Dr. Hack Péter: Gedeon győztes serege

Dr. Hack Péter: Béthel, a szövetség helye, ahol ismét szól az úr

Dr. Hack Péter: Gedeon győztes serege

Izrael fiai gonoszul cselekedtek az Úr szemei előtt, ezért adta őket a midianiták kezébe. Ma már egy éve tart a járvány, amivel kapcsolatban kijelenthetjük, hogy az nem az Egyház ellen van, hanem a világ ellen. Amerika egyre inkább Szodoma képviselőjeként jelenik meg. A bűn elfogadását erőszakkal akarják majd a világra rákényszeríteni. Bibliát ismerő emberek számára ez nem lehet meglepetés, hiszen Szodomáról írt már Ezékiel próféta is, és olvashatunk róla Mózes könyvében is. A mai korra jellemző történet, hogy a Hetek címlapját letiltotta a Facebook, noha semmi oka nem volt erre, hiszen a címlapfotó egyáltalán nem gúnyolta ki a homoszexuálisokat, csupán hitet tett a természetes házasság mellett.

A JELEN KORBAN RENDSZERESEN TALÁLKOZUNK AZZAL, HOGY A KERESZTÉNYSÉG ELLENI INTÉZKEDÉSEKET HOZNAK. KORÁBBAN NEM VOLT NÉPSZERŰ TETT A KERESZTÉNYEK ELLENI GYŰLÖLETKELTÉS, DE MA MÁR EZ NEM IGAZ.

Noha a járvány nem az Egyház ellen van, mégis számunkra is hátrányt jelent, hiszen sokkal kevesebb lehetőség adódik az evangélium hirdetésére, a megtértek megkeresztelésére, pásztorolására. Nem volt lehetősége a fiataloknak táborozáson részt venni, és az idősebbeket is megfosztotta a járványhelyzet az izraeli utaktól, ami korábban egy nagyon jó feltöltődési lehetőség volt. Mondhatjuk tehát, hogy egyfajta midianita támadás alatt voltunk az utóbbi egy év alatt. Isten az ilyen nehéz időszakokban világosan meg szokta mondani, hogy mi a teendő. Izrael fiai együttesen az Úrhoz kiáltottak. Ezt kell nekünk is tenni.

HASZNÁLJUK UGYAN A FACEBOOK-OT, DE FONTOS, HOGY A SZEMÉLYES KAPCSOLATOKAT ERŐSÍTSÜK MEG. ERRE EGY LEHETŐSÉG, HOGY CSATLAKOZUNK VALAMELYIK IMACSOPORTHOZ.

Izrael fiai is együtt kiáltottak Istenhez, és Ő válaszolt a kérésükre, Angyalt küldött, aki világossá tette számukra, hogy a problémák az ő személyes döntéseikből fakadtak.

Látnunk kell, hogy a járvány egy éve megpróbálja a hitünket. A gyülekezet nem egy társadalmi szerveződés, ahol jó barátokra lehet szert tenni. Az utóbbi egy éves időszak egyfajta vízválasztó is volt. Voltak olyan személyek a gyülekezetben, akik az emberek miatt jártak, és a kapcsolódásuk a gyülekezethez pszichikai módon történt csupán, mert élményeket vagy emberek társaságát keresték. Vannak, akik csak a gyülekezethez tartozás előnyeit igyekeztek megragadni, hiszen az kétségtelenül előnyökkel jár.

A JELENLEGI IDŐSZAKBAN FONTOS ARRA ODAFIGYELNI, HOGY MIBEN KELL VÁLTOZNUNK, ÉS ELSŐSORBAN MINDENKINEK SAJÁT MAGÁRA KELL GONDOLNIA, NEM A MÁSIKRA.

Jézus azt mondta, hogy lesznek olyanok, akik arról beszélnek majd Neki, hogy az Ő nevében szolgáltak, mégis azt a választ fogják kapni Tőle, hogy „nem ismerlek benneteket”.

Hiszünk abban, hogy Isten tud angyalokat küldeni hozzánk, és szól hozzánk, ahogy Gedeonhoz is szólt, hogy mi képesek vagyunk ellene állni a gonosz erőknek. „És monda néki az Úr: Én leszek veled, és megvered Midiánt, mint egy embert.” Éppen ez az Egyház küldetése, hogy ellene álljunk a pusztító erőknek.

Nem tesznek helyesen azok, akik a kormányt szidják a jelenlegi járványhelyzeti adatok miatt. A mai hazai egészségügyi helyzet gyökerei messzire nyúlnak vissza, és a magyar lakosság átlagos egészségi állapota ismeretében a mai eredmények nem mondhatók rossznak. Kiáltsunk továbbra is Istenhez!

Gedeon történetében Isten csak azokat küldte el a harcba, akik igazán készen álltak erre. Aki félt, az nem volt képes Isten harcát harcolni. A sereg kétharmadát hazaküldték. A félelem negatív hit. Tudomást vehetünk a valóságról, és ez még nem bűn, de a félelem az bűn. A maradék tízezer emberből Gedeon azokat választotta ki,  akik úgy ittak, hogy csak a tenyerükből nyaldosták a vizet, akik pedig térdre esve, az arcukat a vízbe nyomva ittak, azokat elküldte. A szomjúság jogos szükség, főleg csata előtt, mégis Gedeonnak meg kellett előbb néznie, hogyan oltják a szomjukat az emberek. Azok sem alkalmasak a harcra, akik nem figyelnek a környezetükre, nem törődnek azzal, hogy leselkedik-e rájuk valami veszély.

OLYAN KERESZTÉNYEK LEGYÜNK, AKIKET NEM CSUPÁN A SAJÁT TÚLÉLÉSÜK ÉRDEKEL, HANEM A TESTVÉREIKRE IS GONDOLNAK, ÉS ARRA IS FIGYELNEK, HOGY VAN-E KÜLSŐ VESZÉLY.

Rajtunk keresztül is képes Isten szabadulást szerezni a nekünk adott világosság által.  Mi is kezünkbe vehetjük a fáklyát, ami Isten Igéje. Ezzel mehetünk az ellenséggel szemben, ami nem test és vér, hanem az ördög. Ő az, aki akadályozni akarja, hogy az emberek megtérjenek, a fiatalok megismerjék egymást, és házasságra lépjenek egymással; ő az, aki akadályozni akarja, hogy a keresztények bővölködő életet éljenek. Ezzel az ellenséggel kell felvennünk a harcot. Ennek feltétele, hogy kivessük az életünkből a félelmet is és az önzést is. Jézus Krisztus nevébe vetett hitben leszünk győztesek! Nem a saját igazságunkért küzdünk, hanem Isten Országáért. Szeretjük Istent, és szeretjük a felebarátainkat és a testvéreinket. Kiáltunk Istenhez, hogy avatkozzon be a harcba, és ha ezt tesszük, akkor Őáltala valóban győztesek leszünk.


„Mert mindaz, ami az Istentől született, legyőzi a világot; és az a győzedelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk.
Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia?!”


Elhangzott igék:

  • Bírák könyve 6:2-16, 7:1-7
  • Jób könyve 25:3
  • János első levele 5:4-5
  • János apostol I. levele 5:1-5

Hrabovszki György jegyzete