Dr. Hack Péter: Hálaadás és reménység

Ragaszkodjunk ahhoz, amit Isten igéje mond a családokról! - Dr. Hack Péter

Dr. Hack Péter 2019.12.29-i prédikációjának összefoglalója

Az ünnepek a Bibliában rendszerint visszatekintenek egy múlt eseményre és előre néznek a jövőre. A Biblia kijelenti azt, hogy fontos a pihenés, ez a szombat parancsából egyértelmű. Nem pusztán fizikai regenerációt szolgál, hanem az Isten iránti hálaadásra is alkalmat ad, és arra is, hogy kifejezzük: nem a saját erőnkben bízunk, hanem Istenben.

Az év vége, az újév megünneplése arra jó, hogy a múltra hálaadással tekintsünk vissza, a jövőre pedig reménységgel nézzünk.

Isten Igéje többször is felszólítja a hívőket arra, hogy ne aggodalmaskodjanak. Isten ismeri az embert, ezért tudja, hogy az, aki nincs tele hittel, annak a szívében az üres részt hamar betölti félelemmel és agodalommal a Sátán.

AZ AGGODALMAT, A FÉLELMET MINDIG A HITETLENSÉG HOZZA BE AZ EMBER ÉLETÉBE. A JÖVŐ TELE VAN VESZÉLYEKKEL, DE MI NE A VESZÉLYEKRE NÉZZÜNK, HANEM A GONDVISELŐ ISTENRE.

Nem nekünk kell a jövőt megoldani – bízzuk azt Istenre. Nem mindegy, hogy hittel nézünk-e a jövőre, vagy félelemmel. A jövő – természetes szinten – nem sok jót ígér; e felől ne legyen kétségünk. Ez viszont csak a világ számára igaz így, mert az Istent szeretőknek minden a javukra van. Ennek egyik jele, hogy Isten a jelen korszakban egyre erőteljesebben gyűjti össze a népét.

A gyülekezetünk története negyven évvel ezelőtt kezdődött, és ez idő alatt nagy dolgokat hozott létre az Úr. Több tízezer embert érintett meg. Közülük ugyan többen visszamentek a világba, de ne mondjunk le róluk, mert a szívükbe behullott a mag, és annak nagyon nagy életereje van. Ha jön a Szent Szellem esője, a késői eső, meg fognak elevenedni ezek a magok. Ennek már vannak jelei.

Nem mindegy, hogyan látjuk a jövőnket. Drámai történet olvasható a Bibliában a kémek visszatérésével kapcsolatban. Tíz kém elmondta azt, amit láttak; nem hazudtak: rengeteg akadály van az utunkban, és óriások. Ők természetes szinten esélytelennek látták a jövőt az ígéret földjén, amit megkémleltek. Hiba viszont csak természetes szinten nézni az eseményeket. Aki a hírekre néz, az másképpen fogja látni a jövőt, mint az, aki a próféciákat veszi alapul.

A kémek történetében a rossz hírt megosztók félelmet és kétségbeesést hoztak létre a népben. A tizenkét kémből csak ketten látták hittel a jövőt, akik a tények mellett az Isten ígéreteit is nézték.

Aki Isten ígéretein keresztül néz az eseményekre, az tudja, hogy Isten jót készít az Őt szeretőknek.

Ez úgy fog megvalósulni, hogy Isten elveszi a hatalmat az ördögtől, és Jézus Krisztus maga fog uralkodni a világ fölött, valamint az Ő népe Vele együtt. Ezért nem kell aggodalmaskodni a jövő felől, mert Isten véghez fogja vinni a terveit. Ő azt szeretné, hogy mi ne engedjük be a szívünkbe a rettegést, hanem Benne bízzunk. Vagy félünk, vagy bízunk! Jób története mutatja azt, hogy a félelem negatív hit, mert amitől rettegett, az következett be az életében. Ezért érdemes lemondani a félelemhez való „jogunkról”. Aki fél, jobban bízik az ellenségében, mint Istenben. Bíznunk kell Istenben, mint mennyei Atyánkban.

A fiúság szellemét kaptuk, ami ellentétes a félelem szellemével.

Jézus beszélt arról, hogy vannak az embernek szükségei, de azok betöltésével kapcsolatban nem kell aggódni, mert az Atya ismeri ezeket a szükségeket, és – jó Atya lévén – betölti azokat. Ott a Genezáreti-tónál, ahol az emberek Őt hallgatták a hegyoldalban, Jézus a mezei virágokra és a madarakra mutatott. Ha Isten a madarakat táplálja, a virágokat meg felöltözteti, noha azok csak pár hétig virágzanak, aztán elszáradnak, akkor mennyivel inkább az embert!

A hálaadás segít legyőzni a félelmet és az aggódást. A hálával arra emlékezünk, mennyi jót adott már nekünk Isten. A hálával erősítjük a hitünket és a reménységünket is, hogy a jövőben is  gondot fog viselni rólunk.

KÉRÉSEINKET HÁLAADÁSSAL TÁRJUK FEL ISTEN ELŐTT, ÉS Ő MEGŐRZI A SZÍVÜNKET ÉS GONDOLATAINKAT A FÉLELEMTŐL ÉS AZ AGGÓDÁSTÓL.

Nem az egész világ számára készít jót Isten, hanem csak az Őt szeretőknek. Hirdetni kell ezért az evangéliumot, hogy minél több ember megmenekülhessen. Az új évben is Isten az oltalom, a  védelem számunkra, Őbenne bízunk.


Azt mondom az Úrnak: Én oltalmam, váram, Istenem; ő benne bízom!”
(91. zsoltár 2.)


ELHANGZOTT IGÉK:

  • Máté evangéliuma 6:25-34
  • Mózes IV. könyve 13:26-14:1-9
  • Jób könyve 3:25
  • Péter apostol I. levele 2:9
  • Filippi levél 4:6-7
  • Zsoltárok könyve 91:1-16

Hrabovszki György jegyzete