoltat is. Visszaútban találkozott Melkisedekkel, aki megáldotta őt, ő pedig tizedet fizetett Neki. Ezt követően Istentől egy hatalmas ígéretet kapott, majd pedig nagyon nagy próba elé állította, azt kérve, hogy áldozza fel Neki a fiát. Ábrahám engedelmességét Isten korábbi ígéretének megerősítésével jutalmazta.

NAGY HIT KELLETT AHHOZ, HOGY ÁBRAHÁM HUSZONÖT ÉVIG KÉPES VOLT MEGMARADNI AZ ÍGÉRETBEN A PRÓBÁK KÖZEPETTE IS. AZÉRT TUDTA EZT MEGTENNI, MERT MEGÉRTETTE, HOGY AMIT ISTEN MOND, AZ BIZTOSAN JÓ NEKI.

Valóban jó volt, ezért Ábrahám meglátta a fiát is, és unokáit is, de az ígéret szerinti várost nem látta meg. Földi pályafutását mégis elégedetten, bajokból kijutva, bővölkedve fejezte be. Ezt a célt nekünk is jó kitűznünk, és biztosak lehetünk abban, hogy ez Isten akaratában van. Isten nem szenvedésre hívott el minket, hanem a hit nemes harcának megharcolására; végső diadalra, amihez az út az egyes csatákban szerzett győzelmeken keresztül vezet.

AZ ÁBRAHÁMNAK ADOTT ÍGÉRETEK RÁNK IS VONATKOZNAK: ÁLDOTTAK LESZÜNK ÉS ÁLDÁS LESZÜNK. A HIT KÉPES KIMUNKÁLNI BENNÜNK ISTEN ÍGÉRETEIT. AKI SZERETNÉ AZ ÁBRAHÁMNAK ADOTT ÍGÉRETEKET ÖRÖKÖLNI, ANNAK A HIT ÚTJÁRA KELL LÉPNIE.

Folyamatosan figyelnünk kell, hogy jól működik-e az életünkben az Ige. A félresiklott élet miatt helytelen a gyülekezetet és Isten embereit hibáztatni, amint tette azt Akháb király Illés prófétával, őt téve meg fő felelősnek Izrael állapotáért. A király a prófétát nevezte országháborítónak, holott pont fordítva volt. A király által képviselt bálványimádás bűne volt a bajoknak a forrása.

Amikor az apostolok hirdették az evangéliumot, akkor voltak, akik megtértek, de olyanok is, akik elutasították a kegyelmet. Akik nem tudták elviselni, hogy mások átadták az életüket Jézus Krisztusnak, azok irigységből csődületet támasztottak, miközben Pált és Silást országháborítónak nevezték, ami nem volt igaz.

Az oltás önmagában nem üdvösségi kérdés, Csak TE csinálhatsz üdvösségi kérdést belőle.

Ma az oltás, vagy nem oltás kérdése, sajnos, megosztást hozott a gyülekezet tagjai közé, noha ez önmagában nem üdvösségi kérdés. Mégis azt tapasztalhatjuk, hogy gonosz erők szabadultak fel ezzel kapcsolatban, mert az ördög, aki az Ige szerint szétdobáló és a kapcsolatok megrontója, éppen ezt akarta elérni. Ezért vigyázni kell, hogy az oltás elutasításával ne a gyülekezetet és ne az üdvösséget utasítsa el valaki.

ISTEN VILÁGOSSÁ TETTE AZ EMBEREK SZÁMÁRA, HOGY A CSELEKEDETEINKNEK MEGFELELŐEN FOGJUK KAPNI VAGY A JUTALMAT, VAGY A BÜNTETÉST. AZ ENGEDELMESSÉG VISZ BE AZ ÁLDÁSBA, ÉS AKI EZEN AZ ÚTON JÁR, AZ BE FOG TELNI ISTEN SZERETETÉVEL, AMI KIŰZI BELŐLE A FÉLELMET.

Az ilyen ember jó reménységgel tekint a jövő elé, mert a hűséges Istenre néz.

AZ ELHANGZOTT IGÉK:

  • Zsidókhoz írt levél 11:1-3, 6, 8-16
  • Mózes I. könyve 12:1-5, 22:15-19, 25:7-9
  • Királyok I. könyve 18:17-18, 16:30-33
  • Apostolok cselekedetei 17:2-9

Hrabovszki György jegyzete